Skip to main content
  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Som teamleder i Teknisk Forst, får du det daglige ledelsesansvar for teamet Afvanding, Geoteknik og Klima. Teamet består af specialister, tekniske projektejere, fagspecialister og tekniske systemejere. Det er vores primære opgave at varetage systemansvar, driftsansvar og vedligeholdelsesansvar inden for afvanding og geoteknik samt sikre, at klimatilpasningsstrategien forankres i Forst. Teknisk Forst har desuden projektejerskab overfor Banedanmarks anlægsafdeling.  

Team Afvanding, Geoteknik og Klima har ansvar for afvandingen langs banen, det geotekniske ansvar for banens underbygning samt forankring af Banedanmarks klimatilpasningsstrategi i hele Forst sektionen. Forst sektionen er ny i den forstand, at det er en sammenlægning af en udbydende Forst sektion og en udførende Forst sektion. Den nye sektion står over for at skabe en ny fælles kultur, en kultur hvor målstyring og tavlemøder vil udgøre et fælles fundament på tværs af alle teams i sektionen. Det er i Forst sektionen besluttet, at indsatsen inden for afvanding, geoteknik og klima skal styrkes.  

Du får en stilling med stor frihed i forhold til, hvordan du bedst muligt tilrettelægger opgaverne, samtidig med at du får en spændende udfordring med at lede og skabe et godt miljø for medarbejderne i teamet, der til dagligt arbejder meget selvstændigt.  

Tjenestested vil være Fredericia, men da du dækker hele landet, skal du forvente en del rejseaktivitet.  

Du sikrer, at fagområdet udvikles  
Som teamleder er din dagligdag præget af forskellige opgaver. Du bliver centralt placeret i Banedanmark, og du får en stor berøringsflade i både Banedanmarks projekter, vedligeholdelse og den daglige drift.  

Desuden er det dig, der sikrer dialog på tværs af Teknik Forst, så de nyeste normer og regler anvendes i det daglige arbejde med at opretholde sikkerheden og effektiviteten i drift, vedligeholdelse og projekter. Du får også et meget konkret sikkerhedsansvar, idet du får ansvaret for, at reglerne er opdaterede og tilstrækkelige, og at der bliver reageret tilstrækkeligt på ny viden. Du er ligeledes ansvarlig for, at sikre det nødvendige regel- og normgrundlag.  

Ledelsesmæssigt er din opgave at sikre, at medarbejderne har de nødvendige ressourcer, rammer, processer og muligheder for at udføre deres arbejde bedst muligt. Konkret får du ansvaret for at afholde teammøder og gennemføre medarbejdersamtaler, og du har det overordnede ansvar for, at teamet når sine mål. Teamet er meget selvkørende rent fagligt, så din ledelsesopgave består primært i at hjælpe med at prioritere opgaver, at styrke samarbejdet og skabe de tværfaglige forudsætninger for medarbejdernes individuelle resultater  

Ledelseserfaring og høj faglighed  
Erfaring med ledelse er et krav. Du vil blive teamleder for et nyoprettet team bestående af seks fagligt meget kompetente medarbejdere. Teamet skal i samspil internt i teamet og sammen med den øvrige del af Forst sektionen sikre, at indsatsen inden for Afvanding, Geoteknik og Klima styrkes. Det er væsentligt, at du er udholdende og i stand til at gennemføre beslutninger og skabe løbende forbedringer, samtidig med at relationerne styrkes. Teamet er nyoprettet, og du vil have væsentlig indflydelse på at skabe målsætning, retning, rammer og råderum for teamet, der understøtter Banedanmarks strategi.  

Du har erfaring med og/eller en uddannelsesmæssig baggrund inden for afvanding. Relevante uddannelser kunne være skov- og landskabsingeniør, forstkandidat eller ingeniør med kompetencer inden for afvanding og eller geoteknik.  

Du evner at levere svære tekniske problemstillinger på en forståelig måde uanset hvem, der er modtageren. Dette indebærer at samle alle interessenters viden og behov på en måde, så det er muligt at træffe den for virksomheden bedst mulige beslutning på det rette organisatoriske niveau. Således forventes det, at du kan samle problemstillinger og løsninger, der både er kompliceret teknisk og organisatorisk, i velargumenterede rapporter til både direktion og nøgleinteressenter.  

Du lægger også vægt på et godt samarbejde i teamet, og du formår at få det bedste frem i dine medarbejdere, så alle leverer. Du har et overblik, som gør, at du håndterer pressede situationer med ro, og så er du opmærksom på, at vi løfter i flok, og derfor er det dig, der skal få teamet til at fungere optimalt – også i en hverdag med akutte og presserende opgaver.  

Det er en forudsætning, at du har gyldigt kørekort til personbil.  

Løn  
Du ansættes i forhold til gældende overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.  

Ansøgning og kontakt  
Vil du vide mere om jobbet, så kontakt sektionschef Morten Lykke-Hansen. Send os din ansøgning og CV hurtigst muligt. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende.  

For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne.

Kontakt os
Morten Lykke-Hansen på tlf. 2631 6010

I Banedanmark driver, vedligeholder og udvikler vi den danske jernbane. Vi er en statsvirksomhed under Transport- og Bygningsministeriet. Vi er i fuld gang med at udbygge jernbanen til fremtidens behov, så det bliver muligt at fordoble passager- og godstransporten.

Vi styrer og overvåger togtrafikken og udvikler jernbanen gennem store projekter som f.eks. Signalprogrammet, Elektrificeringsprogrammet, Den nye bane København-Ringsted og andre store anlægsprojekter.

Vores hverdag er præget af et højt fagligt niveau, samarbejde på tværs af fagområder og gode udviklingsmuligheder. Alt dette kan du læse meget mere om på vores hjemmeside www.banedanmark.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Fredericia
keyboard_arrow_up
Startdato
23. november 2016
keyboard_arrow_down
Slutdato
05. december 2016
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse