Jobbet "Uddannelseschef til KEA Teknik" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Har du en god portion ledelseserfaring, viden om videregående uddannelse og gerne erfaring fra energi- og teknologiområdet - og kan du understøtte et godt arbejdsmiljø gennem tillidsfuld og nærværende ledelse? Vil du være med til at sikre, at pædagogikken og didaktikken i KEAs tekniske uddannelser afspejler et tæt samarbejde med private virksomheder? Og at uddannelserne integrerer viden fra relevante vidensmiljøer, så KEAs dimittender kan det, erhvervslivet efterspørger? Så er du måske KEA Tekniks nye uddannelseschef og kan få mulighed for at præge fremtidens arbejdskraft inden for det tekniske område.  

Om jobbet 
Som uddannelseschef på KEA Teknik får du det samlede ansvar for at planlægge, drifte og kvalitetssikre tre af KEAs tekniske uddannelser. Du får ansvar for at uddannelsernes indhold løbende afspejler de kompetencebehov, KEA skal uddanne til, og at KEAs studerende har en dagligdag, hvor de møder høj kvalitet i undervisningen, sammenhæng i uddannelsen og tydelige forventninger til deres egen indsats.  

Du skal i et tæt samarbejde med den anden uddannelseschef lede uddannelserne på programområdet KEA Teknik med 8 uddannelser, hvoraf de 6 er på akademi- og 2 er på bachelorniveau og hvor nogle uddannelser er internationale. Du vil få et dedikeret ansvar for uddannelserne VVS-installatør, energiteknolog og IT-teknolog. Du skal lede uddannelserne i tæt samarbejde med den anden uddannelseschef på KEA Teknik, som varetager det primære ansvar for uddannelserne El-installatør, automationsteknolog, produktionsteknolog, produktudvikling og teknisk integration samt optometri.

Du kan læse mere om KEAs tekniske uddannelser her: https://kea.dk/uddannelser

KEA Teknik har også deltidsuddannelser og IDV, som planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med chef og uddannelseskonsulenter på KEA Kompetence, området for efter- og videreuddannelse. En del af ledelsesopgaven består i som samlet ledelse af KEA Teknik og i samarbejde med KEA Kompetence at øge uddannelsesporteføljen på deltidsområdet. Dette arbejde skal foregå i et tæt samarbejde med brancherne om at identificere uddannelsesbehov og de rette formater for uddannelserne.

Som uddannelseschef får du det daglige ledelsesansvar for ca. 15-20 adjunkter og lektorer med blik for både den samlede og den enkeltes opgaveportefølje. Sammen med både chefkolleger, ledelsessekretær, koordinatorer og medarbejdere skal du være med til at udvikle didaktikken og løfte den faglige kvalitet på de tekniske uddannelser, både på fuldtids- og deltidsområdet. Du skal skabe de rammer, der sikrer, at adjunkterne får mulighed for at overgå til lektorvilkår og du skal understøtte, at der sker en løbende kompetenceudvikling af både adjunkter og lektorer. 

I tæt samarbejde med den anden uddannelseschef og docenten på KEA Teknik skal du lede arbejdet med den løbende opdatering af vidensgrundlaget for uddannelserne. Du skal blandt andet prioritere de forsknings- og innovationsprojekter samt nyskabende samarbejder med erhvervslivet, der skal gennemføres og omsættes til ny viden ind i uddannelserne.  

Du bliver en del af chefgruppen på uddannelses- og forskningsområdet på KEA, der har et tæt samarbejde på tværs af KEAs uddannelser på fuldtids- og deltidsområdet samt Forskning, Karriere og Relationer. Desuden bliver du en del af den samlede ledelsesgruppe på KEA, som også omfatter chefer og ledere af de administrative enheder. Du vil i dit daglige virke skulle indgå i og se en tydelig værdi i det tværfaglige samarbejde med KEAs øvrige ledere - med blik for det fælles ansvar for KEAs samlede opgaveportefølje.

 
Om dig 
Først og fremmest skal du have stærke ledelseskompetencer og solid ledelseserfaring, der kan sætte rammen for et inspirerende og relevant udviklings- og læringsrum for både medarbejdere og studerende. Du skal kunne bedrive ledelse af såvel strategisk, personalemæssig, pædagogisk og faglig karakter – alt efter, hvad situationen kræver.

Derudover vægter vi, at du: 

  • har en god portion erhvervserfaring og indsigt i energi- og teknologiområdet
  • tænker strategisk og kan styre processer, så du kommer i mål og bruger ressourcer på den mest formålstjenstlige måde
  • prioriterer, faciliterer og mestrer den tætte dialog med medarbejdere og studerende, så de møder en nærværende og inddragende uddannelseschef i deres hverdag 
  • har erfaring med udvikling af pædagogik og læring, der skaber resultater i et praksisnært uddannelsesmiljø i tæt samspil med erhvervslivet og andre vidensinstitutioner
  • har et godt kendskab til videregående uddannelser og har uddannelsespolitisk tæft
  • er en stærk kommunikator, der sætter retning og skaber mening i en kompleks hverdag.

 

Vi tilbyder 
Et job i en visionær organisation, der ser studerende og medarbejdere som vores vigtigste råstof i arbejdet med at skabe innovative løsninger til erhvervslivet. Du bliver en del af en kreativ arbejdsplads med højt til loftet og et godt kollegialt samarbejde, hvor du får mulighed for at bringe dine erfaringer og kompetencer i spil. 

 Som uddannelseschef vil du referere til uddannelsesdirektøren, og du vil i det daglige indgå i et tæt samarbejde med den anden uddannelseschef på området. KEA Teknik er geografisk placeret på Nørrebro/Nordvest med ca. 800 studerende og 50 medarbejdere. 

Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår vil ske iht. aftalen om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

 
Er du klar til en ny udfordring hos KEA?  
Så søg stillingen via linket Ansøg senest den 2. august 2020. Du bedes sende ansøgningen vedhæftet CV, eksamenspapirer samt dokumentation for relevant erhvervserfaring. 

Vi forventer at gennemføre første samtalerunde den 12. august 2020 og anden samtalerunde den 21. august 2020. I forbindelse med en evt. anden samtale skal du være indstillet på at gennemgå en test og udarbejde en case. 

 Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2020.   

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef på KEA Teknik Peter Sommer på tlf. 2112 5637 eller uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen på tlf. 5181 1151. 

 Vi ser frem til at høre fra dig. 

 Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.