Jobbet "Vejingeniør / tekniker til drifts- og anlægsopgaver" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Ønsker du at arbejde med drifts- og anlægsopgaver inden for vejområdet – så er dette job noget for dig.

Vi har travlt og søger derfor en vejingeniør/vejtekniker der kan hjælpe os med, at håndtere diverse opgaver og projekter inden for vejområdet.
Du vil blive ansat i Teknik & Miljø, hvor vi er 75 medarbejdere. Du vil blive en del af Vej og Park området med i alt 16 medarbejdere. Vi løser mange forskellige opgaver inden for vej-og parkområdet, herunder vedligeholdelse af veje og grønne områder, projektering af nye veje og stier, byggemodning af bolig- og erhvervsområder samt opgaver inden for myndighedsområdet.
 
Vi er i efteråret 2019 flyttet i et nyt og moderne Rådhus, som er indrettet med gode arbejdsforhold.
Rådhuset ligger tæt ved Vejen Banegård og motorvejen, så der er gode transportforbindelser.

Arbejdsområder
Som vejingeniør/tekniker vil du blive involveret i opgaver, der vil være en kombination af driftsopgaver og udarbejdelse af nye vej- og stianlæg. Du vil også blive involveret i sagsbehandling af daglige henvendelser fra borgere, virksomheder og kollegaer.
I opgaveløsningen samarbejder vi med de øvrige teams i Teknik & Miljø og en lang række øvrige interessenter. Områdets opgaver er meget udadvendte, og der er stor berøringsflade til kommunens virksomheder, borgere, entreprenører og andre myndigheder inden for området.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Projektering af vejafvandingsprojekter i forbindelse med klimasikring af offentlige veje og stier
 • Udarbejdelse af vej- og stiprojekter med tilhørende udbud og entreprenørtilsyn
 • Tilsyn på vej- og stinettet og forundersøgelser i forbindelse med borgerhenvendelser
 • Samarbejde med kommunens driftsafdeling om løsning af mindre driftsopgaver på kommunens vejnet
 • Deltage i den daglige sagsbehandlingen af borgerhenvendelser vedrørende spørgsmål om det offentlige vejnet
 • Udarbejdelse af skitser og økonomisk overslag i forbindelse med politisk sagsforberedende arbejde
 • Projektledelse og økonomiopfølgning i forbindelse med gennemførelse af projekterne
 • Medvirke til at sikre en smidig gennemførelse af anlægsprojekterne med fokus på overholdelse af tid, kvalitet og økonomi

Dine faglige kompetencer:
Vi forventer, at du

 • er uddannet ingeniør eller har en lignende teknisk uddannelse
 • har erfaring med vejområdet, herunder udbud, styring af diverse projekter og driftskontrakter
 • har gode kommunikative evner, og kan udtrykke dig klart i både skrift og tale
 • har flair for IT
 • har en struktureret tilgang og et godt overblik over processerne indenfor projekter på vejområdet
 • har en god økonomisk sans
 • er bekendt med at arbejde i den kommunale eller offentlige sektor, dette er dog ikke et krav
 • har lyst og evne til at arbejde i grupper og teams på tværs af forskellige fagområder

Dine personlige kompetencer:
Som person forventer vi, at du er

 • fleksibel, tillidsvækkende og troværdig
 • serviceminded og ansvarsbevidst
 • systematisk i din måde at arbejde på
 • udadvendt og trives i den dynamiske dialog med kolleger, med borgere og virksomheder, rådgivere, entreprenører etc.

Vi tilbyder dig

 • Spændende og afvekslende opgaver
 • Stor indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og udførelse
 • Et godt samarbejdsklima, som er præget af travlhed, hjælpsomhed og en humoristisk omgangstone
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne i ny løn.
Stillingen er normeret til 37 timer ugentligt.
Tiltrædelsestidspunkt: 1. oktober 2020, eller efter nærmere aftale.

Det praktiske
Hør mere om stillingen ved Leder af Infrastruktur & Bygninger Thomas McCulloch, på telefon 2491 8137 eller tmc@vejen.dk

Ansøgningsfrist er senest mandag den 24. august 2020, kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 27. august 2020.

Send ansøgningen ved at bruge knappen ”Ansøg”. Vigtigt: søg venligst via Vejen Kommunes hjemmeside. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder