Jobbet "Vejdirektoratet søger en direktør til vores Drift og Teknikdivision" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Har du omfattende ledelsesmæssig erfaring, og vil du være med til at stå i spidsen for udviklingen af fremtidens infrastruktur? Så er det måske dig, vi søger som ny direktør for Drift og Teknikdivisionen i Vejdirektoratet.

I Vejdirektoratet arbejder vi hver dag for at skabe sammenhæng for de mange trafikanter, der benytter de danske statsveje. Vi gør vores bedste for både at højne sikkerheden, udvikle grønnere løsninger, og sikre at Vejdirektoratet lever op til vores målsætning om bedre vej for pengene. Kvaliteten er på plads, uanset om vi arbejder med biodiversitet, klimavenlig asfalt eller på nogle af Danmarks største anlægsprojekter.

Opgaverne og medarbejderne
Drift og teknikdivisionen beskæftiger i alt ca. 415 medarbejdere, der er fordelt på 5 områder:

 • Drift og Vedligehold
 • Entreprisestyring og Myndighed
 • Projekt og Vejteknik
 • Areal og Geodata
 • Befæstelser, Bygværker og Målinger

Divisionens opgaver spænder vidt fra varetagelse af daglig drift og vedligehold af statsvejene, over udvikling af nye bæredygtige løsninger for hele sektoren, til medvirken i nogle af de største infrastrukturprojekter i Danmark.

Som divisionsdirektør indgår du i Vejdirektoratets direktion, hvor du forventes at tage medansvar i den samlede tværgående strategiske styring og udvikling af Vejdirektoratet.

Du har ansvar for at drive og motivere Drift og Teknikdivisionens chefgruppe, der består af fem områdechefer, som arbejder i en matrixorganisering mellem projektledelse og fagressourcer.

Du sikrer, at:

 • der er sammenhæng mellem beslutningsprocesser forud for nye vejanlæg, den konkrete udførelse af anlægsarbejder og den efterfølgende drift
 • divisionen får udnyttet de til enhver tid givne økonomiske rammer optimalt over hele vejens levetid, så vejen opfylder kravene til fremkommelighed, trafiksikkerhed, bæredygtighed, miljø og hensyn til de øvrige omgivelser
 • vi forsat udvikler de rette kompetencer til at løfte de mange opgaver
 • der er gode vilkår for nytænkning og innovation, så vi hurtigt og effektivt får implementeret og udnyttet den nyeste viden, teknologi og digitalisering på vejnettet og i relation til vores anlægs- og driftsaktiviteter

Du skal som divisionsdirektør sætte dig i spidsen for, at Drift og Teknikdivisionen i samspil med Vejdirektoratets øvrige divisioner, eksterne leverandører og samarbejdspartnere kommer godt i mål på disse områder.

Arbejdet foregår på en arbejdsplads med høj faglighed, i et uhøjtideligt miljø og med tradition for stor uddelegering af ansvar.

Vi søger en erfaren profil
Vi forventer, at du:

 • har et indgående kendskab til anlægs- og driftsvirksomhed i vejsektoren, som du enten har erhvervet i en større offentlig anlægs- og driftsvirksomhed eller i en større privat virksomhed – enten på rådgiver- eller entreprenørsiden
 • har dokumenteret, bred ledelsesmæssig erfaring inden for anlæg og drift og som leder af et funktionsområde gennem ledelse af en ledelseskæde
 • har en akademisk uddannelse - gerne teknisk funderet som ingeniør eller lignende
 • kan skabe godt samarbejde på tværs mellem divisionens fagligheder
 • har god forståelse og fornemmelse for at balancere hensynet til egen virksomhed med den politiske og branchemæssige virkelighed, som sætter rammerne for Vejdirektoratets virke
 • er god til at kommunikere både internt og eksternt med de mange interessenter og samarbejdspartnere, som Vejdirektoratet løser opgaverne i tæt samspil med

Din nye arbejdsplads
Vejdirektoratet har ansvaret for at planlægge, anlægge og drive statsvejnettet, som består af motorveje, hovedlandeveje og mange af landets broer – i alt cirka 3.800 km vej. Som arbejdsplads dækker Vejdirektoratet hele landet. Vejdirektoratet beskæftiger omkring 900 medarbejdere og det årlige drifts- og teknikbudget er på 5-6 mia. kr.

Hvis du vil mere om stillingen…
… er du velkommen til at kontakte Vejdirektør Jens Holmboe på telefonnummer: 2012 1400.

Du kan læse mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os på www.vejdirektoratet.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter Rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten i løngruppe 2 (svarende til lønramme 38). Ansættelse sker på åremålsvilkår, og hertil er der tilknyttet resultatløn til stillingen. Afhængig af kvalifikationer og erfaring er der mulighed for at forhandle tillæg.

Da Vejdirektoratet er lokaliseret i hele landet, og vi ønsker at tiltrække de bedste og mest kvalificerede kandidater, kan tjenestestedet efter ønske være enten i Skanderborg, Thomas Helsteds Vej 11 eller i Hedehusene, Guldalderen 12.

Der må uanset tjenestested påregnes en del rejseaktivitet i stillingen.

Er du interesseret?
Send din ansøgning senest mandag d. 06. februar 2023. Vi forventer at afholde de første samtaler d. 14.-15. februar.

Der vil medvirke et stillingsudvalg af både ledelses- og medarbejderrepræsentanter til samtalen, og der kan indgå test i rekrutteringsprocessen.

Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle interesserede, uanset alder, handicap, politisk anskuelse, seksuel orientering, køn, race, religion eller nationale, sociale eller etniske tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder