VEKS styrker sin planlægningsfunktion. Derfor søger vi en energiplanlægger, der har fokus på den tekniske systemforståelse for VEKS’ transmissionssystem - blandt andet ved at beregne fremtidige placeringer af produktionsanlæg, varmelagre og forsyningssikkerhed. 

Stillingen er i VEKS’ Plan- & Projektafdeling, der udover de nye medarbejdere består af 11 fagligt stærke og engagerede planlæggere og projektledere. Nyuddannede energiplanlæggere skal ikke holde sig tilbage med at søge. Vi repræsenterer en stor spredning i alder og erfaring, og vi prioriterer alle gensidig, faglig sparring og at gøre hinanden klogere! 

VEKS ejer og driver fjernvarmetransmissionssystemet vest og syd for København. Vi producerer og indkøber grøn fjernvarme, med det formål at levere konkurrencedygtig og miljørigtig varme til 20 lokale fjernvarmeselskaber - vores primære kundegruppe. VEKS har i tæt samarbejde med kunderne stor indflydelse på at udforme det fremtidige energisystem. Med de væsentlige forandringer systemet står overfor, er der brug for langsigtede analyser og velunderbyggede beslutningsgrundlag. Dette er baggrunden for at ansætte flere engagerede energiplanlæggere. Derfor søger vi samtidigt, tillige en energiplanlægger med fokus på aftaler.

Funktion
Dit arbejde som energiplanlægger vil bl.a. omfatte analysestøtte til fremtidige placeringer af produktionsanlæg mv. og kommer til at ske i tæt samarbejde med vores transmissionsafdeling. Det kræver både teknisk og økonomisk forståelse, samt en lyst og evne til at oversætte viden mellem forskellige faggrupper og skabe samarbejde på tværs af afdelinger. Planteamets analyser fungerer som beslutningsgrundlag i forhold til VEKS’ ledelse og bestyrelse. 

Stillingen er i plan- & projektafdelingen med 11 fagligt stærke og engagerede planlæggere og projektledere. Som energiplanlægger vil du i det daglige referere til teamlederen for Planteamet. Opgavefordelingen i de nyoprettede stillinger vil kunne ændres løbende alt efter din profil og opgaver. Det andet team i vores fælles afdeling er Projektteamet, som står for anlægsopgaven, når nye varmeledninger, vekslere, varmelagre og produktionsanlæg skal etableres.

Ansættelsesstedet er VEKS’ hovedsæde på Roskildevej 175 i Albertslund, men du vil også have din gang på VEKS’ andre lokationer. 

Profil 
Din uddannelsesmæssige baggrund kan fx være ingeniør eller lignende - og vi opfordrer også nyuddannede til at søge. Du har som energiplanlægger fundamentet for at forstå systemet og samspillet mellem forskellige tekniske anlæg. Du har en hydraulisk forståelse og er interesseret i at udarbejde hydrauliske analyser. 

Du kan arbejde selvstændigt, engageret og ansvarsbevidst og skal kunne skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer til både kolleger, ledelse og samarbejdspartnere. Derudover arbejder du struktureret, metodisk og vedholdende.

VEKS prioriterer i høj grad samarbejde på tværs i virksomheden, men du vil også at deltage i samarbejdsprojekter med vores kunder, eksterne interessenter samt konsulenter. 

Generelt er VEKS’ planmedarbejdere ofte involveret i opgaver og projekter ud af huset. Projektledelse, samarbejde og faglig formidling er derfor også kernekompetencer i jobbet. Hvis du ikke er trænet i dette, vil vi give dig den nødvendige oplæring og støtte.  

Dine primære opgaver

 • Forberedelse og udførelse af beregninger af nye produktionsanlæg 

 • Udarbejdelse af forsyningssikkerhedsberegninger og hydrauliske analyser

 • Udarbejdelse af materiale, som danner beslutningsgrundlag for VEKS’ ledelse og bestyrelse

 • Udarbejdelse af projektforslag i forbindelse med udbygninger i fjernvarmeproduktion eller forbrug

 • Delopgaver i forbindelse med opfyldelse af VEKS’ strategi ’Grøn fjernvarme til dig’

Din erfaring 
Det er en fordel, hvis du har indsigt i energisystemer og er god til at tilegne dig systemforståelse. Derudover vil det være en fordel, hvis du har erfaring med udarbejdelse af projektforslag og kendskab til politiske godkendelsesprocesser. 

Vi opfordrer også nyuddannede til at søge stillingen.

VEKS tilbyder

 • En spændende stilling med stort ansvar i forhold til at drive egne opgaver

 • Mulighed for at præge opgaverne og din hverdag

 • Dynamiske og engagerede kollegaer, der lægger vægt på faglig sparring og har en uformel omgangstone

 • Gode muligheder for faglig udvikling og efteruddannelse

 • Godt arbejdsmiljø med en bred kontaktflade

 • Sundhedsforsikring

 • Massageordning

 • Flekstid, frugt- og frokostordning.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost. Lønnen forhandles med udgangspunkt i din uddannelsesmæssige baggrund, erfaring og relevant overenskomst. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef for Plan og Projekt, Catarina Marcus-Møller på 53 79 89 11 samt teamleder for Plan, Lars Grundahl på 61 67 35 52. Ansøgningsfristen er den 29. juli 2022, kl. 12.00. Du ansøger stillingen via "Ansøg" linket. 

VEKS anser mangfoldighed som en styrke og ønsker at fremme ligestilling. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, handicap, hudfarve, nationalitet, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.