Jobbet "Teamleder søges til analyser af fremtidens energimarkeder og energiøernes økonomi" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

I Energistyrelsens Center for Systemanalyse udarbejder vi beslutningsgrundlag for Danmarks grønne omstilling. Vi spiller derfor en nøglerolle i at omsætte grønne ambitioner til politisk handling.

Vores omverden er under hastig forandring, og samtidigt har vi nogle af verdens mest ambitiøse målsætninger på energi- og klimaområdet. Det betyder konkret, at vi skal være på forkant med den teknologiske udvikling og være i stand til at finde langsigtede løsninger, der virker. Vores opgaver går på tværs af energisystemet og er dybt forankret i Energistyrelsens rolle som rådgivningsenhed til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Om jobbet
Vi søger en teamleder, der er i stand til at fordele, koordinere og drive komplekse analyseopgaver vedr. fremtidens energisystem. Hvis du har lyst til at prøve kræfter med ledelse i et stærkt fagligt miljø, tilbyder vi en unik mulighed for at kunne omsætte din faglighed til gavn for vores fælles fremtid.

Du vil stå i spidsen for et nyt team med både erfarne og nye kollegaer, som bl.a. arbejder med at vurdere de tekniske og økonomiske aspekter af at indpasse ny vedvarende energi i det danske energisystem. Teamets arbejde centrerer sig aktuelt om at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for de kommende politiske beslutninger vedr. energiøprojektet.

De konkrete opgaver i teamet omfatter bl.a.:

 • Samfundsøkonomiske analyser af energiøer og videreformidling af resultater i samspil med andre teams
 • Udbudsmodeller for havvind ifm. fremtidige havvindmølleprojekter
 • Besvarelser af spørgsmål fra interessenter, ministerier eller Folketinget vedrørende tværgående effekter i energisystemet
 • Projektledelse for større analyseopgaver og/eller tilbagevendende publikationer på tværs af Center for Systemanalyse.

Om dig
Du har en relevant teknisk eller samfundsvidenskabelig videregående uddannelse, og skal kunne bygge bro mellem vores fagligheder og have flair for at omsætte både din og andres faglighed til forståelig og brugbar information.

Du er en stærk holdspiller og kan lede og koordinere projekter og samtidig bidrage til opgaveløsningen. Hvor andre kan miste overblik over teamets opgaveportefølje, trives du med koordinering og prioritering. Derfor skal du også gerne kunne formidle og forsvare prioriteringerne til samarbejdspartnerne i en til tider travl hverdag, i tæt samarbejde med din kontorchef.

Vi forestiller os konkret, at du:

 • har interesse for og gerne erfaring med teamledelse, og lyst til at udvikle dine lederevner
 • formår at skabe begejstring og gå foran som et godt eksempel, og give løbende feedback på opgaveløsningen i teamet 
 • er i stand til at konsolidere faglige inputs og formidle komplekse problemstillinger på en kortfattet og let forståelig måde
 • kan forstå og give konstruktivt modspil til dine kollegaers fagligt stærke arbejde med energisystemanalyser – fagligt såvel som strategisk
 • har kendskab til centraladministrationens arbejdsgange, således at du sikrer, at vores analyser leveres på rette faglige niveau, og kommunikeres i øjenhøjde med modtageren
 • trives med at levere faglige analyser indenfor et område, der ofte er præget af korte tidsfrister og uforudsete ændringer
 • har erfaring med projektledelse.

Vores tværgående projekter involverer typisk kolleger fra Center for Systemanalyse, andre centre i Energistyrelsen og branchen generelt – fx i form af ekspert- og følgegrupper, workshops, høringer mv.

Om Energistyrelsen
I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. 
I Danmark og i lande verden over. Vi ser klimaforandringerne som den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor nye løsninger og en sikker forsyning tænkes sammen.

Vi har et job med mening. Vi er historien om de moderne nørder, stærke generalister og en ledelse, der vil motivere. Vi er 750 kolleger med en særlig holdånd. Vi er faglige. Vi er nysgerrige. Og så tager vi ansvar for fremtiden. For vi har dette til fælles: Vi gør en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer.

Læs hele vores kernefortælling og få indblik i vores værdier

Center for Systemanalyse
I Center for Systemanalyse arbejder vi især med større analyser, fremskrivninger, effektberegninger, modellering og koblinger mellem forskellige sektorer med henblik på udarbejdelsen af beslutningsgrundlag for den grønne omstilling. Hvert år udarbejder vi Klimastatus og –fremskrivning og Global Afrapportering, der er et omfattende overblik vores vej mod 2030-målet og over udledningerne af drivhusgas – både i Danmark og i andre lande.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker som konsulent i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten.

Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. Stillingen som teamleder indebærer ikke formelt personaleansvar i form af MUS-samtaler, håndtering af personalesager m.v.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Jacob Ejsing, tlf.  3395 0920 eller kontorchef Rasmus Munch Sørensen, tlf. 2333 8581.

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Stillingen er placeret i København V.

Ansøgning
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være indsendt senest fredag den 3. december 2021. Samtaler samtaler afholdes løbende frem til og med uge 50.

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at man kan blive bedt om at udarbejde en opgave i forbindelse med rekrutteringsprocessen, ligesom der kan være tale om test.

Medarbejderne er Energistyrelsens vigtigste aktiv. Vi bestræber os på at ansætte de bedste kvalificerede og de bedste kollegaer – og vi lægger vægt på en professionel ansættelsesproces.