Gå til hovedindhold
Jobbet "Udvikler " er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Udvikler til Center for Cybersikkerhed

Vil du være med til at beskytte Danmark mod cybertrusler?
Brænder du for at understøtte Center for Cybersikkerhed’s netsikkerhedstjeneste med tools og systemer, og er du en dygtig udvikler, har Netsikkerhedstjenesten en stilling til besættelse snarest. 

Du bliver en del af et spændende miljø, hvor der er mulighed for personlig og faglig udvikling. Du får dygtige kollegaer og sparringspartnere. Samtidig er du med til at styrke Danmarks sikkerhed.

Om os
Center for Cybersikkerhed er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste. Som led i en ambitiøs ud-viklingsdagsorden har FE en målsætning om at blive en af de mest dynamiske og operativt fokuse-rede vestlige efterretningstjenester.

FE har tre hovedopgaver:

 • Vi er Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste
 • Vi leder og kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste og er national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.
 • Vi varetager funktionen som national it-sikkerhedsmyndighed, netsikkerhedstjeneste og myn-dighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren.

Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og det er hos os, at vi sam-ler, opbygger og deler den afgørende viden, som kan forebygge det næste angreb.

Som en del af Center for Cybersikkerhed er du med i fronten af Danmarks cyberforsvar. Det er en spændende opgave, som stiller store krav til vores medarbejdere, da truslen konstant udvikler sig. Hvis du er dedikeret og har lyst til at udvikle dig, kan Center for Cybersikkerhed tilbyde en spæn-dende og alsidig arbejdsplads, som løser en meningsfuld opgave for Danmark.

Om stillingen
Du bliver en del af et dedikeret team, der løser opgaver i forbindelse med værktøjsudvikling og støtte til andre sektioner, som eksempelvis:

 • Udvikle løsninger i forbindelse med igangværende operationer
 • Identificere og implementere tools/scripts/services/metoder til at opnå ny viden
 • Identificere og automatisere nuværende manuelle processer
 • Udvide allerede eksisterende løsninger med ny funktionalitet

De udviklede løsninger kan være alt fra mindre scripts til større systemer/platforme.

Om dig
Du skal have en relevant erfaring og en uddannelse som datalog eller tilsvarende. Du lever desu-den op til flere af nedenstående kriterier:

 • Du har erfaring med scripting sprog, som fx Python, men også gerne kompilerede sprog som fx Golang.
 • Du har erfaring med container technologier, som fx Docker / LXC.
 • Du har tidligere arbejdet med signatur-frameworks som Snort og Yara.
 • Du har erfaring med udvikling af RESTFUL services.
 • Du er selvkørende, systematisk, vedholdende og løsningsorienteret
 • Du behersker engelsk såvel skriftligt som mundtligt

Kendskab til efterretningskredsløbet og efterretningsvirksomhed er en fordel, men er ikke en be-tingelse.

Nyuddannede med relevant erfaring er velkomne til at søge.

I forbindelse med ansættelsesprocessen skal du gennemføre test.

Løn og ansættelsesvilkår
Civile ansøgere:
Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst.

Militære ansøgere:
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. 
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gælden-de aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Du har som ansat i FE desuden pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.

Arbejdssted
Forsvarets Efterretningstjeneste, Holsteinsgade, København Ø.

Ansøgning
Ansøgning vedhæftet CV og anden relevant dokumentation skal sendes via nedenstående link.
Vi skal have din ansøgning senest den 7. august 2018.
Forventet ansættelsestidspunkt er 1-11-2018

Yderligere oplysninger
Du kan få nærmere oplysning om stillingen ved at kontakte den lokale HR-partner på 7959 2215.

Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

www.cfcs.dk kan du finde flere oplysninger om Center for Cybersikkerhed, der er en del af FE. På www.fe-ddis.dk finder du FE´s beretning, som er det sted, hvor du får det mest detaljerede ind-blik i FE´s opgaver, metoder, medarbejdere og FE som arbejdsplads. Her kan du også finde andre produkter, bl.a. FE´s årlige risikovurderinger, situations- og trusselsvurderinger samt yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder