”I denne stilling fylder den faglige ledelse af teamet selvfølgelig, men først og fremmest skal du kunne skabe sammenhæng på tværs og lede gennem dygtige faglige medarbejdere,” fortæller områdechef Søren Andersen

Hos Vejdirektoratet arbejder vi hver dag for at skabe sammenhæng for de mange trafikanter, der benytter de danske statsveje. Vi gør vores bedste for at højne sikkerheden, gøre vejene mere miljøvenlige så Vejdirektoratet fortsat lever op til vores målsætning om; Bedre vej for pengene.

Da vores organisation er vokset betragteligt i forbindelse med den nye infrastrukturplan 2035, har vi valgt at oprette en række nye afdelinger for at sikre nærvær og trivsel hos de enkelte medarbejdere.

Det er en af disse nye afdelinger, som du skal stå i spidsen for.

Opgaverne og medarbejderne
Din nye afdeling, Myndighed, Drift og Belægninger, er ansvarlig for at styre entreprisekontrakterne i forhold til driften af statens veje og vedligeholdelse af belægningerne vest for Storebælt.

Derudover sagsbehandler afdelingen rådigheds- og gravetilladelser dels for Vejdirektoratets egne vejarbejder, dels for eksterne bygherrer og entreprenørers arbejder på statens veje.

Du bliver leder for 30 dygtige og dedikerede medarbejdere. Hverdagen er præget af store og små udfordringer og i perioder af højt tempo. Vi lægger stor vægt på et godt og konstruktivt samarbejde med respekt for den enkeltes input.

Medarbejderne i afdelingen er ansat på Vejdirektoratets tjenestesteder i Middelfart, Skanderborg og Aalborg.  Dit ansættelsessted vil være enten Middelfart eller Aalborg. En vis rejseaktivitet vil være nødvendig, men du vil også kunne løse en del opgaver gennem videosamtaler.

Du er leder, men har en stærk faglig ballast
”Det er en nyoprettet og relativ stor afdeling, så du skal have styr på din ledelsesmæssige værktøjskasse og være motiveret af at udvikle dine medarbejdere og give dem faglig sparring, så de kan præstere deres bedste,” afslutter områdechef Søren Andersen

Der kan være flere indgange til jobbet.  Det forventes, at du har en relevant teknisk og akademisk baggrund (f.eks. som ingeniør).

Vi ser gerne, at:

  • du har indgående viden og erfaring med vejdrift og/eller myndighedsbehandling
  • du er en proaktiv, udadvendt og handlekraftig leder
  • du kan kommunikere på alle niveauer
  • du har erfaring med politisk ledede organisationer

Vores opgaveløsning sker i høj grad via tværgående samarbejde i de forskellige faglige teams. Du har derfor gode samarbejdsevner og kan arbejde på tværs i en organisation.

Velkommen til Entreprisestyring og Myndighed
Du bliver tilknyttet Vejdirektoratets område Entreprisestyring og Myndighed, hvor vi bl.a. arbejder med styring af entrepriser indenfor alle elementer af vejens opbygning både i forhold til drift og anlæg. Herunder myndighedsopgaver i forhold til udstedelse af tilladelser til gennemførelse af vejarbejder.

Området består af lige nu af 120 engagerede medarbejdere, der er tilknyttet forskellige afdelinger med forskelligt fagligt ansvar og uddannelse. Vi arbejder sammen på kryds og tværs af hinandens fagligheder og kompetencer.

Du bliver en del af en ledergruppe med tre andre afdelingsledere og en områdechef. Vi har en ledelsesstil, hvor der er højt til loftet og vi har en åben dialog med en direkte og hjertelig tone.

Vi skal have det sjovt, mens vi udfører professionelt arbejde.

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes med titel som afdelingsleder og lønindplaceres som ”chefkonsulent med personaleansvar”.

Ansættelse sker på overenskomstvilkår med mulighed for forhandling af tillæg alt efter kvalifikationer. Du vil være omfattet af cheftidsaftalen samt præstationsløn.

Dette betyder, at du modtager 9 ekstra cheffridage årligt, og at arbejdstiden gennemsnitlig er sat til 38,5 time ugentlig.

Vejdirektoratet er en styrelse under Transportministeriet. Dit ansættelsesområde vil være Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner.

Afhængig af hvor den rette kandidat er, vil du blive ansat i Vejdirektoratet enten på adressen Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart eller Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Hvis du vil vide mere om stillingen,…
… er du velkommen til at kontakte områdechef Søren Andersen på 2294 1968 eller på soan@vd.dk.

Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk

Er du interesseret?
Send din ansøgning senest søndag den 27. november Vi forventer at afholde 1. samtale d. 30. november.

Der vil medvirke et stillingsudvalg af både ledelses- og medarbejderrepræsentanter til samtalen, og der kan indgå test i rekrutteringsprocessen.

Søg stillingen ved at trykke på linket ”Ansøg” eller via vores hjemmeside www.vejdirektoratet.dk. Vedhæft ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter.

Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.