Læser du geografi, geologi eller geoinformatik? Leder du efter et studierelevant arbejde? Har du mod på at bruge og styrke din geovidenskabelige viden ved hands-on arbejde i og med marine og kystnære områder med fokus på landskaber og levesteder (geomorfologi og habitater)? Så er det måske dig, vi søger til stillingen som studentermedhjælper ved GEUS i Aarhus.

Vi søger engagerede studentermedhjælpere, der kan bistå forskerne i deres daglige arbejde. Der vil være tale om forskellige typer af opgaver fra indsamling af maringeofysiske data og prøver i felten, bistand ved klargøring af data, til egentlige analyser og tolkning. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Om stillingen

Arbejdet består i at deltage i feltarbejde i marine og kystnære områder med indsamling af akustiske data, optiske data og prøver, at behandle og analysere data, at diskutere data og resultater, og at dokumentere procedurer og processer. Du kommer til at indgå i team ”Natur og Miljø”, hvor du i fællesskab med teamets øvrige medarbejdere vil bidrage til at skabe ny viden til at understøtte en bæredygtig planlægning og forvaltning af marine og kystnære områder. Herunder vil der også være mulighed for at arbejde med integreret rumlig planlægning (spatial planning) samt beslutningsmoduler og -systemer (decision support modules and systems).

Arbejdsmiljøet er uformelt. Kollegaerne er dygtige og engagerede.

Hvem er du?

Du er aktiv studerende på geografi-, geologi- eller geoinformatik. Du er enten ved at afslutte din bacheloruddannelse eller har lige taget hul på din kandidatuddannelse. Herudover forestiller vi os, at du enten allerede har eller er meget interesseret i at arbejde med:

  • Natur og miljø
  • Havet og kysten
  • Landskabsanalyse i tid og rum
  • Rumlige og tidslige datasæt
  • GIS og programmering
  • Evt. kunstig intelligens og maskinlæring

Det vil også være en del af opgaven at indgå i marint feltarbejde, hvor du i perioder skal forvente længerevarende togter af op til 1-2 ugers længde.

Ud over det rent faglige vægter vi gåpåmod, engagement og godt humør.

Vi er dine nye kollegaer

Du bliver en del af GEUS’ Afdeling for Overfladenær Land- og Maringeologi i Aarhus, beliggende i den nyetablerede Universitetsby, centralt og tæt på universitetet og transportmuligheder. Afdelingen består af ca. 35 dygtige medarbejdere fordelt på Aarhus, København og Taastrup, hvoraf ca. 30 medarbejdere har deres daglige gang på kontoret i Aarhus.

Et arbejdsmiljø med fokus på faglig udvikling og trivsel

Der er mange gode grunde til, at du skal vælge et arbejdsliv i GEUS.

Vi er en mangfoldig medarbejderskare på cirka 300 engagerede medarbejdere i GEUS. I GEUS er tillid og fleksibilitet nøgleord. Arbejdsmiljøet er levende, uformelt og internationalt. Vores arbejdsopgaver er alsidige, og der er god mulighed for, at du selv får indflydelse på udviklingen af din opgaveportefølje.

Vi prioriterer både den faglig udvikling, og det sociale miljø der begge er vigtigt i GEUS, og vi har for eksempel et rigt foreningsliv med personale- og kunstforening.

I GEUS prioriterer vi den enkelte medarbejders generelle trivsel højt. Vi prioriterer, at personaleledere er tæt på medarbejderne, og vi har fleksible arbejdstider, der muliggør, at du kan tilrettelægge dit liv, så der er plads til det, der betyder noget for dig. Hvis der er behov for en enkelt hjemmearbejdsdag, er der også mulighed for det.

Derudover har vi i Aarhus tilknyttet fysioterapi på arbejdspladsen.

Løn og ansættelsesforhold

Vi søger både medhjælpere med en gennemsnitlig timetal på 18-24 timer pr. uge, samt medhjælpere med et gennemsnitligt timetal på 8-12 time pr. uge. I begge tilfælde vil der være en stor fleksibilitet, hvor opgaver og omfang aftales løbende, med respekt arbejdsbelastning på studiet og andre aktiviteter.

Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker supplerende oplysninger og har generelle spørgsmål til GEUS eller det at være studentermedhjælp, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Torben Bach på e-mail (tba@geus.dk). Hvis du har spørgsmål til opgavernes natur og faglige indhold, er du velkommen til at kontakte Seniorforsker Verner Brandbyge Ernstsen (vbe@geus.dk).  

Er du interesseret?

Hvis du er interesseret i stillingen, hører vi gerne fra dig. Din ansøgning skal være vedlagt dit CV samt relevante eksamenspapirer på dansk eller på engelsk.

Du kan sende din ansøgning ved at trykke på knappen ”Søg stillingen”. Ansøgningen sendes senest onsdag 31. juli 2024.

Vi forventer at afholde samtaler i starten af august, med ansættelse hurtigst muligt herefter.

Ansøgninger eller andet materiale modtaget efter tidsfristen vil ikke blive taget i betragtning.

Venligst skriv i din ansøgning at du har set opslaget på Jobfinder.