Jobbet "Vi søger en projekt/byggeleder med erfaring inden for etablering af tankanlæg til kapacitetscenter karup" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Brænder du for Projekt og byggeledelse og drømmer du om projekter, hvor du ikke bliver målt på fortjeneste, men på kvalitet og brugertilfredshed? Er du en holdspiller, der ved, at det bedste resultat oftest nås i en proces, hvor samarbejde og inddragelse af andre sættes i højsædet? Så er du måske vores nye kollega til Vedligeholdelsesafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Om os
I Vedligeholdelsesafdelingen håndterer vi vedligeholdelse af Forsvarets bygninger i hele Danmark og vi er primært placeret decentralt. Vi består på nuværende tidspunkt af ca. 110 medarbejdere og vi har lige gennemført en større organisationsændring, hvor ledelsen decentraliseres. Dette medfører, at der er oprettet 11 nye kapacitets centre med decentral ledelse fordelt i hele Danmark, der understøttes af en stabsfunktion placeret centralt i Hjørring.

De nyoprettede Kapacitetscentre har ansvaret for gennemførelsen af vedligeholdelsesprojekter på Forsvarets og Beredskabsstyrelsens etablissementer. De typiske opgaver har et økonomisk omfang, der ligger i intervallet 100.000 kr. - 3 millioner kr. - men i kapacitetscenter Karup, op til 20 millioner kr. som er meget forskellige i både indhold og kompleksitet.

Ansvarsområdet omfatter bygge- og anlægsopgaver samt vedligehold af teknisk infrastruktur. Opgaverne spænder bredt fra traditionelt kontorbyggeri og værkstedsfaciliteter, til skydebaner og skydeterræn.

Om stillingen
”Vi skal ikke tjene penge på vores projekter, men derimod forvalte dem bedst muligt mellem vores egne kollegaer. Vi bliver derfor ikke målt på et økonomisk overskud, men derimod på vores kollegaers tilfredshed” – udtaler en kollega fra afdelingen.

Vi tilbyder et spændende, alsidigt og udfordrende job, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling. Du bliver en del af et team, hvor I, i fællesskab varetager de forekommende vedligeholdelsesopgaver, men samtidigt vil du opleve en arbejdsdag med mange selvstændige beslutninger inden for dit arbejdsområde.

Du vil primært arbejde fra kapacitetscenteret i Karup, men da dine projekter er landsdækkende, samt at der er krav til deltagelse i vidensdeling på tværs i organisationen, ERFA grupper, afdelingsmøder og seminarer, skal du forvente 20-30 rejsedage om året.

Opgaverne består primært af planlægning, udbud, kontrahering, projekt/byggeledelse, sikkerhedskoordinering og aflevering af vedligeholdelsesopgaver. Den primære opgaveportefølje planlægges fra år til år, men derudover tilgår der løbende nye projekter, som ofte er af hastende karakter, hvorfor det er vigtigt at kunne have mange bolde i luften på samme tid. Afdelingens opgaver løses i et tæt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.
Dine opgaver vil primært omhandle tankprojekter, men du vil også få mulighed for at byde ind på andre projekter/fag. Du bliver en del af en større organisation med mulighed for at spare på tværs af flere fagområder, heriblandt udbudskonsulenter, jurister, økonomer og specialister inden for energi, miljø & forurening, teknik og bygge fag.

Disse opgaverne er primært af mindre karakter og kan være koncentreret i få fag af gangen, hvilket giver dig muligheden for, at gå i dybden i fagene og muligheden for at opbygge en bred viden inde for byggebranchen.

På de større og/eller komplekse projekter, vil der blive tilknyttet en projektleder som bistår dig med den administrative projektledelse, herunder udbud og kontrakthåndtering. Når kontrakten er på plads, vil du som projekt/byggeleder skulle stå for gennemførelsen af projekterne, herunder afholde byggemøder, sikkerhedsmøder, afleveringsforretning samt varetage koordinering med- og overdragelse til slutbruger. Slutbrugerne er vores kollegaer i uniform og derfor er værdierne ikke med en kommerciel baggrund.

Udbud, byggeledelse og sikkerhedskoordinering løses i udgangspunktet internt, men den egentlige udførsel af opgaverne varetages af eksterne leverandører.

Om dig
Vi forestiller os, at du har en mellemlang videregående uddannelse som bygningskonstruktør, bygningsingeniør, ingeniør, maskinmester, arkitekt eller anlægsingeniør. Alternativt har du en anden beslægtet uddannelse, hvor du har oparbejdet solid viden omkring bygningsvedligehold og byggeledelse.

Endvidere har du uddannelse eller erfaring med:

  • Anlægsteknik, jordarbejder og forsyningsopgaver.
  • Gas- olieinstallationer og varmepumper.
  • Eller anden relevant erfaring og uddannelse vedrørende Tankanlæg.

Vi ser derudover gerne, at du har praktisk erfaring inden for både udbud og byggeledelse, og at du er velbevandret i Bygningsreglementet samt AB92/AB18.

Gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk, og gerne engelsk, er derudover en naturlig del af din personlige værktøjskasse.

Hvis ikke du allerede har den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds og sundhedsarbejdet på bygge & anlægspladser, vil der være krav om at du gennemføre uddannelsen inden for det første år af dit ansættelsesforhold.

Kørsel imellem byggepladserne sker i forsvarets biler, og du skal derfor have kørekort til minimum kategori B.

For at vi alle kan lykkedes, er det vigtigt med en stærk korpsåndskultur, hvor vi løfter i flok. Du skal derfor være en holdspiller og skal kunne arbejde efter en fælles hensigt og værdier.
Du er proaktiv samt løsningsorienteret og trives i at arbejde efter procedurer og lovmæssige krav, som derved kan lede projekterne sikkert til aflevering.

Da du skal arbejde med at danne vilkårene for nationalt sikkerhed, er det vigtigt at du har brugernes behov og de langsigtet mål/formål for øje. Brugerne på Karup flyvestation er operativt indsat og derfor er det vigtigt, at du kan navigere i et foranderligt miljø og kunne tilpasse procedurerne til situationen.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Lasse Krodal på tlf: 7281 3327 eller e-mail: FES-CHKCKAR@mil.dk

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Betina Koch-Søfeldt på tlf. 7281 9128.

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis snarest og senest den 25. juni 2023. Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.