Er du kort- og landmålingstekniker, og vil du have din viden til at vokse?

Som KEAs nye underviser (adjunkt/lektor), vil du være med til at forme fremtidens kort- og landmålingsteknikere og dermed præge fremtidens branchefolk. Du vil, sammen med de andre undervisere på uddannelsen, lære de studerende at kunne sikre, at nye broer, tunneller, veje og huse kommer til at ligge helt som de skal. Ved at give din viden videre, vil den vokse. Samtidig vil du udvikle dine kompetencer som formidler og bibeholde din forbindelse til branchen.

Jobbet som underviser

Din hverdag på KEA vil veksle imellem at undervise og deltage i forsknings- og/eller udviklingsprojekter, der understøtter undervisningen. Din viden om praksis bringes i spil i undervisningen og du bibeholder din forbindelse til erhvervslivet ved at inddrage netværk i branchen til at styrke undervisningen yderligere. Forbindelsen til branchen holder dig ajour med udviklingen, men det er også et formål, at gøre undervisningen så virkelighedsnær som muligt.

Er du ny i faget som underviser, ansættes du som adjunkt og vil deltage i KEAs adjunktforløb, som over fire år vil udvikle og styrke dine underviserkompetencer med det formål, at blive lektor. Der er tale om et struktureret og gennemprøvet forløb med stort fokus på din egen kompetenceudvikling, hvor du - igennem bl.a. kurser og vejledning - kvalificerer dig til at skrive din lektoranmodning. Dit udviklingsforløb til lektor er tilrettelagt som en integreret del af dine daglige opgaver.

På adjunktuddannelsen vil du møde andre adjunkter på tværs af KEA, og der vil være god lejlighed til videndeling og sparring. I løbet af dit forløb vil du desuden indgå i vejledning og have mulighed for at bruge vores faciliteter til videnssøgning mv.

Du skal ikke bare vide. Du skal kunne.

Dét er vores mission. Og præcis dette skal de studerende opnå ved at tage deres uddannelse på KEA.

Som underviser på KEA bliver du en del af et undervisnings- og vidensmiljø, hvor faglig passion er fællesnævneren, og godt kollegaskab er et grundelement i vores uformelle arbejdsmiljø.

Du får i alt ca. 60 underviser-kolleger på KEA BYG. Til hverdag bliver du en del af et team med 3 kolleger, som du vil tilrettelægge undervisningen og øvrige opgaver sammen med.

På KEA BYG deler vi høj faglighed, bred viden og solid erfaring inden for vores faglige felt. Vi samarbejder i teamet om udvikling og gennemførelse af uddannelserne, ligesom at du vil kunne inddrage dit netværk i byggebranchen samt samarbejdspartnere lokalt og globalt.

Du vil få din daglige gang på Nørrebro.

Lyst til at vide mere?

Læs mere om kort- og landmålingsteknikeruddannelsen på kea.dk, hvor du kan finde bl.a. studieordning og fagbeskrivelser, og høre, hvad de studerende siger om uddannelsen, og hvad de vil bruge den til, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.

Om dig

Vi forventer, at du har en baggrund som kort- og landmålingstekniker og solid erfaring fra branchen. Det er ikke et krav, at du har undervist tidligere - det vigtigste er, at du har lyst til at omsætte din viden og dine erfaringer til praksisbaseret undervisning, og desuden gerne vil fortsætte med at udvikle dine egne kompetencer.

Du skal, efter din introduktionsperiode, kunne planlægge undervisningsforløb med tilhørende undervisningsmateriale - alene og i samarbejde med kolleger - inden for produktion, datapræsentation og kortproduktion, opmåling og afsætning samt GIS, CAD og GPS.

Er du også drevet af handlekraft? Så vil du passe godt ind på KEA. Hvis du vil vide lidt mere om, hvad vi mener, så se denne korte film om vores strategi – drevet af handlekraft.

Klar til nye udfordringer på KEA?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Line Pedersen, på mail lhp@ing.dk.

Ansøgningsfristen er den 18. januar 2021.

Vi forventer, at samtalerne afholdes i uge 3 2021. I forbindelse med en evt. anden samtale kan der indgå personlighedsprofil og/eller besvarelse af en caseopgave.

Klik på ansøg-knappen nedenfor og send din ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt efter nærmere aftale.

KEA arbejder bevidst og målrettet på at rekruttere medarbejdere, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

Ansættelse som adjunkt eller lektor

Som adjunkt vil deltage i KEAs adjunktforløb, der løber over fire år. Ansættelsen som lektor forudsætter en positiv lektorbedømmelse jf. bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering.

Hvis du har spørgsmål til lektorkvalificeringsforløbet, kan du læse mere på https://kea.dk/om-kea/job-på-kea (afsnit ”Undervisere”) eller kontakt Line Pedersen på lhp@ing.dk.

Er du allerede lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, er det muligt at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse, jf. kapitel 5 i bekendtgørelsen.

Uanset om du ansættes som adjunkt eller lektor, er jobbet en fuldtidsstilling. Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst, og stillingen er omfattet af bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur.

Om KEA

KEA uddanner kompetente og ambitiøse studerende inden for teknologi, design og business på programområderne KEA Teknik, KEA Design, KEA Digital, KEA Byg og KEA Kompetence. Uddannelserne har dybe rødder i praksis og et højt fagligt niveau, der gør KEAs dimittender eftertragtede på et globalt orienteret arbejdsmarked. Uddannelserne er på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau og udbydes som fuldtids- og/eller deltidsuddannelser. KEA har mere end 450 medarbejdere og 10.000 studerende i alt. Du kan følge KEA på TwitterLinkedIn og Facebook.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.