Jobbet "Vær med til at gøre spildevandsbehandling i Danmark endnu bedre" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Der er stor fokus på spildevandsområdet i disse år.  Vil du være med til at beskytte vandmiljø og natur landet over og gøre den danske spildevandshåndtering endnu bedre? Kan du tænke i nye baner og være med til at drive udvikling og drift i spildevandsbranchen med fx digitalisering, forbedret håndtering af miljøfarlige stoffer, og mod energi- og klima-neutralitet? Har du stor erfaring med spildevand fra en kommune, en forsyning eller en privat virksomhed? Kunne du tænke dig at arbejde med vejledning af kommuner, forsyninger og virksomheder vedrørende spildevand og/eller med tilsyn med spildevandsforsyninger? Kan du kommunikere din faglige viden, så det giver mening for andre?

Så vil et job i Miljøstyrelsens spildevandsteam være noget for dig!

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og er national myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rent vand, rig natur, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen dækker hele landet og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 600 arbejdspladser ligger i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.

Vores enhed – Vandforsyning
Miljøstyrelsens enhed for Vandforsyning administrerer, forvalter og sikrer det faglige grundlag for regler om spildevands- og drikkevandsforsyning samt klimatilpasning, rotter, svømmebade og badevand. Vi vejleder kommuner, virksomheder og borgere om reglerne, og vi leverer et fagligt grundlag for regeringens politikudvikling og strategiske satsninger på området. Vi arbejder desuden med opbygning og formidling af viden på vand og spildevandsområdet, såsom metoder til håndtering af miljøfarlige stoffer. Vandforsyningsenheden består af 32 medarbejdere i 4 overordnede teams under ledelse af to funktionsledere og to kontorchefer.

Opgaverne
I skal indgå i vores spildevandsteam hvor samarbejde og erfaringsudveksling er højt prioriteret.
Teamet forvalter bl.a. reglerne om udledningstilladelser og tilslutningstilladelser, udarbejder vejledninger og styrer projekter. Teamet er også – sammen med kollegaer på 7 af Miljøstyrelsens lokale enheder- ansvarlig for Miljøstyrelsens tilsyn med spildevandsforsyningernes udledninger fra renseanlæg og regnbetingede udledninger.

Blandt større aktuelle opgaver som I vil kunne få del i, i vil det til dels være at udarbejde vejledninger til kommunerne på baggrund af spildevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om krav til udledning af visse forurenende stoffer og dels at varetage administrative tilsyns- og håndhævelsesopgaver i relation til Miljøstyrelsens årlige kontrol med spildevandsforsyningsselskabernes udledninger.

Derudover vil begge stillinger rumme løbende håndtering af henvendelser fra kommuner, forsyninger, borgere og andre interessenter vedr. miljømæssige, forvaltningsmæssige og tekniske problemstillinger ift. spildevandshåndtering. Endelig vil I efter behov kunne blive involveret i styring af udviklingsprojekter, og i styrelsens internationale samarbejdsaktiviteter.

Der er gode muligheder for at arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge opgaveløsningen. I enheden for Vandforsyning lægger vi vægt på en sjov og spændende hverdag med faglige udfordringer, der giver gode muligheder for videreudvikling.

Kvalifikationer
Vores forventninger: 

 • Du har betydelig arbejdserfaring med spildevandsforvaltning, bl.a. med tilslutningstilladelser og udledningstilladelser, og et indgående kendskab til den hertil knyttede lovgivning fx fra en kommune, en spildevandsforsyning, en rådgivningsvirksomhed eller tilsvarende.
 • Du har solid kendskab til den danske lovgivning og administration på spildevandsområdet, gerne vedrørende regulering af miljøfarlige forurenede stoffer (herunder medicinrester mm), som du kan relatere til den øvrige miljølovgivning i bred forstand.
 • Du har arbejdserfaring med PULS-databasen og med myndighedsopgaver, herunder kontrol og håndhævelse ift. spildevandsudledninger.
 • Du har erfaring med og godt kendskab til principper for vurdering af spildevandsudledninger ift. såvel miljøfarlige forurenende stoffer som næringsstoffer, og til den hertil knyttede lovgivning.
 • Du har et indgående kendskab til spildevandsrensning, state- of the art spildevandsrensesanlæg, og spildevandsforsyningernes praksis og udfordringer.

Din profil
Vi forestiller os at du:  

 • Har en lang videregående naturvidenskabelig uddannelse som biolog, kemiingeniør, miljøingeniør, farmaceut el. lign.
 • Er en god formidler både i skrift og tale, som kan ’oversætte’ fagligt kompliceret stof og inspirere med afsæt i egen faglige viden.
 • Er en holdspiller som kan inddrage, engagere og etablere kontakt til kollegaer og til relevante aktører og sikre tæt samarbejde i sagsgangene.
 • Er grundig og systematisk, så opgaverne kvalitetsmæssigt er i top og ligger færdig til tiden.
 • Kan analysere et opgaveområde fagligt og følge en sag fra start til slut, hvilket kræver administrativ, juridisk og politisk forståelse.
 • Har gode digitale kompetencer og er vant til at navigere og inddrage digitale værktøjer i din hverdag.
 • Er både omhyggelig og initiativrig.
 • Har erfaring med og flair for at drive faglige processer/projekter med input fra andre.
 • Du trives i et miljø, hvor hverdagen veksler mellem koncentreret sagsbehandling og helikopterperspektiv i miljømæssige spørgsmål.

Vi tilbyder
To virkelig spændende stillinger for to erfarne spildevandspecialister, der brænder for at arbejde med spildevand. Vi er en veletableret enhed, der har fokus på, at gøre en forskel på spildevandsområdet og have travlt med at gøre det rigtige. Vi er en pendlervenlig arbejdsplads med flextid og mulighed for hjemmearbejde og vi tilbyder et miljø hvor hverdagen veksler mellem koncentreret sagsbehandling og helikopterperspektiv i miljømæssige spørgsmål. Dine kolleger er fagligt kyndige, barren er sat højt og vi prioriterer faglig sparring og videndeling.

Dagligdagen er præget af mange forskellige opgaver, men vi er også en social arbejdsplads med masser af humor og et godt arbejdsmiljø. Vi har hygge snak over frokosten og til kaffepausen, hvor såvel faglige og ikke faglige ting vendes.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række akademikere i staten (Akademikeroverenskomsten).

Indplacering kan være som AC tekniker eller specialkonsulent alt efter din erfarings- og kompetenceramme.

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet vil være i Odense C på Tolderlundsvej 5.   

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Henrik Hagen Olesen på 22287199 eller funktionsleder Helle Bach Rungø på tlf. 91365859.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingerne online ved at sende din ansøgning, CV m.m. senest d.  13. august 2021. Vi planlægger at holde samtaler d. 23. og 24. august 2021.

Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at udfylde tests og/eller forberede en case.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.