Jobbet "Teamleder til Team BYG" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Er du god til at skabe overblik, har du en god forståelse og evne til at se og skabe et godt samspil mellem borgere, politikere, virksomheder og administration?

Har du interesse for byggesager og bruger du helt naturligt kommunikation, involvering og respons som vigtige redskaber til at skabe gode resultater og trivsel?

Så er du helt sikkert et rigtig godt bud på en teamleder hos os i Team Byg i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvad får du
Faaborg-Midtfyn Kommune er en kommune, der sætter udviklingsdagsordenen højt. Som teamleder for Byg i afdelingen for By- og egnsudvikling bliver du en central del af et udviklingsorienteret center med ca. 120 dygtige og ambitiøse kolleger inden for Byg, planlægning, byudvikling, kultur, fritid, miljø, natur, og trafik. Et center, der prioriterer og lægger vægt på at skabe en udvikling, der gør en betydelig og positiv forskel for borgernes livskvalitet og for virksomhedernes vækstmuligheder. Vi er også et center, der lægger vægt på, at gode kolleger og sociale fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes.

Centeret for By, Land og Kultur har lige været gennem en større organisationsændring, hvor der er dannet en helt ny afdelingsstruktur. Afdelingen for By- og egnsudvikling er derfor ny og består af Team Plan, Team Byg og By- og egnsstrategisk sekretariat. Du bliver således en del af et ledelsesteam bestående af afdelingsleder, teamleder for Plan og teamleder for Byg. Ledelsesteamet har sammen ansvaret for afdelingens drift og udvikling.

Som teamleder for Byg bliver du personaleleder for 18 dygtige og dedikerede medarbejdere, der brænder for at gøre en positiv forskel for det bebyggede miljø, og for borgerne og virksomhederne i kommunen. Du kommer til at stå i spidsen for et meget velfungerende team. Et team der er åben og imødekommende, der lægger vægt på, at alle borgere og virksomheder mødes bedst i en god og konstruktiv dialog, hvor faglighed og en imødekommende service er fundamentet for, at sagerne løses godt, smart og effektivt.

Team Bygs hovedopgaver er primært byggesagsbehandling, administration af lokalplaner, landzonesager, kondemnering af dårlige boliger, BBR-rettelser, matrikulære sager og hegnssyn. Teamet har derfor en særlig rolle i forhold til at få sikret, at borgernes og virksomhedernes ønsker om nybyggeri og tilbygninger mv. kan gennemføres i overensstemmelse med gældende love og regler og i forhold til at sikre borgerne gode og sunde boliger.

Du kan sikre den daglige drift og samtidig gennemføre en løbende udvikling af den
Der er gang i byggeriet og erhvervsudviklingen i disse år. Det giver mange sager og henvendelser, der skal håndteres. Samtidig bidrager kommunens større udviklingstiltag også til høj projekt- og sagsaktivitet. Parallelt har politikere, borgere og virksomheder stort fokus på Team Bygs sagsbehandlingstider, og derfor har vi også løbende fokus på at optimere vores sagsgange, herunder også ved hjælp af digitale løsninger. Derfor har Team Byg igangsat flere udviklingstiltag, som du, vil få ansvaret for, bliver gennemført. Der er blandt andet tale om følgende:

 • ambitiøs udvikling af vores hjemmeside, som skal give vores borgere og virksomheder, den bedste vejledning i byggeansøgninger m.v.
 • optimering af borgernes anvendelse af weblageret
 • borgertilfredshed og borgerbetjening

Som teamleder skal du således både være garant for, at den daglige drift i teamet kører stabilt, og for en drift i udvikling, der har fokus på at finde enkle og smarte løsninger for driften. Det er derfor væsentligt, at du har et godt blik for de digitale muligheder og løsninger.

