Jobbet "Vejviden og Genopretning søger erfarne projektledere til genopretning af Københavns veje" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Der er tryk på udviklingen i København. Her er Teknik- og Miljøforvaltningen en central aktør, og vi står for de fysiske forandringer i byen. Det er vores ambition at skabe verdens bedste storbymiljø og et unikt byliv i København. 

I Vejviden og Genopretning har vi ansvaret for genopretning af byens veje, cykelstier og fortove og skal hvert år gennemføre en lang række større og mindre genopretningsprojekter til sammenlagt flere hundrede millioner kr. årligt.

Fra oktober skal vi således igangsætte projekteringen af i alt 48 nye genopretningsstrækninger og har derfor behov for at styrke vores Genopretningsteam med flere dygtige projektledere.

Om dig
Du er en erfaren og resultatorienteret projektleder, der har et smittende engagement.

Du har en faglig profil, som sikrer konstruktive processer og løsninger på et højt niveau. Du er fx ingeniør, landskabsarkitekt, arkitekt eller har en anden relevant faglig baggrund – måske suppleret med uddannelse inden for projektledelse eller økonomi.

Derudover har du erfaring med anlægsprojekter og er fortrolig med projektstyringsværktøjer samt metoder inden for projektledelse og procesfacilitering.

Vi forventer, at du

  • brænder for at få din faglighed i spil i udviklingen og eksekveringen af anlægsprojekter
  • mestrer de gængse projektdiscipliner: organisering, planlægning, risikostyring, kommunikation, interessenthåndtering mv.
  • kan styre projekter i forhold til økonomi, tid og kvalitet
  • kan afstemme strategi for og gennemføre EU-udbud i samarbejde med juridiske rådgivere og øvrige projektdeltagere
  • kan sikre styring, koordinering og kvalitetssikring af kravspecifikationer og andre udbudsbilag
  • kan sikre interne og eksterne leverancer i forhold til kontrakterne
  • kan formulere dig klart og tydeligt i skrift og tale til både politikere, direktion, samarbejdspartnere og borgere
  • har personlig gennemslagskraft og er imødekommende

Det er en fordel, hvis du har kendskab til offentlige forvaltningsprocesser og har erfaring fra en politisk ledet organisation.

Vi forventer, at du har gennemført en projektlederuddannelse eller har praktisk erfaring med projektledelse svarende til IPMA C-certificering.

Om os
Enheden er placeret i Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold. Enhedens ca. 38 medarbejdere har forskellige baggrunde inden for planlægning, anlæg, projektstyring, byggeledelse, trafik- og vejingeniør, landskabsarkitektur mv., og alle har et stort fokus på samarbejde på tværs af fagligheder, mens vi løser opgaverne i alle projektets faser.

Vi arbejder i en tværfaglig teamstruktur, hvor alle både har egne ansvarsområder og indgår i løsningen af kollegaers projekter. På den måde sikrer vi den nødvendige vidensdeling. Hvert team er bredt sammensat, hvilket skaber et stærkt fagligt og professionelt miljø, hvor vi supplerer hinanden og har højt til loftet. Vi er engagerede i vores arbejde og stolte af at bidrage til den positive udvikling af København.

Ansættelsesvilkår
Som ansat i Københavns Kommune har du arbejdsforhold, der gør det muligt for dig at balancere arbejdsliv og privatliv, idet du gennemsnitligt får en 37-timers arbejdsuge inkl. frokostpause, med mulighed for en deltidsstilling – dog minimum 32 timer om ugen. I denne stilling er vi også åbne over for alternative ansættelsesformer, såsom projektansættelse.

Arbejdspladsen er beliggende på Islands Brygge.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med Københavns Kommune.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator Henrik Preisler Mathiesen på 5137 0440 eller enhedschef Thomas Dyhr Martinus på 2475 3071.

Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen på www.kk.dk og www.tmf.kk.dk.

Søg via link senest søndag den 8. august 2021

Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 33 med ansættelsesstart snarest muligt herefter.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.