Jobbet "Tre sektionschefer til nyoprettet projekteringsområde" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Banedanmark søger tre ambitiøse og fagligt stærke sektionschefer til hvert deres sektion inden for hhv. projektering af broer og konstruktioner, projektering af spor og projektering af geoteknik, jord og afvanding. Stillingerne er oprettet som en del af Banedanmarks strategi for at skabe stærke faglige discipliner samt reducere brugen af konsulenter.

Banedanmark har i de kommende år en række store projekter og programmer for udvikling af jernbanen. Vi er i fuld gang med at udbygge og hastighedsopgradere banen. De gamle og udtjente signaler erstattes af moderne it-baserede signalsystemer, og elektrificeringen gør den danske jernbane grønnere ved at muliggøre flere elektriske tog. Samtidig har vi en fortsat stor og vigtig opgave i at holde den eksisterende jernbane vedlige og forny den på de strækninger, der trænger.

I Anlægsdivisionen har vi det samlede ansvar for alle infrastrukturprojekter og -programmer lige fra strategisk planlægning, over planlægning og projektering til udførelse og aflevering til drift. Samtidig er vi ansvarlige for driften af de nye signalsystemer. Med en årlig omsætning på ca. 4-5 mia. kr. og ca. 700 medarbejdere er vi en af de største statslige bygherreorganisationer i Danmark.

Sektionerne, som vi søger sektionschefer til, er en del af området ”Spor- og broprojektering”, som er et nyoprettet område, der samler projekteringslederne i fagligt stærke sektioner frem for, som hidtil, at være forankret i projekterne. Foruden de tre nye sektioner findes en allerede etableret sektion for BIM & Digital Innovation.

Området ledes af en nyansat områdechef. Anlæg bliver således organiseret i en matrixorganisation, hvor projekteringssektionerne udlåner ressourcer til projekterne, og samtidig sikrer en stærk faglig base for medarbejdernes udvikling og samarbejde.

Ledelse af projekteringsledere – skab fælles målforståelse og holdånd

Vi søger nu tre sektionschefer, der for hver deres sektion og i fællesskab med den øvrige ledelse i området og divisionen skal konkretisere og udmønte strategien for stærkere faglige discipliner og reduceret brug af konsulenter. De tre sektioner er:

  • Projektering af broer og konstruktioner
  • Projektering af geoteknik, jord og afvanding
  • Projektering af spor

Som sektionschef for en sektion skal du skabe en fagligt meget stærk projekteringsafdeling med fokus på bygbare løsninger, der er lette at drifte og vedligeholde. Du skal således i tæt dialog med kollegaer i andre dele af Banedanmark fastlægge standarden for vores konkrete projekteringsløsninger, samarbejdet med eksterne rådgivere samt graden af intern vs. ekstern projektering. Du og dit team arbejder struktureret og sætter, på en inkluderende måde, dagsordenen for en helt ny tænkning omkring hvordan projektering foregår i Banedanmarks projekter.

Der vil samtidig være et meget stort fokus på at sammentænke på tværs af vores mange projekteringsdiscipliner således, at Banedanmark samlet set udbyder bygbare løsninger, der samtidig er lette at drifte og vedligeholde.

I Banedanmark arbejder vi ud fra værdierne: ansvar, respekt og ambition. Vi forventer således, at du kan sætte og kommunikere klare ambitioner for området, at du tager ansvar for at området altid bidrager til at projekterne kommer i mål ud skelnen til silotænkning og samtidig skaber et respektfuldt og inkluderende arbejdsmiljø.  

Fokus på en samlet stærk ledergruppe, der komplementerer hinanden

Som sektionschef kommer du til at arbejde tæt sammen med andre ledere i både Anlæg og resten af Banedanmark som en del af en samlet leverancekæde. Således er erfaring med ledelse i matrix-organisationer en klar fordel. Endvidere er Banedanmark i gang med at udrulle mål- og tavlestyring i hele organisationen, hvorfor erfaring hermed også er en fordel. 

Vi ønsker at få en samlet stærk ledergruppe, der komplementerer hinanden fagligt og personligt, for at få succes i rollen forestiller vi os, at du kan identificere dig med én af nedenstående profiler:

  • Ledelsesmæssig baggrund fra en bygherreorganisation eller rådgiver med dokumenteret succes i forandringsledelse og strategisk implementering.
  • Stærk faglig baggrund i mindst ét af sektionens fagområder kombineret med udpræget flair for samarbejde, udsyn og nytænkning, dog ikke nødvendigvis som egentlig personaleleder.
  • Markant ledelsesmæssig erfaring fra andre brancher med helt udpræget og dokumenterbar succes med at skabe varige og stabile forandringer gennem et stærkt og gennemsigtigt lederskab for en stærk teknisk kultur.

Som person er du en stærk kommunikator, som kan formidle komplekse sammenhænge, så det kan forstås. Du er i stand til at bevare ro og overblik også i pressede situationer, og du er ikke bange for at gå foran, når der skal træffes svære beslutninger.

Området er placeret i både Fredericia og København. Du vil således selv kunne bestemme, om dit primære arbejdssted skal være i vest eller øst. Det vil dog være en forudsætning, at du ugentlig er til stede begge steder, ligesom du løbende skal være tilstede på byggepladserne.

Løn

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT, Danmark. Stillingen er placeret i løngruppe 4.

Som akademiker ansættes du som chefkonsulent med personaleansvar efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Stillingen kan evt. besættes på åremål.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere om stillingen, så kan du kontakte Områdechef Jacob Bech Nicolaisen. Send os dit CV og ansøgning hurtigst muligt, da vi løbende holder samtaler.

For at søge stillingen klikker på linket ”ANSØG” og følger instruktionerne.