”Som projektleder i Vejdirektoratet får du indflydelse på og ansvar for nogle af Danmarks største infrastrukturprojekter. Arbejdet vil i perioder være hektisk, man samtidig utrolig spændende og meget givende. Du får mulighed for at præge udviklingen indenfor mange områder – det kan f.eks. være klima og bæredygtighed – alt sammen noget der foregår i tæt samarbejde med dygtige kollegaer,” siger områdechef Jakob Schwartz

Du vil som projektleder i Vejdirektoratets Anlægsdivision få ansvar for et antal større anlægsprojekter, som du skal styre sikkert i land inden for aftalt tid, økonomi og kvalitet.

Du udformer morgendagens infrastruktur
Dit første store anlægsprojekt bliver at forbedre kapaciteten på Motorring 3 ved etablering af ekstra kørespor og nyt trafikledelsessystem.

Projektets formål er at skabe mere kapacitet på Motorring 3 og dermed forbedre trafikafviklingen og afhjælpe flaskehalse. Samtidig er en miljøkonsekvensvurdering under udarbejdelse, hvor støjforhold undersøges og mulighederne for reduktion og forbedringer vurderes.   

Dine opgaver vil omfatte:

  • Ledelse af et dygtigt team af fagspecialister og rådgivere
  • Sikring af, at projekterne detailprojekteres, udbydes og anlægges
  • Etablering af projektorganisation og tværgående koordinering i forhold til dit team
  • Ekstern og intern kommunikation
  • Sikring af de nødvendige tilladelser for projektets gennemførelse

Du vil skulle have særligt fokus på håndtering af risici og ændringer, ligesom du skal sikre gennemsigtig styring af projektets økonomi.

”Vejdirektoratet er en professionel bygherreorganisation med mange års erfaring i gennemførelse af store anlægsprojekter. Projektarbejdet bygger på en robust projektmodel med gennemprøvede processer, så vi ved, hvordan projekterne gennemføres bedst. Det giver overblik og forudsigelighed i vores arbejde,” fortæller projektleder Christian Tolderlund.

Hvad du har med i projektlederrygsækken
Vi ser gerne, at:

  • du har en akademisk uddannelse med relation til anlægsbranchen formentlig suppleret med en projektlederuddannelse
  • du har stor erfaring med projektledelse og bredt kendskab til teknisk komplicerede anlægsprojekter i bynære omgivelser
  • du er en stærk kommunikator og forstår at navigere i en kompleks og omskiftelig hverdag
  • du kan arbejde selvstændigt, har et godt overblik over opgaverne og er i stand til at koordinere og prioritere i en travl hverdag
  • du evner at motivere og skabe engagement i projektteamet, men kan også håndtere konflikter, når de opstår

Vi forventer, at du har kørekort og er fleksibel i forhold til også at være til stede på tilsynskontoret i forbindelse med anlægsarbejder.

Om os
Anlægsdivisionens opgave er at varetage projektstyringen af Vejdirektoratets større og mindre anlægsprojekter i hele Danmark samt sikre projekternes anlægsoverslag og økonomiske analyser.

Du bliver en del af afdelingen Større Anlæg, som består af mere end 20 engagerede og dygtige medarbejdere, der alle arbejder med forskellige aspekter af styring af anlægsprojekter blandt andet projektledelse, økonomistyring og kvalitetsledelse. Medarbejderne er tilknyttet kontorer i Skanderborg og Fløng.

Dine løn- og ansættelsesvilkår – mulighed for ugentlige hjemmearbejdsdage
Du ansættes og aflønnes i henhold til den statslige AC-overenskomst. Der er mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer. Der er mulighed for ansættelse som specialkonsulent.

Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår med fokus på efteruddannelse, mulighed for hjemmearbejdsdage, fleksible arbejdstider, kantine mv.

Vejdirektoratet er en styrelse under Transportministeriet. Dit ansættelsesområde vil være Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner og dit tjenestested vil være Guldalderen 12, 2640 Hedehusene.

Læs mere om os
Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Jakob Schwartz på tlf.nr. 7244 2778 eller projektleder Christian Tolderlund på tlf.nr. 7244 3731.

Er du interesseret?
Send dit CV senest 30. januar 2023. Vi forventer at afholde samtaler umidelbart efter deadline.

Søg stillingen ved at trykke på linket ”Ansøg” eller via vores hjemmeside www.vejdirektoratet.dk. Vedhæft ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter.

Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.