Jobbet "Vi søger en ny chef for det spændende forretningsområde i Maritim division" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Brænder du for ledelse af faglige specialister? Vil du være med til at understøtte Forsvarets operative behov og bidrage til, at opgaverne kan løses i forhold til styrkeproduktion, styrkeindsættelse og beredskab – nationalt som internationalt?

Vi søger en ny chef for Forsvarets Joint GEOMETOC Support Centre, der kan understøtte opgaven at yde operativ støtte til Forsvarsministeriets område, spille en central rolle i den digitale omstilling og opbygningen af øget overvågning og operationer i undervandsmiljøet.

Om os
Joint GEOMETOC Support Centre er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI). GEOMETOC består af en række specialiserede medarbejdere, herunder IT specialister, ingeniører, oceanografer og geofysikere fordelt på to sektioner.

Vi er ansvarlige for geospatial (GEO), meteorologisk og oceanografisk (METOC) støtte til hele Forsvarsministeriet ressortområde.
Vi udvikler og implementerer ”dual-use” produkter til operativt brug for Forsvaret, især for Søværnet. Det vil sige oceanografisk, hydrografisk og meteorologisk støtte i form af data, rådgivning og værktøjer til brug for Forsvarets enheder i forbindelse med operationer og øvelser, nationalt såvel som internationalt. Dual-use gør, at de militære produkter ofte kan anvendes til civile formål. Vi anvender og arbejder i størst muligt omfang med open source og open data.

Vi henter data fra en række kilder, blandt andet fra andre myndigheder og fra satellitter og in-situ målinger. Vi udvikler og formidler produkter og services ved brug af flere medier, herunder webservices og kortmateriale.
Til formidling har vi services og applikationer til både klassificerede og uklassificerede systemer.

Vores modeller dækker Nordsøen, Østersøen samt de danske farvande. Vi har netop idriftsat en fjordmodel på den grønlandske vestkyst. Til at dække de behov, hvor vi ikke har egne modeller, henter, behandler og validerer vi modelresultater fra eksterne samarbejdspartnere.

Vi driver en række målestationer i danske farvande, og henter herudover observationer fra andre nationer, internationale fora samt fra Søværnets og NATO-partners skibe.

Om stillingen
Som chef er du ansvarlig for at sikre Forsvarets operative enheders 24/7/365 adgang til GEOMETOC informationer, samt at den nødvendige IT infrastruktur er til stede, herunder udvikling og vedligeholdelse af centerets primære formidlingskanaler. Endvidere er du ansvarlig for den løbende udvikling af beslutningsværktøjer, der er grundlag for Forsvarets tidssvarende GEOMETOC information. Dette foregår løbende og i tæt dialog med brugere på tværs af koncernen.

Du er ansvarlig for, at brugerne har adgang til geospatiale informationer blandt andet i form af nationale og internationale landkort, søkort og flyvekort. Herudover ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Forsvarets geospatiale licenser og software.

Du skal sikre integration af GEOMETOC informationer i Forsvarets systemer og øvrige kapaciteter. Du vil blive en af drivkræfterne i Søværnets digitale omstilling og få en central rolle i opbygningen af kapaciteter til at kunne overvåge og operere under havoverfladen. Derfor skal du også forvente at lede eller deltage i flere GEOMETOC projekter samt deltage i relevante anskaffelsesprojekter i FMI.

Som chef for centeret er du tillige ansvarlig for flere samarbejdsaftaler og bilaterale aftaler mellem Forsvaret, bl.a. med Danmarks Meteorologiske Institut, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Desuden repræsenterer centeret Forsvaret i flere NATO arbejdsgrupper samt i en række andre nationale og internationale fora.

Stillingen er forbundet med en del rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde.

Om dig
Du er officer med maritim indsigt og har tidligere arbejdet med området eller tilsvarende. Alternativt har du en faglig baggrund inden for geofysik med kendskab til IT teknologi, specielt inden for webteknologi og IT infrastruktur. Derudover vil kendskab til og interesse for nye teknologier, databehandling og AI være en fordel.

Der lægges vægt på, at du har erfaring med ledelse af medarbejdere med en meget bred vifte af kompetencer. Dertil kræver jobbet, at du kan drive en udvikling inden for et område, som er komplekst og omfatter mange aktører og samarbejdspartnere.

Vi søger en chef, som i udpræget grad er velformuleret, udviklings- og resultatorienteret og som kan arbejde analytisk og struktureret i en stor organisation. Desuden kræver jobbet overblik og gode kommunikationsevner både op- og nedadtil.

Det forventes, at du kan repræsentere FMI i nationale og internationale samarbejdsorganer og projekter. Du skal kunne arbejde i en politisk organisation og tidligere ansættelse i Forsvaret eller en anden statslig myndighed vil være en fordel.

Idet en stor del af forretningsområdets arbejde foregår i samarbejde med internationale samarbejdspartnere, er det et krav, at du kan kommunikere på engelsk både i skrift og tale.

Som person er du analytisk, åben, nysgerrig og ambitiøs. Du er hurtig til at forstå brugernes behov og god til at sætte dig ind i nye områder og ukendte teknologier.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Er du civil ansættes du som udgangspunkt på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Du skal i så fald stile din ansøgning til Dronningen.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Dit daglige tjenestested er Ballerup.

Kontakt og ansøgning
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Maritim Division, kommandør Jakob Rousøe på telefon 72815415.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Nezi Olgun på telefon 32665556.

Ansøgningsfristen er den 24. september 2023.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. oktober 2023.

Vi vil bede dig sende dit CV, motiveret ansøgning, indskrivningsbevis og karakterudskrift via nedenstående link.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkring samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder