Infrastruktur og Anlæg
Infrastruktur og Anlæg er en del af Center for Arealer og Ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi spænder bredt i vores opgaveportefølje, hvor hovedformålet er at planlægge samt gennemføre anlægsprojekter på park- og vejområderne i kommunen i tæt samarbejde med myndighed, entreprenører og vores egne driftsfolk.
 

Om jobbet
Som vejingeniør i Infrastruktur og Anlæg skal du først og fremmest stå for genopretning af Lyngby Omfartsvej, hvor der netop er afsat 30 mio. kr. til vedligeholdelsesopgaver i perioden 2020-2025.

Dine opgaver vil derudover bestå af

 • Et bredt spænd af anlægsopgaver og belægningsarbejder på vejområdet
 • Udarbejdelse af politiske sagsfremstillinger forud for større anlægsopgaver
 • Information forud for vejarbejder, besvarelse af borgerhenvendelser, mv.
 • Journalisering og dokumentation af dit arbejde.

Du vil blive udfordret med spændende, komplekse og udfordrende problemstillinger inden for anlægsarbejde i en kommune i udvikling.
 

Om dig

 • Du er vejingeniør med mindst 3 års erfaring
 • Du har erfaring med belægningsarbejder, lednings- og kloakanlæg samt vejafvanding
 • Du har kendskab til vejreglerne og vejlovgivningen
 • Du er fortrolig med anlægsarbejde og projektstyring
 • Du kan arbejde selvstændigt og tage initiativer for at sikre fremdriften i opgaverne og skabe resultater
 • Du arbejder systematisk, men også fleksibelt og løsningsorienteret
 • Du trives i spændingsfeltet mellem det borgernære og det politiske system
 • Det er en fordel hvis du har arbejdet med Vejmans programmer og GIS systemer
 • Du har lyst til at indgå i vores afdeling og bidrage til vores gode samarbejde.

Organisationen
Stillingen er forankret i Infrastruktur og Anlæg, der er en ud af seks afdelinger i Center for Arealer og Ejendomme. Vi er 10 medarbejdere – med dig – og sidder i et stort og lyst kontor på Lyngby Rådhus. Vi er professionelle med høj faglighed og holder alle af et godt grin.

Vores center servicerer 55.000 borgere og ca. 4.000 ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi er byg- og driftsherreorganisation for kommunens ejendomme som skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, svømmehaller, kontorejendomme, omsorgsboliger, flygtningeboliger, veje og grønne
områder. Den kommunale bygningsmasse består af 240.000 m2, og vi har samtidig ansvaret for over 100 km veje og stier samt 75 ha grønne arealer og 71 ha naturområder.

Center for Arealer og Ejendomme består af 230 medarbejdere, hvoraf ca. 55 medarbejdere er placeret på rådhuset, mens de resterende er placeret decentralt i henholdsvis Ejendomsdrift og Arealdrift på forskellige lokationer i kommunen.
 

Løn og ansættelse
Aflønning sker efter overenskomst og tiltrædelse er pr. 1. oktober 2020.

Frist og samtaler
Ansøgningsfristen er onsdag den 12. august kl. 23.59. Vi holder 1. samtale torsdag den 20. august og 2. samtale onsdag den 26. august på Lyngby Rådhus. Du vil blive kontaktet, hvis vi ønsker at invitere dig til en samtale.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Hans Blond-Vildersbøll på mail hansb@ltk.dk eller telefon 45 97 36 99, hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen.

Du kan også ringe til Christian, Hareth eller Kanishka og høre mere om arbejdet som vejingeniør i afdelingen. De har henholdsvis 45 97 36 56, 30 50 78 65 og 45 97 35 37.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.