Jobbet "Teknisk salgsingeniør/ Technical sales engineer" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

For English version scroll down

Teknisk salgsingeniør i et spændende højteknologisk start-up

Vi søger en salgsingeniør med kommerciel erfaring til at slutte sig til et spændende og hurtigt voksende start-up. Vi udvikler, producerer og sælger højteknologiske analyseinstrumenter til R&D og industrielle anvendelser. Erfaring med tekniske salg indenfor analyseinstrumentindustrien vil være en fordel.

Du vil tage del i at definere og udvikle Spectro Inlets’ markedsposition indenfor analyseteknikker til elektrokemisk R&D og batteriudvikling, og vil få det overordnede ansvar for firmaets salgsaktiviteter indenfor dette felt. Du vil tage del i markedsføringsaktiviteter, deltage i internationale konferencer og besøge kunder verden over. Desuden vil du hjælpe med til at etablere salgsprocesser indenfor industrielle segmenter som fx biogas produktion og spildevandsrensning.

Med reference til firmaets direktører vil dine primære aktiviteter være:

 • Deltage i internationale konferencer for at indhente nye salgs leads.
 • Arbejde på markedsføring sammen med vores salgskoordinator (vedligehold af hjemmeside, køre social medie kampagner, udvikle og vedligeholde markedsføringsmateriale, osv.).
 • Håndtere kunder fra salg til tilbud og modtagelse af købsordre.
 • Arbejde tæt sammen med vores salgskoordinator på at sikre salg og leverance af vores analyseinstrumenter til vores kunder verden over.
 • Etablere og vedligeholde vores CRM system.
 • Kortlægge salgs leads og indhente markedsdata.
 • Deltage i internationale leverancer med henblik på at indhente kundefeedback.

Anbefalede kvalifikationer

 • Du er ingeniør med er kommerciel erfaring med tekniske salg af BtB produkter.
 • Du har erfaring med CRM og opsætning af nye system og salgsprocesser.
 • Du er udadvendt og god til at skabe og vedligeholde tætte kunderelationer.
 • Du er målrettet, proaktiv og har øje for detalje og kvalitet.
 • Du er dedikeret og har en positiv tilgang til nye udfordringer.
 • Du er i stand til at sætte dig ind i teknisk komplicerede problemstillinger.
 • Du er god til engelsk, både skrift og tale.

Hvad vi tilbyder
Et internationalt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor der er gode muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt i samarbejde med højt kvalificerede og engagerede kollegaer.

Kontaktoplysninger og ansøgning
Vi vil gennemgå og invitere kandidater til interview løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt. For mere information om jobbet er du velkommen til at kontakte vores direktør, Daniel Trimarco via email på dbt@spectroinlets.com, eller på telefon +45 2873 3409.

Alle ansøgninger vil blive taget vel imod og alle kandidater vil blive vurderet på lige vilkår ift. den profil vi søger til stillingen, uanset race, nationalitet, etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, civil status, handikap, familiestatus, alder eller religion.  

Venligst indsend din ansøgning, inkl. CV og cover letter via "Ansøg" linket.

Deadline for ansøgning: 1. december, 2019

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

ENGLISH VERSION

Technical sales engineer in an exciting high-tech start-up

Are you interested in high-end technical sales, do you have commercial experience and are you interested in working in an exciting and agile high-tech start-up?

We are looking for a sales engineer with commercial experience to join an exciting and fast growing start-up. We develop, produce and sell high-end analysis instruments for R&D and industrial applications. Experience with technical sales within the analysis instrument industry is preferred.

You will be part of defining and developing Spectro Inlets’ market position within analysis techniques for electrochemistry R&D and battery development, and will have the overall responsibility for the company's sales activities within the field. You will be part of marketing activities, participate in international conferences and visit customers around the world. Furthermore, you will help establish sales processes within industrial applications such as biogas production and wastewater treatment.

With reference to the directors of the company, your primary activities will be:

 • Attending international conferences in order to obtain new sales leads.
 • Working on marketing together with our sales coordinator (webpage maintenance, run social media campaigns, marketing material development and maintenance, etc.).
 • Engage with customers from sales to quotation and purchase order.
 • Working closely together with our sales coordinator on securing sales and instrument deliveries to our customers worldwide.
 • Establishing and maintaining our CRM systems.
 • Mapping sales opportunities and gathering market data.
 • Participate in international deliveries and conferences in order to gather feedback.

Preferred qualifications

 • You are an engineer with commercial experience with technical sales of BtB products.
 • You have experience with CRM and setting up new systems and sales processes.
 • You are outgoing and good at establishing and maintaining close customer relations.
 • You are goal oriented, proactive and have an eye for detail and quality.
 • You are committed and have a positive attitude towards new challenges.
 • You are able to understand technical product features.
 • You are fluent in english, both written and speech.

What we offer
An international and dynamic work environment with great possibilities of developing your personal and professional skills in collaboration with highly qualified and motivated colleagues.

Contact and application
We will screen and invite candidates for interviews on an ongoing basis, so send your application as soon as possible. For further information regarding the job, please do not hesitate to contact our director, Daniel Trimarco, by email on dbt@spectroinlets.com or by phone on +45 2873 3409.

All applications will be welcomed and considered on the relative merits of the applicant against the role profile for the position regardless of race, nationality, ethnic origin, gender, sexual orientation, marital status, disability, family status, age, or religion.

Please send your application, including CV and motivational letter, via the "Ansøg" link.

Application deadline: October 31, 2019

Please write in your application that you've seen the job at Jobfinder.