Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

KEA teknik søger stærk faglighed inden for produktionsprocesser

Vil du sætte dit præg på Danmarks indfrielse af Industri 4.0 og være med til at uddanne fremtidens teknologer inden for produktudvikling og produktion?

Så er jobbet som underviser (adjunkt/lektor) på KEA - Københavns Erhvervsakademi måske noget for dig.

Om jobbet:
Flere studerende søger KEAs tekniske uddannelser, og arbejdsmarkedet er mere end klar til at aftage dem efter endt uddannelse. Du har mulighed for at blive en del af denne udvikling som underviser på erhvervsakademiuddannelsen Produktionsteknolog (PRT). Herved kan du være med til at præge fremtiden i branchen gennem uddannelse af kompetente dimittender, der kan gå ud og skabe værdi i de virksomheder, som de ansættes i efter endt uddannelse.

Som underviser på KEA TEKNIK bliver du en del af et uddannelsesområde i vækst. Du kan se frem til en alsidig hverdag, hvor du både kommer til at undervise, deltage i faglige og didaktiske projekter på tværs af organisationen, der understøtter undervisningen og opleve, at du udvikler dig som underviser og vidensmedarbejder. En del af din rolle er også at skabe relationer til erhvervslivet til gavn for de studerendes læring og udvikling. På den måde udfylder du tre vigtige opgaver: undervisning, udvikling og relationsarbejde.

Du vil som adjunkt/lektor selvstændigt skulle gennemføre og tilrettelægge undervisningen inden for produktudvikling og produktion. Det betyder konkret, at du

 • omsætter din erhvervserfaring til relevant undervisning på både dansk og engelsk såvel mundtligt som skriftligt
 • løbende arbejder med, dokumenterer og omsætter en stærk kobling til branchen gennem deltagelse i relevante faglige netværk, virksomhedsbesøg og tekniske seminarer til relevant og praksisnær undervisning
 • er nysgerrig og eksperimenterende i forhold til nye teknikker og tendenser i faget og kan inddrage denne viden i undervisningen
 • brænder for opgaven med at udfolde de studerendes potentiale bedst muligt, f.eks. gennem vejledning i tema- og projektforløb
 • vil indgå i udviklings- og innovationsprojekter, både sammen med andre uddannelses- og vidensinstitutioner, men også sammen med virksomheder og organisationer, så det giver værdi for både samarbejdspartnere og KEAs studerende.

Du skal forvente et job med mange typer opgaver. Vi har travlt, - så der er nok at se til…! Du skal være indstillet på et job med stor fleksibilitet i ansættelsesforholdet, hvor du i høj grad selv kommer til at skulle styre dine ressourcer i forhold til din opgaveportefølje og din arbejdstid - naturligvis i tæt dialog med din leder om opgaver og prioriteringer.

Om dig:
Du er formentlig uddannet produktionsingeniør - med erfaring fra industrien. Vi lægger vægt på, at du har erhvervserfaring inden for produktionsprocesser generelt og gerne specifikt inden for:

 • Produktionsstyring (masseproduktion) af fysiske produkter
 • Valg af egnede produktionsprocesser - Design For Manufacturing/Design For Assembly, modular design
 • Produktionstekniske principper, herunder produktionsplanlægning - ERP, produktionslayout og proces- og vareflow - lagerstyring
 • Automatisering
 • LEAN
 • Digital produktion - styringssoftware

Det er ikke et krav, at du tidligere har undervist, men du skal have lysten til at sætte dine kompetencer i spil inden for dette felt. Så klæder vi dig løbende godt på til undervisningsopgaven.

Vi tilbyder:
Et job på en spændende og visionær uddannelsesinstitution, hvor der er plads til, at du kan bringe din stærke faglighed og erfaring i spil og udvikle dig som underviser med fokus på at omsætte og formidle den nyeste viden til vores studerende.

Uddannelsen Produktionsteknolog er en del af KEA TEKNIK, der samarbejder om de tekniskrettede uddannelser på KEA. Du bliver en del af et team på otte, der holder til i Guldbergsgade på Nørrebro. Her vil du møde kollegaer med stor viden og erfaring i et dynamisk miljø, hvor der er masser af energi og lyst til at gå nye veje sammen. I teamet er en fælles ånd om at hjælpe og støtte hinanden. Du vil referere til uddannelseschef Rikke Leander.

Stillingen ønskes besat pr 1. august 2017.

Vilkår
Ansættelsen er på fuld tid. Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Du bliver omfattet af stillingsstruktur for erhvervsakademier som adjunkt/lektor. Hvis du ikke allerede er lektor, vil du indgå i et adjunktforløb, der tilpasses de behov for kompetenceudvikling, som du har i forhold til at varetage den nye rolle som underviser. Her vil du bl.a. skulle gennemføre KEAs adjunktuddannelse. Efter max 4 år som adjunkt vil du skulle anmode om at blive lektorbedømt. En positiv bedømmelse giver dig titlen lektor.

Er du klar til en ny udfordring hos KEA?
Har stillingsopslaget fanget din interesse, så send din ansøgning vedhæftet CV, eksamensbevis samt dokumentation for relevant erhvervserfaring via nedenstående link senest d. 12. juni 2017.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Rikke Leander på tlf. 2365 2943.

Ansættelsessamtaler afholdes fredag d. 16. juni 2017 om formiddagen. I givet fald, skal du forvente en anden samtale d. 22. juni 2017.

KEA arbejder bevidst og målrettet på at rekruttere medarbejdere, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
København N
keyboard_arrow_up
Startdato
19. maj 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
12. juni 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse