Jobbet "Studentermedhjælper til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Er du dygtig og kan du holde mange bolde i luften på én og samme tid? Kan du bruge de fagligheder du hår fået gennem din uddannelse ind til nu? Har du samtidig mod på at tage ansvar og selvstændigt initiativ? Så er du måske den studentermedhjælper, vi står og mangler i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat. Stillingen er med start 1. september (12 timer ugentligt) og tidsbegrænset til 10 måneder med mulighed for forlængelse.

Som studentermedhjælper ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat får du reel og alsidig arbejdspladserfaring – lige til at sætte på CV’et. Der kan være trivielle opgaver, men der vil også være krævende administrative opgaver som vil udfordre dig positivt og give dig erfaring som du kan bruge i din fremtidige karrierer. Og der vil være opgaver hvor du skal prøve kræfter med digitale medier, kommunikation, digitalisering mm.

Du indgår i et team af otte studentermedhjælpere, der løser en række både tilbagevendende og nye opgaver i tæt samarbejde med fakultetssekretariatet medarbejdere – og hvor dine opgaver primært vil målrettes uddannelsesdriften samt (sekundært) markedsføring.

Vi tilbyder dig

 • Et spændende studenterjob hvor du stifter bekendtskab med mange forskellige opgaver – og løser dem enten selvstændigt eller i små grupper.
 • At blive en del af en god og velfungerende arbejdsplads og socialt fællesskab – både socialt fællesskab blandt alle ansatte i fakultetssekretariatet og også hvor vi prioritere det kollegiale fællesskab mellem jer studentermedhjælpere.
 • Fleksible arbejdstider – i udgangspunktet planlægger I selv arbejdstiden sammen, så de givne opgaver løses.
 • Onboarding proces – vi tager godt imod dig og du bliver ikke kastet ud på dybt vand før du kan bunde.

Det siger dine måske kommende studentermedhjælperkollegaer

•   "Jeg er glad for fleksibiliteten, de kompetencer jeg kan skrive på mit CV og det gode kollegaskab med de andre studentermedhjælpere"

•   "Jeg værdsætter det tætte samarbejde mellem kollegaer, de mange forskellige arbejdsopgaver, fleksibiliteten og det ansvar som følger med"

Eksempler på dine arbejdsopgaver

 • Studieadministrative opgaver i forbindelse undervisningsafvikling og afholdelse af eksaminer
 • Bidrage med vidensindsamling i forskellige situationer – f.eks. ved udvikling af nye uddannelser, forskellige udviklingsprojekter mm.
 • Udarbejde filmklip, Reels og digitale animationer til understøttelse af både uddannelsesdrift, uddannelsesudvikling samt markedsføring af SUNDs uddannelser.
 • Arbejde med forskellige studenterrettede evalueringer, svarprocenter, data, efterbehandling, opfølgning mm. (kan være både af kvantitativ og kvalitativ karakter)
 • Undersøge dimittendforhold og indgå i analyser af arbejdsmarkedsforhold
 • Praktiske og administrative opgaver i forbindelse med afholdelse af embedseksaminer (OSCE), dimissioner og testbaseret optag (MMI) – det kan være alt fra at være receptionist og skænke champagne til udarbejdelse af lister, labels, pakning af eksamensmateriale og lignende.
 • Tage del i sagsbehandling (f.eks. meritsager) på tværs af studienævn og uddannelser
 • Hjælpe til med afvikling af andre uddannelsesaktiviteter inden for eksempelvis efter- og videreuddannelsesområdet.
 • Arkivering af sager og emner i ACADRA
 • Redigering og vedligeholdelse af hjemmesider
 • Praktiske opgaver på fakultet som fx at sørge for at der er papir i printeren, uddele post mm. 
 • Andet forefaldende arbejde.

 

Dine kvalifikationer

 • Du er selvstændig, nysgerrig og opsøgende tilgang til opgaveløsningen
 • Du har flair for indsamling og bearbejdning af data – gerne en god talforståelse
 • Du har flair for at arbejde i IT-systemer og lyst til at lære nye systemer at kende
 • Du er god til at samarbejde – også med mennesker, der ikke lige helt ligner dig selv
 • Du har sans for struktur og systematik
 • Du har gode formuleringsevner, både mundtlige og skriftlige – og både på dansk og engelsk
 • Du skal være parat til også at løse opgaver af praktisk karakter
 • Du er studerende på din bachelor – eller kandidatuddannelse på en af SDU’s uddannelser. Er du ny studerende på SDU, er du også velkommen til at søge.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Områdeleder Per Æbelø på 2049 8717 (pabelo@health.sdu.dk)

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ny ansøgningsfrist er den 27. maj 2024. Opstart 1. september og tidsbegrænset til 10 måneder med mulighed for forlængelse.

Du ansættes i SUND fakultetssekretariatet og kan få opgaver på tværs af fakultetssekretariatets områder – men du vil dog primært være tilknyttet SUND Uddannelse.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst med HK/STAT, og finder sted på SDU Odense, J.B. Winsløws Vej. Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

SUND henleder opmærksomheden på, at du som studerende på SDU samlet set kan være anset i studentermedhjælpsstillinger op til 14 timer ugentligt. Ansøger og får du derfor denne stilling, så vil du kun kunne arbejde to timer ugentligt derudover i andre studentermedhjælpsstillinger på SDU.
 

OM OS

SDU skaber værdi for og med samfundet og former fremtiden gennem høj kvalitet, talentfulde mennesker og fremragende miljøer. Syddank Universitet er et universitet i international klasse med dybe rødder i Syddanmark. Siden grundlæggelsen har SDU været drevet af en ambition om at fremme forskningsresultater, der udvikler samfundet.

De 21. århundredes store udfordringer er kendetegnede ved at være komplekse og mangefacetterende; bæredygtige forandringer og løsninger kræver ny - og ofte tværvidenskabelig - forskningsbaseret viden, og Syddansk Universitet er en uomgængelig aktør i omstillingsprocessen.

Værdi, kvalitet, talentfulde menneskser og fremragende miljøer er omdrejningspunktet for Syddansk Universitets strategiske indsatser.

Læs mere om SDU

OM TEAMET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), på SDU, har én aktivitet, der er selve grundlaget for fakultetets virke: forskning. Forskning, der skal bidrage til at forbedre menneskers sundhed.

Den forskning, der bedrives af fakultetets forskere i indbyrdes samarbejde eller i samarbejde med eksterne parter, er også grundlaget for de uddannelser, som fakultetet udbyder og grundlag for den myndighedsbetjening, som fakultetet tilbyder.

 

På SUND/SDU forsker vi på højt internationalt niveau i områder, der har relevans for folkesundheden og sygdomsbehandling. Det betyder, at vi både er stærke på det forebyggende og det behandlende område.

 

Forskningsmiljøerne på fakultetet er troværdige og har fokus på forskningsfrihed og originalitet. Forskerne er nyskabende og helhedsorienterede og samarbejder i vid udstrækning med sundhedsvæsenet generelt, med andre forskningsmiljøer på SDU, samt internationalt. Men også med sponsorer og det omgivende samfund.

 

Fakultetet er den regionale støtte for al sundhedsvidenskabelig forskning og har til det formål skabt en række støttefunktioner, som kan findes her på hjemmesiden.