Vil du være med til at sikre Danmarks fælles, digitale hukommelse og udvikle et af Europas førende arkiver? Elsker du at nørde og sammen med dine kolleger finde svar på teknisk komplekse problemstillinger? Og kan du lide at tilegne dig ny viden og omsætte den til gavn for den offentlige forvaltning? Så er du den nye kollega, vi leder efter i Digital Bevaring!

Jeg hedder Hans Henrik, og jeg bliver din nærmeste chef og tætte samarbejdspartner. Jeg leder ud fra en anerkendende tilgang og jeg ser det som min vigtigste ledelsesopgave at understøtte dig og resten af enheden, så vi sammen lykkes med vores opgaver. Jeg forventer af hele enheden, at alle bringer deres faglige perspektiver til bordet og at vi åbent og nysgerrigt sammen finder de bedste løsninger. Jeg er meget optaget af, at vi løbende er afstemt med hinanden i enheden og på tværs af Rigsarkivet og at vi sammen lærer af både det, vi lykkes med og der, hvor vi begår fejl.

Jobbet og dit kommende team
Du bliver en del af teamet ”Logisk bevaring” i enheden ”Digital Bevaring”. Teamet har til opgave at vedligeholde og udvikle de metoder og standarder, vi bruger til at sikre, at nutidens data også kan bruges og skabe værdi i fremtiden (læs mere på https://www.rigsarkivet.dk/aflever-data/lovgivning-og-vejledning-om-aflevering-af-it-systemer).

Du bliver en central del af udviklingen af bevaringsstandarden med fokus på bevaring af nye filformater og nye teknologier samt opdatering af de standarder, Rigsarkivet anvender i dag. Formaterne er f.eks. lyd, video, databaser, Office-dokumenter som f.eks. regneark, data skabt med kunstig intelligens eller 3D-modeller. Du skal være med til at beskrive, hvordan data skal afleveres, testes og langtidsbevares samt lave de tilhørende interne og eksterne vejledninger. Vi forventer selvfølgelig ikke, at du har styr på alt det fra dag ét, men vi forventer, at du har lyst til at lære det og har evnen til at sætte dig ind i problemstillingerne.

Logisk bevaring-teamet er sammensat af en række forskellige fagligheder i alt fra historie over økonomi, datalogi, teknologi til lingvistik. Vi nyder godt af vores forskellige perspektiver og har alle det til fælles, at vi brænder for at sikre, at vi også om 500 år kan bruge den data, som arkiveres i dag. Vi arbejder sammen som team og forholder os løbende til, hvordan vi bedst kan skabe værdi med vores løsninger. Du får derfor stor medindflydelse på, hvilke opgaver du kommer til at arbejde med.

Vi samarbejder bl.a. tæt med vores kolleger i resten af Digital Bevaring, vores kolleger i Indsamlingsenheden, der har den direkte dialog med myndighederne, såvel som Rigsarkivets IT-enhed. Derudover samarbejder vi internationalt om udviklingen af bevaringsstandarden, f.eks. gennem Open Preservation Foundation.

Din baggrund og profil
Det vigtige for os er, at du er lidt en nørd, der har modet på at sætte dig ind i tekniske problemstillinger. Derfor har du også en relevant akademisk uddannelse, men det betyder mindre, om du er ingeniør, datalog, har en informationsvidenskabelig baggrund eller noget helt fjerde. Vores drømmekandidat kan sige ja til en stor del af listen herunder, men det er bestemt ikke en forudsætning, at du kan det hele:

  • Du er analytisk stærk og har en teknologisk forståelse, der gør, at du kan sætte dig ind i komplekse problemstillinger ift. datamodeller, filstandarder og -typer og digitaliseringen i den offentlige forvaltning, samt hvad der rør sig internationalt ift. bevaringsdagsordenen.
  • Du har lyst til at indgå i et fagligt stærkt team og ser samarbejdet og sparringen med dit team, de øvrige enheder i Rigsarkivet og eksterne som et vigtigt middel til at nå teamets mål.
  • Du kan arbejde selvstændigt og kan dykke dybt ned i dine opgaver samtidig med, at du bevarer overblikket over, hvilken værdi din løsning skal skabe for Rigsarkivets brugere og hvordan du bringer løsningen godt i mål.
  • Du er god skriftligt og evt. grafisk, så du kan omsætte komplekse bevaringsprincipper til let tilgængelige vejledninger for både interne og eksterne samarbejdspartnere.
  • Du sætter en dyd ud af at levere gode produkter til Rigsarkivets brugere og formår samtidig at balancere dit tidsforbrug mod værdiskabelsen.
  • Vigtigst af alt, så har du gå på mod og en Pippi Langstrømpe-tilgang ift. at turde at kaste dig ud i nye faglige udfordringer og at finde hoved og hale i, hvordan vi bedst bevarer digitalt skabte data for eftertiden.

Rigsarkivet
Med næsten 1.000 års analog og digital samfundsdokumentation er Rigsarkivet Danmarks hukommelse og videncenter for det danske samfunds udvikling. Vi indsamler, bevarer og leverer originale dokumenter og data, der understøtter videns- og retssamfundets behov og skaber nye indsigter og forståelser af vores samfund. I Rigsarkivet bliver du del af en ambitiøs og moderne organisation. I tæt samarbejde med vores brugere, arbejder vi kontinuerligt på at være en vigtig spiller i den offentlige digitale infrastruktur, så vores store mængde data skaber størst mulig værdi for borgere, forskere, virksomheder og offentlige myndigheder.

Vi har til huse centralt i indre København med Hovedbanegården lige om hjørnet. Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af Rigsarkivet er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde aftales løbende mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen. Derudover er der rig mulighed for at deltage i sociale arrangementer både i enheden og Rigsarkivet generelt, f.eks. fredagsbarer, høstfester, julefrokost eller DHL-stafet.

Det er vigtigt for os, at du får en god start i Rigsarkivet. De første uger er der lagt et onboardingprogram, hvor du får rig mulighed for at lære dine nye kollegaer og organisationen at kende samt komme godt i gang med dine arbejdsopgaver.

Løn og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer om ugen. Vi har fleksible arbejdstider og vægter, at arbejds- og privatliv hænger godt sammen.

Stillingen er placeret i Rigsarkivets enhed Digital Bevaring og arbejdsstedet er i København.

Jobbet ønskes besat d. 1. oktober eller snarest muligt.

Vi indhenter straffeattest i forbindelse med din ansættelse. Det er derudover en forudsætning for ansættelsen, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.

Din ansøgning
Send en motiveret ansøgning, CV og dokumentation for relevant uddannelse og erhvervserfaring via Rigsarkivets rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker ”Ansøg” nederst på denne side.

Ansøgningsfristen er lørdag den 3. august 2024. Vi forventer at afholde første runde samtaler i uge 32-33 og anden runde i uge 33.

Hvis du vil høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte enhedschef Hans Henrik Halvbjørn på 41 71 73 68 eller teamets Product Owner Bjørn Thorup på 21 71 19 23.

Du kan også læse mere om Rigsarkivet på www.rigsarkivet.dk.

Rigsarkivet tilstræber at få så bred en sammensætning af medarbejdere som muligt. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge.