Skip to main content
  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

9_WEB_LEDELSE-OG-POLITIK_Gl-Vartov_600x375pxUdviklingsorienteret digitaliseringschef til Teknik- og Miljøforvaltningen i København

Vil du stå i spidsen for en ambitiøs digital udvikling på teknik- og miljøområdet i København?
Københavns Kommune har med visionen "Fællesskab København" sat en klar retning for, hvordan byen skal udvikle sig de kommende år – som en levende by, en ansvarlig by og en by med kant. København er kendt i hele verden for sin klima- og miljøindsats, som verdens bedste cykelby, som en af de hovedstæder i verden, hvor det er allerbedst at leve til hverdag og som et udstillingsvindue for arkitektur og teknologiløsninger. Til at understøtte de mange ambitioner søger vi en dygtig og erfaren digitaliseringschef, som kan stå i spidsen for at løfte forvaltningens digitale modenhed og bringe teknologien i anvendelse, hvor det giver mening og skaber værdi for københavnerne.

Strategisk og kompetent digital udvikling
Som digitaliseringschef leder du forvaltningens digitaliseringsenhed med 24 dedikerede medarbejdere, der arbejder målrettet på at modne Teknik- og Miljøforvaltningen digitalt, og som har ansvaret for at få forretningsmæssige mål, strategier og teknologier til at hænge sammen. Digitaliseringsenheden har blandt andet ansvar for egenudviklingen af forvaltningens arbejde med en Platform for Understøttelse af Mobile Arbejdsgange (PUMA), for opbygning af et BI og Analytics team, varetagelse af tværkommunale fællessystemer, stor portefølje af projekter i alle faser, systemejerskaber samt en systemportefølje på 150 systemer. Du skal således mestre og finde det motiverende både at drive udvikling og komplekse digitaliseringsprojekter samt rammesætte og drive driftsopgaver.

Som digitaliseringschef refererer du til forvaltningens stabschef, og du indgår i et tæt samarbejde med stabens øvrige ledergruppe. Sammen understøtter I administrationen i hele forvaltningen, og du koordinerer indsatser med Københavns Kommunes øvrige forvaltninger på digitaliseringsområdet.

Centrale opgaver
Som digitaliseringschef har du derfor en bred og dynamisk opgaveportefølje. Væsentlige opgaver bliver:

  • Varetage forvaltningens IT-projektporteføljestyring, herunder IT-rådet og sekretariatsfunktionen
  • Sikre overholdelse af den kommende databeskyttelsesforordning
  • Egenudviklingen af Platform for Understøttelse af Mobile Arbejdsgange (PUMA)
  • BI og Analytics – udvikling og udnyttelse af potentialet i indsamling og brugen af data i forvaltningens beslutninger
  • Indgå i tæt dialog med forvaltningens serviceområder og rådhuset om styring og prioriteringer på området
  • Udvikling af digitale løsninger, der skal effektivisere forvaltningens driftsopgaver og frigive midler til, blandt andet, at imødekomme øgede krav til drift og vedligehold af byen og de nye servicekrav, som følger med byens befolkningstilvækst
  • Tværgående samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger om koordinering af strategiske beslutninger inden for digitale løsninger
  • Repræsentation i forskellige beslutningsorganer og styregrupper
  • Stærk lederprofil med solid erfaring inden for digitalisering.

Du er en erfaren og nærværende personaleleder, der inspirerer, motiverer og udvikler medarbejderne i opgaveløsningen. Din hidtidige karriere har givet dig ledererfaring, gerne med udvikling af teams og ledelse gennem fagkoordinatorer, og du kan dokumentere dine resultater inden for såvel udvikling som drift af digitaliseringsområdet. Du evner at tænke i digitale muligheder og koble udvikling til større driftsopgaver. Du har fokus på detaljen og kan samtidig sætte en klar retning og planlægge langsigtet.

Det er vigtigt for dig at skabe resultater. Du er analytisk begavet og navigerer sikkert i en stor, politisk og kompleks organisation med mange sideordnede hensyn og agendaer. Du indgår naturligt i ledelsesmæssige sammenhænge, hvor fælles prioritering og samarbejde på tværs af fagområderne i staben er en del af hverdagen. 

Du trives på forskellige arenaer, hvor du med naturlig gennemslagskraft opleves som en stærk og troværdig kommunikator. Du formidler enkelt og levende, så dine kolleger og samarbejdspartnere forstår retningen og eget bidrag til at nå de fælles mål. Din ledelsesstil er kendetegnet ved helhedstænkning, åbenhed og involvering.

Om TMF Stab
TMF Stab består af fem faglige enheder og et tværgående sekretariat: Digitalisering, Kommunikation, Jura og strategisk indkøb, HR- og organisationsudvikling, Økonomi og Sekretariatet. Staben har ca. 140 medarbejdere, der tilsammen har ansvaret for de overordnede administrative linjer i forvaltningen. Det foregår i tæt og konstruktivt samarbejde med forvaltningens fire store serviceområder, ligesom der er et tæt samarbejde med rådhussekretariatet og koncernledelsen.

TMF Stab vil gerne være kendt for at være forvaltningens stærkeste administrative fagligheder, der har konstant helhedssyn og altid er samarbejdende. Denne ambition er afspejlet i stabens målbillede, som er et nylig igangsat større forandringsprojekt. Her vil du understøtte udviklingen positivt med din nysgerrige, insisterende dialog og engagerede opfølgning på mål og delmål.

Vi tilbyder
Du får et spændende og udfordrende lederjob i en stor og dynamisk organisation med mange visioner for driften og udviklingen af København. Et job med mange interne og eksterne kontaktflader. Du bliver en del af et godt kollegialt miljø, hvor du også har mulighed for at udvikle dig som leder. Vi holder til i moderne omgivelser på Islands Brygge. 

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst og efter cheflønaftalen for Københavns Kommune. Tiltrædelse 1.august 2017.

Spørgsmål
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Anna Schou Johansen på 3045 3802.

Søg stillingen via "Ansøg" knappen senest søndag den 28. maj 2017
Vi forventer, at 1. samtaler afholdes i uge 23 og 2. samtaler i uge 25. Der vil være en personlighedstest mellem de to samtaler, og testinterview forventes afholdt i uge 24.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
København S
keyboard_arrow_up
Startdato
05. maj 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
28. maj 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse