Der er stor fokus på parkeringsområdet i Kolding midtby og kommunen som helhed både i forhold til driftsudfordringer, men især med fokus på udvikling. Trafikteamet arbejder med alle aspekter af parkering, og det er et område, som har stor betydning for borgernes og trafikanternes dagligdag. I Trafikteamet er der både cityassistenter, sagsbehandlere og trafikingeniører, men vi mangler en visionær og strategisk trafikplanlægger, der kan optimere og fremtidssikre parkeringsområdet.

Opgaven
Vi står over for en mængde spændende og udfordrende opgaver inden for parkeringsområdet, som vi håber, du kan være med til at udvikle og styrke i samarbejde med kollegaer i afdelingen og på tværs af By- og Udviklingsforvaltningen. Parkeringsområdet har stor politisk bevågenhed med en mængde spændende tiltag undervejs, men der er brug for optimering og yderligere fremtidssikring.

Du får derfor en spændende palette af opgaver med stor bredde og alsidighed lige fra mindre sparringer til projekter i den økonomisk tunge skala kombineret med store politiske ambitioner. Du vil skulle samarbejde og/eller vejlede private bygherrer, virksomheder og borgere inden for trafik- og parkeringsplanlægning, ligesom du vil skulle bistå med fx myndighedsbehandling og sparring i plan – og byggesager.

Du er naturligvis kendt med parkeringsregulering og du vil i tæt samarbejde med den administrative medarbejder skulle sikre en stabil drift på området. Dine opgaver bliver centeret omkring vej – og parkeringsadministrationen, og du hjælper og udfordrer med et smil både vores interne og eksterne samarbejdspartnere, hvor du ser muligheder og vejleder inden for lovens rammer. 

Vores forventninger til dig.
Vi forventer, du er uddannet ingeniør, landinspektør eller lignende og meget gerne med enten erfaring på parkeringsområdet, eller med så stor nysgerrighed og personligt drive, at du kan overbevise os om din oprigtige interesse. Ideelt set har du erfaring fra en politisk organisation og kendskab til vejmyndighedsområdet, herunder kendskab til administration efter vejloven, forvaltningsloven og trafiksikkerhed, men du kan også være nyuddannet med et godt blik for strategisk udvikling.

Du skal tænke nyt og udvikle parkeringsområdet i Kolding Kommune, men det skal kombineres med en praktisk og pragmatisk tilgang til opgaven. Du har mod på at tage fra på en bred vifte af opgaver, hvor mange løses i samarbejde med dine fagligt kompetente kolleger fra hele By- og Udviklingsforvaltningen. Det er vigtigt, at du besidder gode kommunikationsevner i både skrift og tale, og du har en positiv tilgang i mødet med andre mennesker.

Hvem er vi?
Du bliver ansat i Trafik, Vej og Park, hvor vi er 33 engagerede kollegaer fordelt i teams efter fagområde. Vi sidder i et åbent kontormiljø på Nytorv 11, i By- og Udviklingsforvaltningen, centralt i Kolding by. Vi er en afdeling med stor faglig viden og indsigt, som vi gerne deler med hinanden. Du får fagligt dygtige kollegaer at sparre med, og du vil få både en ledelse og kollegaer, der brænder for deres opgaver. Trafikteamet arbejder bl.a. med opgaver inden for bl.a. trafiksikkerhed, trafikmodeller, kollektiv trafik, vejlovgivning og parkering.

I hele By- og Udviklingsforvaltningen arbejder vi for at styrke og udvikle hele kommunen som en attraktiv bosætnings-, oplevelses- og vækstkommune. Vi vil være et skridt foran og skabe positive forandringer gennem et ambitiøst fællesskab. Her er højt til loftet, frie rammer og dermed rig lejlighed og plads til din faglige og personlige udvikling.

By og Udvikling
I By- og Udviklingsforvaltningen arbejder vi for at styrke og udvikle hele kommunen som en attraktiv bosætnings-, oplevelses- og vækstkommune. Vi vil være et skridt foran og skabe positive forandringer og et ambitiøst fællesskab. Her er højt til loftet, frie rammer og dermed rig lejlighed og plads til din faglige og personlige udvikling.

Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen er én af fem forvaltninger i Kolding Kommune, som i alt beskæftiger omkring 8000 medarbejdere. I Kolding Kommune arbejder vi med afsæt i visionen ”Sammen designer vi livet” og et mindset vi kalder Borgerens Centrum, hvor vi på tværs af forvaltninger og faggrænser finder de bedste løsninger sammen med og for borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Løn: Løn - og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Du kan kontakte afdelingsleder Heine Fischer Møller, hvis du har uddybende spørgsmål på tlf. 79792885 eller 51163195.

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og høre mere om, hvorfor du skal være vores nye trafikplanlægger med fokus på parkeringsområdet.

Du bedes vedlægge relevante uddannelsesbeviser og dokumentation for relevant erfaring.

Ansøgningsfrist: Søndag 25. oktober 2020

Ansættelsessamtaler: Forventes afhold i uge 44
Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.