Jobbet "Systemanalytiker med stor forståelse for energisystemet og interesse for el-markedsmodeller" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Som systemanalytiker er du med til at skabe fundamentet for Energinets investeringsbeslutninger og derigennem sikre den grønne omstilling med fokus på effektive løsninger og samfundsøkonomisk fordelagtige investeringer.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Entusiastiske talknusere og modeleksperter som understøtter Energinets beslutningsprocesser
Du bliver en del af afdelingen Analyser og Modeller, hvor vi analyserer det fremtidige energisystem ved hjælp af vores el-markedsmodeller, BID3 og Sifre. Det er på basis af et datagrundlag af høj kvalitet som vi udvikler i tæt sammenspil med nationale og internationale samarbejdspartnere. Vores analyser danner grundlag for Energinets beslutninger om udbygning af el- og gasnettet samt markedsløsninger.

Det er essentielt at kunne samarbejde med interne kolleger og eksterne samarbejdspartnere - både i Danmark og på europæisk/nordisk plan for at få en dybdegående forståelse for vores datagrundlag og energi-systemet som helhed. Evnen til at kunne agere i tværfaglige arbejdsfællesskaber og i et internationalt miljø, med engelsk som arbejdssprog, er betydelig for at kunne skabe resultater i jobbet. Dine primære opgaver omfatter blandt andet:

  • Anvende el-markedsmodeller
  • Fortolke modelresultater så vores kollegaer og samarbejdspartnere får det bedst mulige input til deres analyser og beslutningsoplæg
  • Håndtere store og komplekse datamængder samt sikre deres implementering i modellerne
  • Tænke nyt og innovativt både i opgaveløsningen og i udviklingen af modelværktøjer
  • Agere projektleder af mindre grupper i løsning af en fælles opgave

I afdelingen Analyser og Modeller såvel som Energinet generelt vil du få gode muligheder for både personlig- og faglig udvikling. Derudover vil opgavernes omfang og ansvarsområde kunne tilpasses den enkelte kandidats anciennitet.

Vi er 13 fastansætte økonomer og ingeniører, som alle er entusiastiske talknusere, med en god mavefornemmelse for den fremtidige udvikling af energi-systemet. Vi kan agere og tænke i den abstrakte verden som modellerne opererer i, og oversætte modellernes output til forståeligt og konkret input til business cases og andre undersøgelser. Vi arbejder i tre selvstyrende teams, som på basis af agile principper og værktøjer planlægger og gennemfører opgaver i fællesskab. Som ny kollega vil du indgå i det ”Nationale Team” i Analyser og Modeller, hvor fokus er på nationale datasæt, vores markedsmodel, Sifre, og undersøgelser af el- og gas-systemet.

Du er samarbejdsorienteret og tager ansvar for både egne og teamets opgaver  
Vi forestiller os, at du har en uddannelse som økonom, ingeniør, eller anden relevant universitetsuddannelse. Du har måske tilegnet dig et par års erfaring med systemanalyser og modeller og ønsker at bygge videre på denne. Alternativt har du en bred forståelse og interesse for matematisk modellering, detaljerede analyser eller en solid indsigt i energi-systemet, dets delelementer samt nye teknologier og områder såsom sektorkobling og PtX. Du har yderligere interesse i at tilegne dig viden inden for de områder, i hvilke du endnu ikke har så meget erfaring.

Du har en struktureret tilgang til dine opgaver og kan tænke i nye og innovative baner, som du bringer i spil i dit daglige arbejde. Du har fokus på samarbejde og forstår værdien af at se dine opgaver fra flere forskellige perspektiver.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Ansøg”, så vi har det senest 7. november 2021. Vi forventer at holde samtaler 11. og 12. november 2021 (1. samtale online) og 16. november 2021 (2. samtale i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Katja Birr-Pedersen på telefon 51 38 01 29. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk. 

Skriv venligst i ansøgningen, at du har set jobbet på Jobfinder.

Energinet Systemansvars kerneopgaver er at indpasse vedvarende energi, sikre lige adgang til nettene, udvikle markedsdesign, overvåge og balancere transmissionsnettet og at varetage forsyningssikkerheden i Danmark.. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.