Vi søger, grundet vækst og pensionering, nye kollegaer.

Efterspørgslen efter IT-medarbejdere er meget stor og stadigt stigende. Datamatikeruddannelsen er en af ’hovedleverandørerne’ af medarbejdere til IT-branchen og på KEA starter hvert år 240 studerende på uddannelsen.

Sommeren 2022 starter vi, som noget nyt, også et hold på IT-arkitekturuddannelsen. En uddannelse som vi forventer vil vokse betydeligt de kommende år.

Jaron Kahalani, Adjunkt, om at vælge jobbet som underviser:

Efter 25 år som IT-professionel oplever jeg, hvor meningsfyldt det er at hjælpe unge talenter til at realisere deres kreative og teknologiske potentiale.

Jeg er stolt af at være underviser, fordi vi som undervisere er med til at skabe en bedre fremtid for alle, og jeg er stolt af de studerende, når jeg ser dem kæmpe og opnår relevante faglige kvalifikationer, men også en velfortjent portion selvværd og selvtillid.

JOBBET SOM UNDERVISER
Vi søger undervisere, som kan dække datamatikeruddannelsens kerneområder - programmering og systemudvikling - og frem for alt kan arbejde med at skabe god sammenhæng mellem kerneområderne gennem løsning af praksisnære og vedkommende problemstillinger for de studerende. Det er et plus, hvis du ser perspektiver i, på sigt, også at undervise på IT-arkitekturuddannelsen.

Du vil primært arbejde med undervisning, men du vil også deltage i forsknings- og/eller udviklingsprojekter. Hvis du har mange års erfaring som IT-professionel kan jobbet give dig en unik mulighed for at udvikle dine evner for formidling samt forny dine faglige kompetencer som IT-professionel, idet jobbet giver en mulighed for fordybelse og relationsarbejde.

Som underviser vil du indgå i et team af undervisere, som i fællesskab tilrettelægger de studerendes læringsforløb som et sammenhængende, meningsfyldt og motiverende forløb.

Du bliver bl.a. kollega med adjunkt Nicklas Frederiksen, som siger følgende om jobbet som underviser:

At blive underviser var et personligt og aktivt tilvalg. Som cand.IT og softwareudvikler har jeg længe haft en lille - men intens - lyst til at udvikle mennesker i stedet for software. Efter et års ansættelse er jeg allerede blevet forelsket i jobbet. Underviserrollen har været noget af det mest krævende jeg endnu har prøvet, men samtidigt også den sjoveste, mest tilfredsstillende og personligt udviklende proces jeg har været igennem.

Som adjunkt bliver jeg undervist i didaktik og mærker en konstant faglig udvikling - både som underviser og også som udvikler. På KEA er jeg medskaber af uddannelsen og har bragt min faglighed i spil på en helt ny måde sammen med dygtige og dedikerede kollegaer.

ARBEJDSMILJØET PÅ KEA
På KEA bliver du en del af et visionært og primært teknisk erhvervsakademi, hvor der er plads til, at du både kan udvikle dig, og bringe din faglighed og erfaring i spil. Vores fornemmeste opgave er fortsat at udvikle uddannelsen i takt med branchen og har fokus på både de faglige og pædagogiske aspekter i undervisningen.

Din daglige arbejdsplads er på Nørrebro, hvor du bliver en del af KEA Digital med ca. 80 ansatte undervisere og ledere. Din primære beskæftigelse vil være på datamatikeruddannelsen med ca. 20 ansatte, men med mulighed for også at undervise på bl.a. professionsbachelor i IT-arkitektur og på efter- og videreuddannelse inden for informationsteknologi.

KORT OM UDDANNELSERNE
Datamatikeruddannelsen er en 2 ½ års Applied Science uddannelse med fokus på uddannelse af IT-professionelle inden for design og programmering af IT-systemer.

IT-arkitektur-uddannelsen en ligeledes en Applied Science uddannelse, men med et år længe studietid bliver der, i forhold til datamatikeruddannelsen, mulighed for mere fokus på data, forretningsudvikling, brugerinddragelse og ledelse af IT-projekter.

Begge uddannelser er meget attraktive både blandt studerende og inden for IT-branchen.

Læs mere på kea.dk

OM DIG
De rette kandidater kan have forskellige profiler, som er interessante for os. Du kan være nyuddannet kandidat inden for IT-området eller du kan have arbejdet mange år inden for branchen som udvikler eller konsulent.

Det afgørende er, at du synes, at det er motiverende og attraktivt at være med til at uddanne IT professionelle. Kommer du med begrænset praktisk erfaring er det afgørende for os, at du ønsker at omsætte teoretisk viden til praksisbaseret undervisning. Vi ser gerne, at du har erfaring med undervisning, men det er ingen betingelse.

Herudover lægger vi vægt på, at du:

  • Er passioneret i forhold til udvikling af studerende gennem praksisbaseret undervisning.
  • Befinder dig godt med og er god til at skabe motivation inden for et fagområde.
  • Kan lide at udfordre og udvikle dig selv inden for et fagområde i stadig bevægelse.
  • Ser diversitet hos studerende såvel som kollegaer som en styrke.
  • Kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsforløb sammen med kollegaer.

ER DU KLAR TIL NYE UDFORDRINGER HOS KEA?
Er du interesseret i stillingen opfordrer vi dig til at kontakt uddannelseschef Lars Bogetoft på tlf. 51850497 eller e-mail LARB@kea.dk for en fortrolig og uformel samtale om stillingen.

Søg via "Ansøg" knappen senest den 31. maj 2022 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende, hvorfor du opfordres til at sende din ansøgning hurtigst muligt.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2022.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.
 
ANSÆTTELSE SOM ADJUNKT ELLER LEKTOR
Er du ny i faget som underviser, ansættes du som adjunkt og vil deltage i KEAs adjunktforløb. Der er tale om et struktureret og gennemprøvet forløb med stort fokus på din egen kompetenceudvikling, hvor du bl.a. vil deltage i kurser og vejledning, som over fire år vil udvikle og styrke dine kompetencer som underviser. Forløbet kvalificerer dig til at skrive din anmodning om efterfølgende ansættelse som lektor. Dit kompetenceudviklingsforløb til lektor er tilrettelagt, så du gennemfører det sammen med andre adjunkter - som en integreret del af dine daglige opgaver.

Hvis du har spørgsmål til din kompetenceudvikling som underviser eller til lektorkvalificeringsforløbet, kan du læse mere på https://kea.dk/om-kea/job-på-kea eller kontakt uddannelseschef Lars Bogetoft, se kontaktinfo ovenfor.

Ansættelsen som lektor forudsætter en positiv lektorbedømmelse, se mere info herom på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673. Er du allerede lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, er det muligt at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse jf. kapitel 5 i bekendtgørelsen.

Uanset om du ansættes som adjunkt eller lektor, er jobbet en fuldtidsstilling. Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst, og du bliver omfattet af stillingsstruktur for erhvervsakademier som adjunkt/lektor. Se https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458