Københavns Kommune varetager hver dag mange opgaver, som har stor betydning for byen og de borgere, der færdes og bor her. Opgaverne omfatter alt fra renhold i parker, tilsyn med legepladser til vedligehold af veje. Til at understøtte disse opgaver har vi gennem de seneste år bygget en kort-centreret platform PUMA (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange), der hjælper med opgave- og ressourcestyring af kommunale driftsopgaver, overblik over kommunens materiel, optimering af kørsel samt BI til at give ledere overblik over arbejdet.

PUMA udvikler løsninger, der gør arbejdet lettere for hundredvis af medarbejdere. Fokus er at opfylde medarbejdernes behov samt mindske spildtid og spildte ressourcer. PUMA har allerede brugere fra mange lag i kommunen, og der kommer hele tiden flere til. Perspektiverne i den fortsatte udbygning i forvaltningen, kommunen og videre er store.

PUMA-platformen er skabt med visionen om, at agil udvikling, fokus på brugeren og tilpasningsdygtige IT-løsninger er vejen frem, når det gælder digital understøttelse af medarbejdernes forskellige behov. I PUMA har vi fokus på at udvikle løsninger i tæt samarbejde med brugerne. På den måde kan vi hurtigt reagere i takt med, at forretningens behov ændrer sig.

Dine opgaver som teamleder
Vi er allerede langt med agil udvikling af vores platform, og din opgave bliver at udbygge og fremtidssikre PUMA, som er i stadig vækst. Vi er på udkig efter en ny teamleder, der sammen med PUMA-teamet kan stå i spidsen for den fortsatte udvikling af platformen og hjælpe os med at sikre styring og forankring af platformen i et stort kommunalt regi.

Vi har behov for en teamleder, der har en stærk forretningsforståelse og kan oversætte prioriterede opgaver (user stories) klar til handling. Du kommer til at stå i spidsen for prioritering af teamets ressourcer på den korte og lange bane og sikre kommunikation og koordinering til IT-projektledere og brugere i de mange konkrete projekter.

Du får den daglige ledelse af et velfungerende team med syv kompetente PUMA-folk med stor erfaring inden for kommunal forståelse, brugerinddragelse og dyb programmeringskunnen og med en ganske uhøjtidelig omgangsform. Samtidig har du også ansvar for eksterne udviklingsleverandører.

PUMA-teamet er en del af forvaltningens digitaliseringsenhed med i alt ca. 30 medarbejdere. Det vil sige, at du sammen med digitaliseringschefen også skal sikre, at teamet indgår i enheden på linje med de andre teams, samt stå for kommunikation og koordinering til andre relevante IT-projekter og ledere i resten af enheden.

Om dig
For at kunne forankre og udvikle PUMA-platformen forventer vi, at du er full stack-team-lead i den forstand, at du kan begå dig i både front-end (blandt brugerne) og back-end (i en kompleks organisation med mange ledelseslag). Du har evnerne til at lede og inspirere et udviklingsteam med mange kompetencer. Du har nemt ved at sætte dig ind i forvaltningens forretningsområder og mestrer at få et agilt udviklingsteam til at fungere i en stor organisation med mange aktører. Som person skaber du begejstring, samarbejde og står gerne på mål for teamets vision og prioriteringer.

Vi forventer, at du kommer med

  • erfaring med ledelse af agile udviklingsteams i enten det offentlige eller en anden stor organisation
  • stærke kommunikationskompetencer både skriftligt og mundtligt – både når det gælder driftsmedarbejdere, fageksperter og ledere
  • stor teknisk begejstring og indsigt til at dykke ned i detaljerne i platformens løsninger
  • evne til hurtigt at tilegne dig en stor forretningsforståelse og evner at kombinere visioner og idéer med realisme, resultater og prioritering
  • first-mover-gen med en realistisk tilgang til organisatorisk konsolidering af et teknisk produkt i en kommunal verden
  • en relevant teknisk eller IT-mæssig baggrund

Om os
Du bliver del af et kompetent, inspirerende og sammentømret team, som er vant til at arbejde sammen om idéer, konkrete løsninger og løbende drift – og som har lysten til at forbedre og forandre. Du bliver teamleder i en digitaliseringsenhed, som i det seneste år er vokset, og hvor vi forsøger at omsætte forvaltningens digitale visioner til handling. Vi lægger vægt på kvalitet i opgaveløsningen, høj faglighed, en afslappet omgangstone og et godt kollegialt fællesskab.

Du har som teamleder for PUMA også et tæt samarbejde med digitaliseringschefen og er med til at sætte en retning for udvikling af digitalisering i hele forvaltningen. Du får samtidig gode muligheder for personlig og faglig udvikling og stor indflydelse på eget arbejdsområde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere ansat i kommuner. Vi forventer, at din erfaring matcher en indplacering som chefkonsulent, hvor grundlønnen udgør 46.176,62 kr. (1. oktober 2020-niveau). Hertil forhandles funktionstillæg, og der kan afhængigt af kvalifikationer forhandles et mindre kvalifikationstillæg. Tiltrædelse senest den 1. juni 2021. Dit arbejdssted vil som udgangspunkt være på Njalsgade, Islands Brygge

Spørgsmål
Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte digitaliseringschef Marie Hvid Damborg på 3053 0236.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.