Jobbet "Tekniskprojektleder til at forbedre driften af Eltransmissionsnettet" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Tekniskprojektleder til at forbedre driften af Eltransmissionsnettet
Vil du være ansvarlig for at realisere tiltag til at forbedre driften af eltransmissionsnettet? Så bliv teknisk projektleder i Energinet, hvor du med stærke samarbejdsevner og en struktureret tilgang er med til at sikre en høj elforsyningssikkerhed og understøtte den grønne omstilling. Din arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

En fleksibel arbejdsplads med en stærk vision
Glæd dig til at blive en del af en organisation med et meningsfuldt formål. Med visionen ”Grøn energi for en bedre verden” arbejder vi hver dag for, at vi når i mål med den grønne omstilling af energisystemet. Vi er nysgerrige, åbne og vægter samarbejde og inddragelse højt, samtidig med at vi har stort fokus på løbende udvikling og læring. I tråd med vores værdier ”mod” og ”tillid” er Energinet en fleksibel arbejdsplads, hvor du får stor indflydelse på, hvor og hvornår du løser dine arbejdsopgaver i en god balance mellem egne ønsker og værdiskabelsen for Energinet.

Ansvar for udvikling i tværfaglig samarbejde
Som vores nye kollega i afdelingen Forsyningssikkerhed får du en enestående mulighed for at bidrage til at omlægge det danske elsystem til et system, hvor elproduktionen i stigende grad er baseret på vedvarende energi.

Som teknisk projektleder er du overordnet ansvarlig for at realisere tiltag til at forbedre og udvikle driften af eltransmissionsnettet. Konkret omsætter du tiltag til praksis i Energinets kontrolcenter eller det fysiske elsystem ved at samle relevante fagspecialister. Du sikrer god forventningsafstemning og følger løbende op på, at fagspecialisterne i tværgående samarbejde sikrer gennemførelsen af tiltag inden for den aftalte deadline, kvalitet og økonomi, ligesom du sikrer en smidig proces med koordinering og inddragelse af alle relevante interessenter.

Ved at omsætte tiltagene til praksis bidrager du til, at elsystemets milliardstore aktiver kan anvendes bedre, og dermed skaber du værdi for samfundet. Det er afgørende, at du er proaktiv, da det kan tage flere år at gennemføre de samfundsøkonomisk og teknisk bedste løsninger.

Eksempler på opgaver som teknisk projektleder kan være at:

  • Gennemføre forbedringstiltag til at integrere mere elforbrug og elproduktion i eltransmissionsnettet
  • Gennemføre øget digitalisering af elnettet, fx automatiske reaktioner i elnettet - ved at facilitere udvikling af nye beregningsmetoder, drive processen med implementering i IT-værktøjer og efterfølgende sikre, at den tekniske løsning testes.
  • Undersøge og gennemføre tiltag til at sikre elforsyningssikkerheden ved reinvesteringer i eltransmissionsnettet
  • Varetage den indledende dialog med storforbrugere som datacentre og Power-to-X-anlæg - og i samarbejde finde den bedste løsning til at integrere storforbrugere i elsystemet.

Du kan se frem til samarbejde med kolleger i afdelingen og på tværs af Energinet. Afdelingen tæller 12 kolleger, primært stærkstrømsingeniører, som varetager en række opgaver i relation til udvikling og drift af elsystemet. For den ambitiøse kandidat er der gode karrieremuligheder i jobbet.

Teknisk projektleder med fokus på samarbejde
Du har en relevant teknisk videregående uddannelse som fx ingeniør eller maskinmester og erfaring med projektarbejde. Det er et plus, men ikke et krav, hvis du er stærkstrømsingeniør eller har erfaring med opgaver inden for forsyning, energi eller stærkstrøm samt hvis du har kendskab til statistik og erfaring med at vurdere risici.

Du har gerne erfaring fra en rådgivende virksomhed eller fra et forsyningsselskab. Da afdelingens resultater anvendes internt og eksternt, skal du kunne videreformidle resultater til folk med forskellige baggrunde (fx specialister og ledelse) både skriftligt og mundtligt, også på engelsk.

Du arbejder struktureret og med stort overblik. Som person har du gennemslagskraft, samtidig med at du er samarbejdsorienteret og evner at involvere og motivere andre. Du trives med at være ansvarlig for at gennemføre analysetunge projekter, hvor du sikrer, at problemstillinger identificeres og der skabes et overblik over løsningsmuligheder - og du følger projektet helt i mål.

Ansøgning og Kontakt
Send din ansøgning med cv, eksamensbevis og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning”, så vi har den senest 10. februar. Vi forventer at holde samtaler 16. februar (online) og 24. februar (onsite). Startdatoen kan være fx 1. april. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Anders Pallesen Jensen på telefon 23 33 87 31 eller senioringeniør Evgenia Dmitrova på telefon 23 33 88 32. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder. 

Energinet Elsystemansvar A/S har ansvar for, at der til enhver tid er balance mellem produktion og forbrug i det danske elsystem. Vi er til stede i verden, særligt i Norden og i Europa, hvor vi deler viden og er med til at udvikle fælles netregler, driftssamarbejder og elmarkeder. Og endelig har vi fingeren på pulsen med rettidige og langsigtede analyser af og planer for et fremtidigt, sammenhængende energisystem. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.