Så er du måske den trafikplanlægger vi søger til en udfordrende og spændende stilling i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vi tilbyder en arbejdsdag, der er alsidig, spændende og travl med mange forskellige opgaver. I det daglige samarbejder vi blandt andet med bygherrer, rådgivere, borgere, ledningsejere og entreprenører, ligesom der er et tæt samarbejde med andre dele af forvaltningen.

Baggrundsinformation
Lyngby-Taarbæk Kommune oplever i disse år store fysiske ændringer. Store byudviklingsprojekter er i gang og under planlægning, og fremkommelighed og mobilitet er udfordret af blandt andet etableringen af letbanen i Ring 3, der vil gå direkte gennem Lyngbys bymidte. Kommunen har store ambitioner omkring skybrudsløsninger, byrum og fastholdelsen af de grønne værdier. Opgaven med at sikre trafikudviklingen er i fokus både administrativt og politisk.

Hvem er du?
Vi forventer, at du har solid erfaring og en faglig tyngde i forhold til trafikplanlægning og myndighedsarbejde på vej- og trafikområdet.

Vi lægger vægt på, at du:

  • Er godt inden i lovgivningen på området og har erfaring i at forvalte den
  • Har solid erfaring som projektleder, gerne med en projektlederuddannelse i bagagen
  • Har erfaring med forholdene i en politisk styret organisation
  • Har strategisk sans og både lyst og evner til at være påtage dig langtrækkende strategiske opgaver.
  • Gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt.

Du er en smidig og samarbejdsorienteret person, der begår dig lige let blandt entreprenører og bygherrer, og blandt beslutningstagere hos myndigheder og andre interessenter.

Din uddannelsesbaggrund kender vi ikke! Du er måske civilingeniør eller akademiingeniør, byplanlægger eller noget helt tredje. Men vi ved, at du har solid erfaring som trafikplanlægger og hurtigt vil kunne træde ind i en travl hverdag, hvor beslutningerne skal træffes hurtigt og korrekt.
Vores nye trafikplanlægger og projektleder vil få et stort og selvstændigt ansvar. Vi forventer, at du kan arbejde både selvstændigt og som en gedigen holdspiller.

Vi tilbyder
Du bliver en del af myndighedsteamet i afdelingen og får gode muligheder for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer.

Du kommer til at arbejde sammen med kollegaer, der arbejder team-orienteret og med et stort engagement i forhold til at levere de gode løsninger og resultater, som bidrager til Lyngby-Taarbæk Kommunes udvikling.

Du vil indledningsvis bl.a. skulle bidrage til:

  • Myndighedsbehandling i forbindelse med letbanen i Ring 3
  • Program for veje – myndighedsbehandling på privatfællesvejsområdet, bistand til projektledelsen omkring tilrettelæggelse og eksekvering af den kommende del af programmet
  • Trafikplanlægning ifm. lokalplaner og VVM
  • Vejprojekter og rådgiverudbud.

 
Arbejdsmiljøet er professionelt og med en uformel omgangstone.

Frist og videre proces
Ansøgningsfrist: Fredag den 14. august kl. 12.00.

Første samtaler forventes afholdt den 20. august 2020.

Hvis du vil vide mere kan du gå ind på et af nedenstående links, hvor du kan læse om Lyngby-Taarbæk Kommune samt en række af de tværgående opgaver, som Trafik og Mobilitet bl.a. bidrager til:

Du er også velkommen til at kontakte afdelingsleder Christine Hammer på tlf. 3050 7151 eller mail chjes@ltk.dk.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstid 37 timer ugentligt og flekstid.

Arbejdssted
Stillingen er placeret i afdelingen for Trafik og Mobilitet. Trafik og Mobilitet er en afdeling ud af tre under Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed. I afdelingen er der ca. 20 medarbejdere.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.