Gå til hovedindhold

Advarsel

  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Vil du sammen med et hold af engagerede kollegaer være med til at drive processen for fremtidens markedskrav?  
 
Dansk Standard arbejder på at skabe et bedre samfund og styrke virksomhedernes konkurrencekraft ved at facilitere international standardisering. Standarder er et fælles sprog, som fastlægger fælles retningslinjer for fx sikkerhed, miljø, kvalitet og sundhed. Nye standarder udvikles i standardiseringsudvalg bestående af eksperter fra virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer.  
 
Noget om jobbet 
Som konsulent/seniorkonsulent har du ansvaret for at drive en række standardiseringsudvalg inden for det elektrotekniske område. Din opgave er at sikre fremdrift i udvalgsarbejdet og rådgive udvalgsmedlemmerne om standardisering, så de opnår størst mulig værdi af deres deltagelse. Du er med til at sikre dansk indflydelse på europæiske og internationale standarder, og du får mulighed for at deltage i internationale møder.  
 
En væsentlig opgave er desuden at sikre vidensopsamling og -formidling til kunderne samt være med til at udvikle stærke netværk i standardiseringsudvalgene. Derudover skal du medvirke til udvikling af nye områder, hvor der er behov for standardisering.  
 
Dine ansvarsområder vil bl.a. være at:  

  • drive udvalg for maskinsikkerhed (elektrotekniske aspekter) og for eksplosive atmosfærer (ATEX)  
  • udvikle andre områder inden for primært det elektrotekniske område  
  • arbejde med netværk inden for fagområderne samt formidle om arbejdet.   

Noget om dig 
Vi forestiller os, at du har en længerevarende, videregående uddannelse som ingeniør (fx inden for produktion, elektronik eller stærkstrøm), maskinmester (el) eller anden relevant, videregående teknisk uddannelse.  
 
Du har en forretningsorienteret indstilling og har øje for at drive processer, hvor du skal navigere og skabe enighed mellem flere interesser. Du har fokus på at tilgodese kundernes behov med rådgivning og service, så de får størst mulig indsigt i og indflydelse på morgendagens standarder. Vi forventer, at du har en proaktiv tilgang og kan se nye forretningsmuligheder for kunderne.  
 
Du er i stand til at sætte din faglige viden i spil og koble den med standardisering, så kunderne oplever, at de kan bruge standardisering strategisk ift. deres forretning, og du motiveres af et arbejde, hvor du løbende skal tilegne dig ny viden.  
 
Du trives med en kombination af fagligt orienterede, administrative opgaver og udadvendte aktiviteter - som fx udvalgs- og kundemøder - samt individuelle opgaver. Vi lægger desuden vægt på teamarbejde.  
 
Vi ser dig som selvstændig, engageret, professionel og initiativrig, der aktivt bidrager til et godt socialt og positivt miljø på arbejdspladsen. Vores kultur er kendetegnet ved holdånd og fællesskab om opgaverne.  
 
Du har gode engelskkundskaber - både skriftligt og mundtligt - da en del kommunikation foregår på engelsk.  
 
Dansk Standard som arbejdsplads  
Dansk Standard tilbyder en arbejdsplads i et dynamisk, uformelt og professionelt miljø med mulighed for udvikling, ansvar og indflydelse. Vi er 150 medarbejdere med mange forskellige kompetencer, og vi bor centralt i Portland Towers i det nye Nordhavnkvarter. Hos os har den enkelte medarbejder mulighed for at balancere et udfordrende job med familie- og fritidsliv. Vores kultur er præget af gensidig tillid, holdånd, frihed under ansvar og respekt for den enkelte. Lønnen fastsættes individuelt.  
 
Noget for dig?  
Så send os din ansøgning og dit CV via linket. Din ansøgning skal være os i hænde senest den 13. august 2017. Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte afdelingschef Maibritt Agger, mag@ds.dk, mobil: 2380 7038.  

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Nordhavn
keyboard_arrow_up
Startdato
14. juli 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
13. august 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse