Jobbet "Tekniker eller ingeniør til Kvoteteamet" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Så søg stillingen i Energistyrelsens kvoteenhed, hvor vi lige nu er ved at klargøre til en ny kvotehandelsperiode i Europa. Stillingen er placeret i Center for energiadministration i Esbjerg.

Om jobbet
EU's kvotehandelssystem omfatter luftfart, energiforsyningsanlæg og den tunge industri i Danmark. De skal rapportere deres årlige CO2-udledning til Energistyrelsen på baggrund af godkendte overvågningsplaner. Efterfølgende skal de returnere en kvote, for hver ton CO2 de har udledt. Derudover tildeles der gratiskvoter.

Kvoteteamet består af teknikere, jurister og generalister. Vi samarbejder på tværs af vores fagligheder om at løse opgaverne. Eksempler på hvad vi kommer til at arbejde med i 2021 er integrering af bæredygtighedskriterier for biomasse, opsamling, lagring og anvendelse af CO2 (CCUS) samt udvikling af vores online indberetningssystem. 

Du kommer i første omgang til at arbejde med overvågning, verifikation og rapportering. Afhængigt af hvordan opgaverne i den nye handelsperiode udvikler sig, kan du også komme til at arbejde med tildeling af kvoter eller andre opgaver. Vi deltager i forskellige fora på EU-plan, og her vil du komme til at repræsentere kvoteområdet som deltager.

Vi lægger vægt på at være en del af løsningerne i den grønne omstilling og samarbejder derfor bredt med de omfattede brancher, andre myndigheder, vores departement og vores kolleger i de andre centre i Energistyrelsen i det daglige. Vi holder ugentlige teammøder, hvor vi sammen følger op på opgaverne, prioriteringen og trivslen i teamet.

Om dig
Vi lægger stor vægt på, at du:

  • har en baggrund som fx ingeniør, energiteknolog eller lignende,
  • er fagligt stærk og har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt, 
  • har lidt eller nogen erfaring fra en anden politisk ledet organisation eller offentlig forvaltning, og det falder dig naturligt at se din faglighed som en del af en helhed sammen med de juridiske regler og de politiske ønsker, 
  • kan både arbejde selvstændigt og sammen med andre i projekter, du kan balancere kvalitet med fremdrift og er optaget af at afstemme dit mandat, når du repræsenterer styrelsen udadtil, samt
  • har lysten og evnerne til at etablere gode samarbejdsrelationer med vores interessenter og dine kolleger i Energistyrelsen, departementet og andre myndigheder.

Om os
I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag.
 I Danmark og i lande verden over. Vi ser klimaforandringerne som den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor nye løsninger og en sikker forsyning tænkes sammen.

Vi har et job med mening. Vi er historien om de moderne nørder, stærke generalister og en ledelse, der vil motivere. Vi er ca. 600 kolleger med en særlig holdånd. Vi er faglige. Vi er nysgerrige. Og så tager vi ansvar for fremtiden. Vi har nemlig en ting til fælles: Vi gør en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer.

Læs hele vores kernefortælling og få indblik i vores værdier

Center for energiadministration (EAD) er en del af Energistyrelsen, og ligger i Esbjerg. Her hører kvoteordningen til, i den enhed der også administrerer Energimærket for bygninger. Enheden tæller ca. 30 medarbejdere, heraf to teamledere og en kontorchef. I alt arbejder der ca. 100 medarbejdere i Esbjerg, hvor vi også løser opgaver inden for fx støtteordninger til vedvarende energi (VE), Energimærkningsordningen, det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), og udbetaling af puljemidler til grøn omstilling.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den relevante overenskomst for akademikere i staten som fuldmægtig med rådighedsforpligtelse eller konsulent afhængig af erfaring og kompetencer.

Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Charlotte Kirk Larsen, tlf. 33 92 74 24 eller teamleder Henrik Blyt, tlf. 33 92 75 86.

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Sådan ansøger du
Du søger jobbet via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget.

Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest mandag den 15. marts 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 12.

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at løse en opgave og eventuelt en færdighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.