Vil du omsætte dine naturvidenskabelige/tekniske kompetencer inden for grøn omstilling til praktiske løsninger i sundhedssektoren – og har du mod på at løfte en stor udviklingsopgave? Så vælg Region Midtjylland som din kommende arbejdsplads og vær med til at gøre en konkret forskel!   

Størstedelen af Region Midtjyllands CO2-aftryk stammer fra forbruget af varer og tjenesteydelser i sundhedssektoren. Afdelingen Indkøb & Medicoteknik spiller derfor en afgørende rolle i operationaliseringen af de strategiske mål, der er beskrevet i regionens strategi for bæredygtighed. Du kan læse mere om Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed her: Region Midtjyllands Strategi for bæredygtighed

I denne nyoprettede stilling kommer du til at indgå i et team, der arbejder dedikeret på at minimere aftrykket fra varer og udstyr på hospitalerne i regionen og fremme cirkulær økonomi gennem samarbejder. Dine opgaver vil have særligt fokus på regionens medicotekniske udstyrspark, og du vil få et tæt samarbejde med vores dygtige medicotekniske rådgivere og teknikere samt Center for Bæredygtige Hospitaler.

Du identificerer og realiserer potentialerne for et mere bæredygtigt forbrug   
Som bæredygtighedskonsulent bliver dine hovedopgaver: 

 • At identificere, kvantificere og dokumentere indsatsområder inden for de mange typer af varer og udstyr, som Region Midtjylland køber ind til sundhedsområdet
 • At fungere som projektleder på udvalgte udviklingsområder
 • At samarbejde med leverandører om at fremme produkter og materialers levetid
 • At bidrage til at udvikle metoder, der understøtter de overordnede mål på bæredygtighedsområdet 
 • At rådgive om bæredygtighed i forbindelse med udbud
 • At skabe bevidsthed og engagere interessenter i bæredygtighedsinitiativer

Det vil være et plus, hvis du har viden om medicoteknisk udstyr og livscyklusvurderinger (LCA).

Bredt funderet kollega
Vi søger en kollega med erfaring fra en lignende stilling - en kollega, der kan bidrage konstruktivt til tværfaglige projekter både som leder og som deltager. Du er nysgerrig og har lyst til at anvende din naturvidenskabelige/tekniske forståelse og din indsigt i bæredygtig omstilling til at udvikle praktiske løsninger. Det betyder bl.a., at du kan balancere mange perspektiver, hvoraf hensynet til patienterne altid er det vigtigste. 

Omstillingen til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen er et nyt 'fagområde' med en vis kompleksitet. Der er derfor behov for, at du arbejder struktureret, målrettet og vedholdende samt har mod på opgaver, hvor der ofte skal findes nye veje, og hvor samarbejde og vidensdeling er forudsætninger for at finde de rigtige løsninger.

Vi forestiller os, at du har: 

 • en akademisk uddannelse gerne inden for det teknisk-/naturvidenskabelige felt, minimum på kandidatniveau
 • et stort engagement og praktisk viden om bæredygtig omstilling
 • en stor drivkraft og vilje til at fortsætte arbejdet, selv når der opstår udfordringer
 • erfaring med eller viden om produkters miljøbelastning i et livscyklusperspektiv
 • viden om eller interesse for offentlige grønne indkøb som et middel til grøn omstilling
 • evnen til at omsætte kompleks viden til handlingsanvisninger
 • gode formidlingsevner – gerne også på engelsk 
 • kendskab til sundhedsvæsenet er en fordel, men ikke en forudsætning

Vores hverdag
Du bliver en del af Indkøb & Medicotekniks bæredygtighedsteam og får et tæt samarbejde med blandt andre afdelingens dataanalytikere, udbudsansvarlige, ingeniører, teknikere, hospitalspersonale og bæredygtighedskonsulenter i Center for Bæredygtige Hospitaler. Derudover bliver du en del af et netværk af kolleger i de øvrige danske regioner, og du kommer til at samarbejde med leverandører, brancheorganisationer og kolleger internationalt.

Du får din daglige gang i Indkøb & Medicoteknik, der er placeret i Aarhus, tæt på letbanestop. Afdelingen har i alt 190 medarbejdere. Vi køber alt fra fødevarer, kontorartikler og møbler til tjenesteydelser, uniformer, IT, sygepleje- og lægefagligt udstyr, udstyr til laboratorier samt medicoteknisk udstyr. Indkøb & Medicoteknik har også ansvaret for lager og varelogistikken i Region Midtjylland. 

Vi er en blandet flok og har en rigtig god og uformel stemning. Vi har et sundhedsudvalg, der er meget aktivt, og som arrangerer alt fra fælles mandala-maling, de halv-årlige ’skridttæller’ konkurrencer og hyggelige brætspil. Derudover vægtes fleksibilitet højt, så det er lettere at få arbejde og fritid til at hænge sammen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil få arbejdsplads hos Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N.
Du kommer til at referere til stabschefen og indgå i et bæredygtighedsteam på 4 personer forankret i sektionen Staben.
Stillingen er en fast fuldtidsstilling på 37 timer med flekstidsordning.
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende regler om Ny Løn.
Det tilstræbes, at ansættelsen finder sted hurtigst muligt og senest pr. 1. juni 2024.

Interesseret?
Send os din ansøgning via det anførte link senest tirsdag den 16. april 2024. 
1. samtalerunde afholdes onsdag den 24. april 2024, og 2. samtalerunde afholdes torsdag den 25. april 2024. 
Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Susanne Backer, CØ rådgiver på telefon 4032 8360 eller mail Susanne.Backer@stab.rm.dk. Vi glæder os til at høre fra dig! 

Læs mere om Region Midtjyllands bæredygtighedsstrategi her: Strategi for bæredygtighed 2030
Læs mere om Danske Regioners strategi her: Strategien for grønne hospitaler 

Bliv en del af en spændende afdeling 
Indkøb & Medicoteknik er en regionsdækkende enhed med ca. 190 ansatte, som har ansvaret for indkøb, logistik og medicoteknik i hele Region Midtjylland:

 • Vi står for alle regionens udbud, indkøbsaftaler og kontrakter,
 • Vi har ansvaret for varelogistikken, lige fra varen bestilles, til den leveres rette sted i regionen, hvilket også indebærer regionens fælleslager, der drives af en privat partner,
 • Vi anskaffer, drifter og vedligeholder det medicoteknisk udstyr på regionens hospitaler og rådgiver hospitalerne på området.

Desuden arbejder vi for en bæredygtig udvikling af regionen. Vi indtænker regionens mål om mindre CO2-aftryk, mindre affald og mere genanvendelse i opgaveløsningen på alle vores ansvarsområder. Sammen med Center for Bæredygtige Hospitaler, der er en del af Indkøb & Medicoteknik, dækker vi næsten hele opgaven med Cirkulær Økonomi i Region Midtjylland. Læs mere om, hvordan det er at arbejde hos os på vores karriereside. Eller få et indblik i vores hverdag på LinkedIn.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.