Så er du måske vores én af to nye studenterkolleger i Nationalt Center for Etik, hvor du gennem din indsats kan gøre en reel forskel – både for os og i sidste ende for de patienter, der får gavn af de nyeste behandlinger, som bliver mulige pga. klinisk forskning i Danmark.

Om Enheden for Videnskab og Etik i Nationalt Center for Etik
Nationalt Center for Etik hører under Sundhedsministeriet og har i alt 45 medarbejdere fordelt på to enheder. Enheden for Samfund og Etik understøtter arbejdet i Etisk Råd og Dataetisk Råd, mens enheden for Videnskab og Etik, som du bliver tilknyttet, understøtter National Videnskabsetisk Komité (NVK) og de Videnskabsetiske Medicinske Komitéer (VMK).

NVK fungerer både som førsteinstans for behandling af visse typer komplekse forskningsprojekter og som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komitéer. VMK blev etableret i maj 2021 til at behandle ansøgninger om forsøg med medicinsk udstyr og lægemidler. Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med Lægemiddelstyrelsen og i EU, hvor der koordineres med de andre EU medlemslande. Vi arbejder med korte frister, og det er essentielt for dansk life science, at komitésystemet leverer afgørelser til rette tid og i den rette kvalitet.

Enheden for Videnskab og Etik har 25 medarbejdere med fagligheder inden for jura, sundhedsvidenskab, humaniora og administration. Vi er opdelt i tre sektioner, og du vil organisatorisk høre til i sektionen for Koordination og Processer.

Din hverdag hos os
Du kommer til at indgå i det administrative sagsbehandlingsteam, der foruden dig og din nye studentermakker rummer to fuldtidsmedarbejdere og én studentermedhjælper, som du vil supplere. Teamet er en del af en sektion på p.t. 7 medarbejdere, som sammen har fokus på at understøtte sagsbehandlerne og komitéerne med gode processer og administrativ sagsbehandling.

Efter en grundig oplæring bliver din hovedopgave at behandle tillægsprotokoller (dvs. anmodninger om ændringer i et forsøg, som komitéen allerede har godkendt). Derudover vil du udføre andre opgaver i centeret og deltage i sektionens projekter, når der er tid til det.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du læser filosofi, jura eller en sundhedsvidenskabelig uddannelse gerne med nogle år tilbage på dit studie. Det er en fordel, at du har kendskab til sundhedsetik, sundhedsjura eller sundhedsvidenskabelig forskning, og du må gerne have erfaring fra en offentlig organisation, men det er ikke et krav.

Vi lægger vægt på, at du:

  • er fleksibel og er villig til at påtage dig de opgaver, der er behov for, at du løser
  • har blik for detaljer, men samtidig ikke er alt for perfektionistisk
  • kan holde overblikket, når du har mange ting i gang på én gang
  • kan formulere dig kort og præcist både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk
  • ikke er bange for at tage selvstændigt ansvar for dine opgaver
  • er en god kollega og bidrager til at skabe en god stemning i studenterteamet

Vi tilbyder
Som student hos os bliver du en del af et fællesskab, som du selv er med til at opbygge og præge. Vi er en offentlig myndighed, men vi minder samtidigt mest om en lille start-up, hvor vi alle sammen løfter i flok for at nå det mål, vi er sat i verden for. Størstedelen af dine nye kolleger har været i organisationen i et års tid, så du kommer ind i en ung og lydhør organisation, der giver plads til at vokse med opgaven.

Du får derfor også selvstændige opgaver og selvstændigt ansvar, og du er garanteret faglig udvikling. Når du sidder med tillægsprotokoller får du et naturligt indblik i klinisk forskning i Danmark. I bliver tre studenter, der deles om opgaverne, og vi satser på at skabe et førsteklasses studenterhold, der sikrer, at det bliver sjovt at gå på arbejde.

Vi er en fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på tillid, hinandens trivsel og giver gode muligheder for at byde ind og bidrage.

Om ansættelsen
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 15 timer.

Ansættelsen sker efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK), jf. aftalens bestemmelser vedrørende timelønnede.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder Signe Wolsgård Krøyer på tlf. 7221 6110 eller administrativ medarbejder Maria Hønholt Jørgensen på tlf. 7221 6673.

Er du interesseret?
Klik på ”søg stillingen” og send os din ansøgning med CV samt evt. anden relevant dokumentation. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 13. Du kan læse mere om os på www.Nationaltcenterforetik.dk 

Nationalt Center for Etik har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Venligst skriv i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder