Jobbet "Uddannelsesleder for diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Absalons campus i Kalundborg er et lille koncentreret miljø med kontakt i øjenhøjde mellem studerende og undervisere, samt meget tæt samarbejde med virksomheder. 

Som uddannelsesleder for diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi er du en del af en pionerånd, der kombineret med høj faglighed og løsningsorientering, er grundlaget for den succes, som Absalons diplomingeniøruddannelser i Kalundborg er. 

Du er leder af et fagligt stærkt underviserteam, bestående af 5-6 lektorer, der brænder for at dele deres viden med de studerende. Samtidig indgår du i et tæt samarbejde med virksomheder, ungdomsuddannelser og øvrige eksterne interessenter i såvel Kalundborg som i hele regionen. 

Ud over ansvaret som uddannelsesleder for maskinteknologi varetager du også aftaler med virksomheder omkring teknisk eftervidereuddannelses tilbud. 

Din profil
For at komme godt fra start, er det vigtigt, at du er civilingeniør inden for maskin-, mekanik- eller produktionsteknologi, og har flere års erhvervserfaring inden for et eller flere af disse felter. Herudover kan du se dig selv i følgende: 

Ledelse og faglig indsigt. Du har arbejdet med ledelse enten direkte eller som projektleder, gerne suppleret med relevant lederuddannelse. Du har en bred faglig indsigt inden for maskinteknologi på et niveau, der gør dig i stand til at sparre med dine medarbejdere i forhold til deres varetagelse af undervisning, samt opbygning af laboratorie- og værkstedsfaciliteter, uden nødvendigvis at have dyb kendskab til alle fagområder. 

Indsigt i uddannelse. Du har indsigt i ingeniøruddannelse og undervisning, gerne inden for studie- eller uddannelsesledelse. Dit kendskab til bekendtgørelsesmæssige rammer og administrative processer knytter sig til uddannelse. Du kan bidrage til arbejdet med at udvikle undervisning, samt definere læringsmål og omsætte dem til konkrete uddannelsesaktiviteter. Du følger op på uddannelseskvaliteten i dialog med studerende og undervisere, da det er dem der er helt tæt på i dagligdagen. 

Brobygningsaktiviteter i forhold til ungdomsuddannelser kender du til, og ved, at de er vigtige, for at vi kan rekruttere studerende til vores uddannelser. Du bidrager gerne med præsentation af uddannelsen. 

Netværk. Du har et godt virksomhedsnetværk og er god til at skabe og fastholde kontakter. Resultater skabes i samarbejde med andre og du trives med præsentation og dialog om uddannelsen med mulige kommende studerende. 

Du bidrager visionært til faglig og didaktisk udvikling af uddannelsen gennem ny viden, og du har øje for samarbejde med forsknings- og udviklingsområder, som kan bidrage til den løbende faglige udvikling af uddannelsen. 

Derudover forestiller vi os, at du

  • er god til at kommunikere i tale og skrift

  • er analytisk stærk og kan planlægge og prioritere på kort og på lang sigt i en kompleks hverdag

  • har personlig gennemslagskraft og integritet.

Dine arbejdsopgaver
Du er leder for 5 til 6 undervisere og har løbende koordinering og dialog knyttet til undervisningsopgaver samt kompetenceudvikling. Herudover består dine arbejdsopgaver af følgende: 

Drive, følge op og udvikle den pædagogiske og faglige kvalitet og indholdet af uddannelsen, herunder revision af kurser og studieordning. Du skal fastholde og udvikle det tætte samarbejde med virksomheder og øvrige eksterne interessenter i uddannelsesudvalg og andre fora. Herunder skal du forfølge muligheder for efter- og videreuddannelse i tæt samt forskning og udviklingsaktiviteter. 

Arbejde med de studerende. Du er ansvarlig for praktik og bachelorprojekter inkl. aftaler med virksomheder. Du har en individuel dialog med de studerende om eksempelvis dispensationssager og individuelle studieplaner samt i samarbejdsfora. Du har en vigtig rolle i at medvirke ved udvikling og gennemførelse af rekrutterings- og brobygningsmateriale og aktiviteter. 

Driftsopgaver som eksempelvis opgavefordeling, skemalægning og prøveplaner. Du har det økonomiske ansvar og opfølgning inden for givet investerings- og omkostningsbudget. 

Dine kolleger
Du er en del af ledelsen for Centre for Engineering and Science sammen med centerchefen og dine tre uddannelseslederkolleger, som er lokaliseret i henholdsvis Kalundborg og Næstved. 

Absalon etablerede ingeniøruddannelse i Kalundborg inden for bioteknologi i 2017.  De første studerende på diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi startede i 2020. 

Ud over diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi omfatter centeret diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, bioanalytikeruddannelsen og radiografuddannelsen. 

Du samarbejder tæt med kollegerne fra Absalons fællesfunktioner blandt andet inden for uddannelse, kommunikation og rekruttering samt HR.

Dit tjenestested bliver Campus Kalundborg. 

Sådan ansøger du
Vi samarbejder med Hartmanns rekrutteringsbureau i denne rekruttering og en jobkonsulent derfra, vil derfor få adgang til din ansøgning.

  • Ansættelse sker efter gældende cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Årligt lønniveau er ca. 600.000,- kr. ekskl. pension.

  • Stillingen er på fuld tid og vi vil gerne have at du begynder senest den 1. november 2022.

  • Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Centerchef Conni Simonsen på tlf.  72482119 eller Senior Recruitment Consultant, Hartmanns Erik Bernskov på tlf. 4121 1329

  • Ansøgning og relevante bilag sendes via vores rekrutteringssystem ved at klikke på "Ansøg" senest den 6.september 2022.

  • Vi forventer at afholder 1. ansættelsessamtale den 21. september og 2. ansættelsessamtale den 26. september 2022.

Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.