Jobbet "Teknisk stærk specialkonsulent" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vi søger en teknisk stærk specialkonsulent med stærke kompetencer inden for dataanalyse og -formidling, som skal bidrage til udvikling af Rigsarkivets dataformidling.

Rigsarkivet er Danmarks fælles hukommelse. Vi indsamler, bevarer og formidler næsten 1000 års dokumentation om samfundet. Rigsarkivet har digitale data fra den offentlige forvaltning, fra forskningen og fra private aktører.  Data går tilbage til begyndelsen af 1970’erne og frem til i dag. Vi har desuden voksende mængder digitaliserede data, der tidligere kun fandtes på papir.

Stillingen er placeret i Enheden for Dataformidling, som er en ny enhed i Rigsarkivet, der er etableret til støtte for Rigsarkivets strategiske mål om at skabe ny og øget anvendelse af digitale data. Hvis du vil være med til at udvikle vores nye enhed, og hvis det motiverer dig at bringe digitale data i anvendelse til forskningsformål, i undervisning og uddannelse, i den offentlige administration og hos borgere gennem udvikling af nye services og (data)formidlingsformer, skal du søge stillingen hos os.  

Stillingsbeskrivelse

Det er Rigsarkivets strategiske mål, at data i endnu højere skal skabe værdi ved at blive anvendt. Det betyder, at vi vil levere åbne data til brug for både professionelle og private, at vi vil skabe sikre rammer om anvendelse af sensitive data for forskningen, samt at vi vil udvikle nye dedikerede services og dataressourcer til forskning, myndigheder og borgere med henblik på at få flere til at anvende vores data.

Din opgave bliver at inspirere, formulere og realisere projekter, der understøtter denne anvendelse af data baseret på viden og indsigt i dataanalyse og -formidling set i relation til brugerbehov.

Datasikkerhed er et helt centralt aspekt i forhold til anvendelse af vores data. Du vil derfor komme til at arbejde med sikker adgang til anvendelse af data. Du vil desuden i konkrete sager skulle støtte brugere, der ønsker at finde og anvende data i samlingen. 

I vores udviklingsprojekter og opgaveløsning er der flere interessenter og bidragsydere (både interne og eksterne). Du vil derfor komme til at samarbejde i projekter og om opgaver, der skal rumme mange perspektiver og fagligheder med målet at skabe anvendelse af data på måder, der imødekommer brugernes behov og fungerer i samspil med andre dataservices.

Til stillingen ser vi behov for, at du har følgende kvalifikationer:  

 • Relevant kandidatuddannelse – fx cand. scient. pol., cand. polyt.  eller cand. IT,
 • Erfaring med statistisk analyse af data i R, STATA, SAS eller andet samt anvendelse af data i databaser fx ved brug af SQL eller tilsvarende
 • Erfaring med integration mellem software (interne/eksterne brugerservices og datalager) ved API
 • Kendskab til xml som opmærkningssprog for metadata og data
 • Kendskab til GDPR og implikationer i forhold til anvendelse af data
 • Forståelse for datastandarder og -formater og samspillet med it-understøttelse af formidling og anvendelse

Desuden forventer vi om dig, at du har: 

 • Erfaring med at søge, formidle og anvende (strukturerede) metadata og data inden for forskning og offentlig administration
 • Evne til at arbejde resultatorienteret, analytisk og kvalitetsbevidst
 • Erfaring med på at samarbejde og skabe resultater med interne og eksterne parter med forskellige faglige baggrunde
 • Erfaring med ledelse af projekter/opgaveportefølje og/eller projektdeltagelse (fx fra i agile udviklingsprojekter)
 • Evne til formulere dig klart og overbevisende mundtligt og skriftligt, på dansk og engelsk 

Vi tilbyder

Et fagligt udfordrende job som specialkonsulent i Dataformidling, hvor du sammen med kolleger skal bruge dine kompetencer indenfor dataanalyse og -formidling til at udvikle og forbedre Rigsarkivets forretning og portefølje af brugerservices, så anvendelse af data øges. Vi har stort engagement og fokus på samarbejde, sparring og videndeling inden for enheden og organisationen samt med eksterne partnere.  

Vi tilbyder fleksible komme-gå-tider, så familie- og arbejdsliv hænger sammen. Vi lægger desuden vægt på et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvor du vil indgå i projekter og løse opgaver i samarbejde med dine kolleger.

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2020, eller snarest derefter. Arbejdsstedet er Rigsarkivet i København eller i Odense med mødeaktivitet begge steder.   

Ansættelsesvilkår

Du ansættes som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Der er mulighed for forhandling af tillæg afhængig af kvalifikationer.

Vi indhenter straffeattest.

Ansøgning

Du søger stillingen ved at klikke ’Ansøg’.

Ansøgningen skal indeholde CV og dokumentation for relevant uddannelse og faglige kvalifikationer. Ansøgning med bilag skal være fremme senest den 24. juni 2020.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 27 og 28.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos enhedschef for Dataformidling Anne Sofie Fink på tlf.: 41 71 74 16, asf@sa.dk.  

Du kan også læse mere om Rigsarkivet på www.sa.dk. Rigsarkivet tilstræber at få så bred en sammensætning i personalet som muligt, hvorfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.