Jobbet "Vandløbsmedarbejder" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Ringsted Kommune ligger højt på Sjælland og flere vandløbssystemer har sit udspring her. Kommunen har 50 vandløb, heraf er ca. 170 km. offentlige. I 2014 købte kommunen Haraldsted og Gyrstinge sø af HOFOR, hermed blev vandkvaliteten og brugen af vandløb og søer sat på den politiske dagsorden. Kommunens klimatilpasningsstrategi sætter i stigende grad vandløbene som recipienter under pres - en udfordring der kalder på, at der udvikles nye løsninger sammen med forsyningen. På samme tid forventes søer og vandløb at blive en hjørnesten i den naturpark, som er ved at blive formet i samarbejde mellem kommunen og lodsejere. Interessenterne er mange, og evner du samarbejdet, har du din jura på plads, og er du samtidig solidt fagligt funderet på vandløbsområdet, er du måske vores nye kollega.

Om jobbet
På vandløbsområdet arbejder kommunen i disse år med flere større vandløbsprojekter under vandområdeplanerne, med revision af vandløbsregulativer samt håndterer løbende sagsbehandling efter vandløbsloven, som f.eks. drænsager, ansøgninger om minivådområder med mere.

Dine primære opgaver vil blive:

 • Projektleder for vandløbsprojekter under vandområdeplanerne.
 • At varetage den daglige drift af vandløbene, og dermed være indgang for og have den løbende kontakt til borgerne.
 • At styre og føre tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen, som er udliciteret.
 • At myndighedsbehandle efter vandløbsloven, fx naboklagesager (drænsager), krydsningstilladelser og reguleringssager.
 • At deltage aktivt med din faglige viden i tværgående projekter som fx klimatilpasningsprojekter og naturprojekter. 
 • Revision af vandløbsregulativer.

På vandløbsområdet er I to primære medarbejdere som indgår i en større faggruppe af ca. 10 personer med ansvaret for myndighedsopgaven på vand- og naturområdet. Sammen har faggruppen ansvaret for at varetage og udvikle myndighedsrollen, så hensyn til både vandmiljø og natur tilgodeses. For at styrke fagligheden og robustheden af afdelingen er det målet, at man som medarbejder kan varetage opgaver på tværs af gruppens fagområder. Du skal derfor også have lyst til at varetage opgaver på et andet fagområde som f.eks. natur, spildevand eller vvm.

Afdeling
I Ringsted Kommune er natur- og miljøopgaverne samlet i samme afdeling med ca. 20 medarbejdere. Medarbejderne i Natur & Miljø er fagligt et blandet hold, hvilket vi oplever er en stor styrke. Vi har det til fælles, at vi har en stor lyst til sammen at udvikle området, med fokus på hele tiden at blive bedre. Det er derfor vigtigt, at du kan og har lyst til at være en del af et team, som træder nye stier, deler viden og sammen udvikler feltet. 

Natur & Miljø hører under Teknik- og Miljøcenter, som ligger på Rønnedevej 9, i gåafstand fra Ringsted Station. Det er således hurtigt og nemt at komme hertil både med offentlig transport og i bil.
Coronatiden har lært os nye måder at arbejde sammen på – som vi sammen skal videreudvikle til nye og bedre måder at sikre flow i opgaveløsninger, i samarbejder med eksterne og interne parter – og i forhold til den generelle trivsel. Vi arbejder i det hele taget med udvikling på alle parametre – så opgaveløsninger, produktivitet, samarbejder, kollegial sparring og trivsel går op i en højere enhed.

Hvem er du
Vi forestiller os, at du har en naturvidenskabelig uddannelse som fx biolog, ingeniør, miljøtekniker, eller lignende. Vi ønsker en fagligt stærk medarbejder, der har erfaring med lovadministration og sagsbehandling på vandløbsområdet og med et godt kendskab til vandløbsøkologi og naturbeskyttelse. Gerne også med erfaring inden for styring og tilsyn med vandløbsvedligeholdelse. Du har desuden et godt kendskab og interesse for GIS og IT, herunder f.eks. ArcGis Pro og WASP.

Du skal have lyst til at arbejde i en politisk organisation og kan tackle klagesager og interessekonflikter. Du skal trives i dialogen med lodsejere, entreprenører, interesseorganisationer og andre myndigheder. Du skal kunne skære igennem ved interessekonflikter med afsæt i både lovgivning og pragmatiske løsninger. Det er en fordel, hvis du har erfaring med, - eller har deltaget i vandløbs- eller vådområdeprojekter. Du skal kunne føre projekter hele vejen fra idé til anlæg.

Du kan arbejde selvstændigt og samtidig være en engageret kollega.

Vi tilbyder

 • En faglig stærk arbejdsplads, med fokus på faglig sparring, løbende udvikling af kompetencer og godt arbejdsklima.
 • Et team med dygtige og engagerede kollegaer, som sætter fællesskab, samarbejde og vidensdeling højt.
 • Et projektorienteret arbejdsmiljø, der hver dag byder på nye udfordringer, men også indeholder rutineopgaver.
 • Personalegoder, der i øjeblikket blandt andet omfatter en halv times betalt arbejdstid til motion med kolleger ugentligt og tilskudsordning til massage på arbejdspladsen.
 • Personaleklub som løbende har spændende events og attraktive tilbud.
 • Feriefond med adgang til 5 feriehuse i Danmark.
 • Flextid.
 • Stort fokus på samarbejde på tværs af teams og centre.

Ansøgningsfristen er den 19. september 2021.

Dato for ansættelsessamtaler er den 22. september 2021. 

Hvis du har spørgsmål til jobopslaget, er du naturligvis velkommen til at kontakte afdelingsleder for Natur og Miljø Pernille Crone på tlf. 22 12 90 52.

Stillingen er er en fast stilling på 37 timer, ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.