”Rask må det gå” – Vil du med?
Rask må det gå er Esbjergs motto og Natur & Byrum i Esbjerg Kommune har brug for en Skov- og Landskabsingeniør studerende til at bidrage i en rivende udvikling.

Vi søger en studerende til en praktikplads med arbejdsopgaver inden for arealdrift af kommunes skove med relateret forvaltning, driftsplanlægning, myndighedsopgaver og tilsynsopgaver.
Du vil, som praktikant, blive en del af afdelingen Natur & Byrum, hvor du delvist vil være i Sektionerne Park & Mobilitet og Entreprenøren. Du vil skulle løse opgaver indenfor driften og udviklingen af kommunes skov- og naturarealer.
Nogle af dine primære opgaver er registrering og en opdatering af eksisterende skovkort i GIS programmet Skovkortet.dk. Derudover ligger der en stor opgave i at udarbejde nye driftsplaner for hele naturområdet i Marbæk, i forbindelse med en ny fredning.

Fredningen er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Læs eventuelt mere her: Plan for Marbækområdet  

Endelig er der mulighed for at bidrage til etablering af Klimaskove og skovrejsning generelt.

Du kan i praktikken se frem til:

  • Faglige udfordringer og selvstændige opgaver
  • Tæt samarbejde på tværs af flere faggrupper
  • Uformelt og uhøjtideligt arbejdsklima
  • Frihed og ansvar i opgaveudførelsen og få brugt dine evner indenfor planlægning, strukturering og udførelse af opgaver i forbindelse med projektarbejde eller andre arbejdsopgaver.
  • Du vil have mulighed for kontorplads både hos Park & Mobilitet og hos Entreprenøren, alt efter opgaver og interesse
  • Indblik i arbejdet i en politisk styret organisation samt forståelse for hvordan en kommune fungerer som arbejdsplads, herunder arbejdsgange, processer, samarbejde m.m. 
  • Skabt et professionelt netværk
  • Opleve en unik natur i Nationalpark Vadehavet, indenfor både landskab, geologi og kulturhistorie.

Du vil indgå i et dynamisk team, hvor vi hjælper hinanden med løsningen af en bred opgaveportefølje. Du kan derfor forvente at du løser opgaver inden for andre fagområder i kortere perioder. Du vil derfor få kendskab, viden og erfaringer inden for både myndighedsopgaver, samarbejde med entreprenører, rådgivere og den almindelige drift af kommunes skov- og naturområder, hvilket vil give en god ballast og viden om en kommunes mange arbejdsområder. Opgaverne kan variere efter interesse og behov.

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune er beliggende i region Syddanmark på vestkysten af Jylland med et indbyggerantal på over 115.000 borgere, hvor cirka 70.000 borgere bor i Esbjerg. Vi er en kommune i rivende udvikling bl.a. med den grønne omstilling, Esbjerg som oplevelsesby samt med at realisere vores nye Sektorplan for Park, Skov og Friluftsliv.

Sektorplanen skal sikre den grønne udvikling
Sektorplanen omfatter en grøn strategi med mål, succeskriterier og principper for udvikling af parker og grønne områder, for skov, for hvordan friluftslivet kan styrkes til glæde for borgerne og for en samlet grøn/blå struktur i hele Esbjerg kommune. Bland andet er der en målsætning om en fordobling af kommunens skovarealer
Du kan finde yderligere oplysninger om Esbjerg Kommune på www.esbjerg.dk. Og læse om sektorplanen på https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/sektorplan-for-park-skov-og-friluftsliv  

Praktiske oplysninger:
Arbejdsstedet er hhv. Park & Mobilitet, Frodesgade 30, 6700 Esbjerg samt Entreprenør, Vibevej 8, 6705 Esbjerg Ø. 
Praktikforløbet er ulønnet og det forventes at du har kørekort til personbil.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge.

For yderligere info om praktikken, er du meget velkommen til at kontakte enten:
Skov- og Landskabsingeniør Caspar Sylvest tlf. 24 40 84 96 eller mail: casy@esbjerg.dk  
eller
Distriktsleder Claus Tønder Jensen tlf. 20 33 50 25 eller mail: cljen@esbjerg.dk

Ansøgningsfrist 31. maj 2024
Start i uge 36, 2024.