Jobbet "Teknik- og Miljøforvaltningen søger byggeledere til gennemførelse af vejgenopretningsprojekter" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vi søger dygtige byggeledere til gennemførelse af vores vejgenopretningsprojekter.

Der er tryk på udviklingen i København. Her er Teknik- og Miljøforvaltningen en central aktør, og vi står for de fysiske forandringer i byen. Det er vores ambition at skabe verdens bedste storbymiljø og et unikt byliv i København. 

I Vejviden og Genopretning har vi ansvaret for genopretning af byens veje, cykelstier og fortove og skal hvert år gennemføre en lang række større og mindre genopretningsprojekter til sammenlagt flere hundrede millioner kr.

Fra oktober skal vi således igangsætte projekteringen af i alt 48 strækninger, der skal genoprettes i 2022 og 2023, og vi har derfor behov for at styrke vores Genopretningsteam med flere dygtige byggeledere.

Som byggeleder vil du skulle bidrage med din erfaring under projekteringsprocessen, så der sikres en effektiv udførelse af vores vejgenopretningsprojekter efterfølgende.

Som byggeleder kommer du til at have ansvaret for kontrakt-, økonomi-, og tidsstyring i udførelsesfasen, herunder at afholde byggemøder, udføre tilsyn, koordinere fagtilsyn med rådgivere og sikre god kommunikation med borgere og andre interessenter.

Om dig
Du er fx ingeniør eller konstruktør og har erfaring med anlægsarbejder på offentlige arealer, gerne fra entreprenørbranchen, en projekterende rådgivningsvirksomhed eller anden offentlig/privat bygherre.

Du er en engageret og dynamisk person, der er god til at skabe overblik og har stærke evner med hensyn til at prioritere og strukturere opgaver. Du har personlig gennemslagskraft, er optaget af at nå i mål, samtidig med at du har fokus på økonomi, tid, kvalitet og proces.

Du er imødekommende og konstruktiv, og du kommunikerer direkte, åbent og inddragende. Du taler og skriver et professionelt dansk, ligesom du behersker de mest anvendte IT-programmer og har let ved at tilegne dig ny viden. Du trives både med at arbejde på kontor og på byggeplads i et vekslende omfang.

Vi forventer, at du kan

  • Arbejde med AB18 
  • Formulere dig klart og tydeligt i skrift og tale (både i direkte kontakt med borgerne og over telefon)
  • Arbejde selvstændigt og styre egen opgaveløsning, men du er også god til at arbejde i teams og inddrage andre nødvendige fagligheder både internt og eksternt
  • Navigere i en organisation med mange interne og eksterne interessenter
  • Fremvise, at du har gennemført ’Vejen som arbejdsplads’

Om os
Enheden er placeret i Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold. Enhedens ca. 38 medarbejdere har forskellige baggrunde inden for planlægning, anlæg, projektstyring, byggeledelse, trafik- og vejingeniør, landskabsarkitektur mv., og alle har et stort fokus på samarbejde på tværs af fagligheder, mens vi løser opgaverne i alle projektets faser.

Vi arbejder i en tværfaglig teamstruktur, hvor alle både har egne ansvarsområder og indgår i løsningen af kollegers projekter. På den måde sikrer vi den nødvendige vidensdeling. Hvert team er bredt sammensat, hvilket skaber et stærkt fagligt og professionelt miljø, hvor vi supplerer hinanden og har højt til loftet. Vi er engagerede i vores arbejde og stolte af at bidrage til den positive udvikling af København.

Ansat i Københavns Kommune
Vi lægger vægt på en uformel arbejdstone og et godt humør i et fagligt inspirerende miljø med plads til at afprøve nye løsninger. Som ansat i Københavns Kommune har du arbejdsforhold, der gør det muligt at balancere arbejdsliv og privatliv, idet du gennemsnitligt har en 37-timers arbejdsuge inkl. frokostpause, med mulighed for en deltidsstilling – dog minimum 32 timer om ugen. Arbejdspladsen er beliggende på Islands Brygge.

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med Københavns Kommune.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator Henrik Preisler Mathiesen på 5137 0440 eller enhedschef Thomas Dyhr Martinus på 2475 3071. 
Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen her: www.kk.dk og www.tmf.kk.dk.

Søg via nedenstående link senest søndag den 8. august 2021
Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 33 med ansættelsesstart snarest muligt derefter.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Søg stillingen