I det daglige vil du blive den naturlige sparringspartner for teamets medarbejdere og afdelingsleder, samt for centeret og organisationen i arbejdet med at løse opgaver, der går på tværs. Som teamleder skal du have overblikket over teamets opgaver og økonomi, og sammen med afdelingslederen skal du sikre retningen for teamets arbejde og resultater. I teamet indgår en faglig koordinator, som i det daglige har overblik over byggesagerne og den løbende prioritering af dem. Den faglig koordinator bliver en naturlig daglig sparringspartner for dig i løsningen og håndteringen af byggesagerne.

Det ligger naturligt for dig at arbejde struktureret, og du har både blik for detaljen og for helikopterperspektivet, og du kan bevare begge dele i en hverdag med mange bolde i luften. Samtidig kan du arbejde både myndighedsorienteret og udviklingsorienteret. Det gælder både fagligt, men også i forhold til din udvikling af teamet og måden teamet løser sine opgaver på.

Du er en leder, der formår at skabe forståelse for udviklingstiltag og får dine medarbejdere ledet godt igennem udviklingsprocesser i afdelingen. Du er er god til at opnå følgeskab og har en naturlig autoritet.

Du er optaget af at skabe gode relationer og trivsel omkring dig. Du får samarbejder til at lykkes, så både du og dit team opleves som professionelle og løsningsorienterede samarbejdspartnere, der skaber værdi for såvel borgerne som virksomhederne og for kommunen som helhed.

Dine kompetencer
Din uddannelsesbaggrund er formentlig akademisk, men om du er jurist, ingeniør, bygningskonstruktør eller kommer med en anden samfunds- eller naturvidenskabelig baggrund er ikke afgørende. Det vigtige er erfaringen med eller at du har gode evner i forhold til at lede andre, samt at du har indsigt i eller interesse for byggesagsområdet.
Derudover lægger vi særlig vægt på, at du:

 • har en uddannelse i ledelse eller er parat til at uddanne dig videre
 • brænder for og har erfaring med eller evner at lede og organisere myndighedsarbejde
 • har overblik og er analytisk reflekteret uden at tabe beslutningskraften
 • arbejder struktureret, prioriterer at være på forkant og med godt humør og indlevelse kan motivere andre til at være med
 • er god til at understøtte trivslen i et team - også når det går stærkt
 • af natur er udadvendt, tillidsvækkende, fleksibel og nysgerrigt lyttende
 • er robust og bliver stående ret op i konfliktsituationer, hvor mange modsatrettede interesser er i spil
 • er dygtigt kommunikerende i både skrift og tale og kan forenkle det komplicerede
 • har interesse for digitalisering og digitale løsninger, og implementering af dem.

Vi tilbyder dig

 • indflydelse på og ansvar for den fremtidige udvikling af en velfungerende afdeling.
 • gode muligheder for at samarbejde og sparre med andre interne og eksterne partnere i en uformel omgangsform.
 • en ambitiøs arbejdsplads med spændende udfordringer tæt på borgere, politikere og erhvervsliv
 • en arbejdsplads, der lægger stor vægt på og kontinuerligt arbejder med ledelse
 • en arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på ordentlighed
 • et dygtigt, imødekommende og velfungerende team
 • fleksibilitet og hjemmearbejde

Det praktiske
Vi tilbyder løn efter gældende overenskomst, kvalifikationer og efter forhandling med din faglige organisation.

Ansøgningsfrist d. 14. april 2023

1. Ansættelsessamtale d. 19. april 2023

2. Ansættelsessamtale d. 21. april 2023

Forventet tiltrædelse 1. juni 2023

By, Land og Kultur har hovedsæde i smukke Faaborg omgivet af masser af enestående natur og kulturmiljøer m.v.

Du er nødt til at have kørekort med kommunens geografi som Fyns største landkommune med mange mindre byer og en administration, der ikke er samlet et sted.

Arbejdstiden er fleksibel og vi har gode erfaringer med hjemmearbejdsplads.

Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Team BYG Maria Christiansen tlf.nr 72532120, mach@fmk.dk, eller til afdelingsleder Mai-Britt Helle Jensen tlf. nr. 72532064, mabje@fmk.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder