Jobbet "Udviklingsorienterede projektmedarbejdere til dialog med virksomheder om øget genanvendelse af affaldsressourcer søges til Teknik- og Miljøforvaltningen" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Affaldsvejledere og tilsynsmedarbejdere til projektstillinger

Vil du være med til at flytte københavnske virksomheder i en mere bæredygtig retning ved at sikre, at virksomhederne får kildesorteret deres affald og måske gør større brug af genbrugsløsninger. Har du lidt eller meget erfaring med ressourcer og affald, så er det måske dig, vi søger.

Om jobbet  

Der er tale om en række projektstillinger, der løber frem til udgangen af 2024. Du bliver en del af et nyoprettet team, hvis formål er at flytte genanvendeligt erhvervsaffald i hele København fra forbrænding til genanvendelse. Teamet kommer til at bestå af ti medarbejdere, der på fuld tid proaktivt og med forskellige virkemidler kommer til at arbejde med de københavnske virksomheder.

Indsatsen har opstart i januar 2022, og du vil dermed være med fra starten af en ny indsats, som Københavns Borgerrepræsentation med budgetaftalen for 2022 har besluttet.

Om dine arbejdsopgaver

Indsatsen gennemføres som en del af kommunens ambitiøse Ressource- og Affaldsplan 2024, Cirkulær København, som indeholder tre overordnede målsætninger: 70% genanvendelse, tredobling af genbruget og reduktion af CO2-udslippet som del af CO2-neutral København. Indsatsen med virksomhederne skal opfylde målsætningen om 70% genanvendelse i 2024.

Gennem dialog med virksomheder, affaldsindsamlere, brancheforeninger og andre interessenter skal vi styrke indsatsen med at få flest mulige ressourcer genbrugt og genanvendt.

Du skal specifikt arbejde med at:

 • besøge virksomheder og vejlede om forebyggelse, genbrug og genanvendelse af affald og om affaldshåndtering i almindelighed. Dialogen med virksomhederne er vores vigtigste redskab

 • undersøge mulighederne for at øge genanvendelse. Affaldsverdenen er meget dynamisk, og vi skal sørge for at være opdaterede om praktiske løsninger, affaldsbranchen som helhed og lovgivningen

 • håndhæve krav om kildesortering og samarbejde med kommunens øvrige myndighedsfolk 

 • indgå i samarbejde med organisationer og netværk, som kan understøtte målet om øget genanvendelse

Vi lægger vægt på, at du

 • har stærke kommunikative evner

 • har en udadvendt personlighed

 • er god til at lytte og samtidig gøre dit budskab klart

 • er knivskarp til at føre en vejledende og konstruktiv dialog om affaldssortering, både ansigt til ansigt og skriftligt

 • er en god afslutter

 • er opdateret om de tekniske og praktiske muligheder for genanvendelse

 • har kendskab til lovgivningen på affaldsområdet

 • synes det er inspirerende at være en del af et team, hvor I i høj grad arbejder sammen om at nå et specifikt politisk fastsat mål

 • tager medansvar i både det daglige arbejde og i udviklingen af samarbejdet og opgaven

 • har forståelse for cirkulær økonomi og de mekanismer, der er gældende i en grøn omstilling

 • har et stærkt drive og tør tænke ambitiøst

 • kan lide at arbejde i en organisation, hvor tempoet er højt

Til enkelte af stillingerne søger vi kandidater med flair for databehandling, så vi løbende kan effektvurdere på indsatsen.

 Vi søger både kandidater med erfaring og nyuddannede. Der er mange potentielle uddannelsesmæssige baggrunde for den rigtige kandidat. Du kan f.eks. være ingeniør, cand.techn.soc. eller have en anden miljørelevant uddannelse eller erfaring.

Om os

I området Affald og Ressource er vi en stor gruppe af medarbejdere, som bl.a. arbejder for at fremme cirkulær økonomi, udvikle affaldsindsamlingen og sikre myndighedsarbejdet i København.

Vi er et område, hvor der er højt til loftet og god stemning, og hvor du vil opleve en stor grad af frihed under ansvar i forhold til den daglige opgaveløsning. Vi taler åbent om tingene og ved, at vi alle skal bidrage til at skabe og bibeholde en god arbejdsplads. Du vil opleve daglig sparring med dine øvrige kollegaer både i projektet og i affald-ressourceområdet i øvrigt.

Vi er en dynamisk arbejdsplads med dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere. Der lægges vægt på det gode samarbejde, udviklingsmuligheder for den enkelte og for at opnå gode resultater for miljøet og vores borgere og virksomheder.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter forhandling med den faglige organisation.

Vi har 37 timers arbejdsuge med flextid, og vi holder til i lyse lokaler i Njalsgade på Islands Brygge.

Der er tale om 3-årige projektansættelser.

Forventet tiltrædelse den 1. januar 2022.

Mere information

Hvis du har spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Merete Kristoffersen på 2612 0391 eller Katherine Mary Poneta på 233 90718.

Søg via nedenstående link senest søndag den 31. oktober 2021

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 45-47

Skriv venligst i ansøgningen, at du har set jobbet på Jobfinder.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr