Vil du være med til at fremtidssikre vandforsyningen til hele hovedstadsområdet og har du viden om vandforsyning, samt erfaring med langtidsprognoser?

HOFOR gennemfører i disse år en omfattende modernisering og renovering af den nuværende vandforsyning. Vores kildepladser, ledningsnet og vandværker bliver opgraderet til nutidens krav om sikkerhed og blødere vand. Det er et vigtigt skridt i at sikre en professionel forsyning mange år frem.

Vi har også brug for at undersøge fremtidige krav og muligheder for at kunne planlægge, teste og på sigt implementere nye teknologier og løsninger. Kun derved kan vi sikre en professionel vandforsyning også i det lange perspektiv.

Som strategisk planlægger får du ansvaret for at planlægge og udvikle HOFORs langsigtede strategi, plan og proces for forsyningssikkerheden, herunder sikre at arbejdet med forsyningssikkerhed forankres bredt i organisationen. Du får mange samarbejdspartnere på tværs af HOFOR, og det er derfor vigtigt at du motiveres af at skabe resultater gennem samarbejde.

 Der vil være god mulighed for at udvikle og påvirke rollen i samarbejde med ledelsesgruppen.

 Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

  • Undersøge den samlede produktionsevne op imod varierende forbrugsmønstre
  •  Håndtere massebalanceberegninger og simuleringer i Excel
  • Koordinere forskellige produktionshensyn og -krav på tværs af forsyningssikkerheden internt og eksternt.
  • Prioritere overlappende projekter, der kan påvirke forsyningsevnen på kort- og langt sigt
  • Udarbejde scenarieanalyser og beslutningsgrundlag til beslutningstagere
  • Videreudvikle metoder og værktøjer til prognoser for forsyningssikkerhed
  • Bidrage til fastlæggelse af servicemål for vandforsyningen

Som vores nye strategiske planlægger bliver du en del af Team Produktion & Forsyningssikkerhed i Vandplanlægningssektionen. Vi løser et bredt spektrum af opgaver inden for grundvandsbeskyttelse, myndighedsansøgninger, fornyelse af råvandsnettet, planlægning af forsyningsstrukturen og modellering af ledningsnettet. Generelt har vi et ansvar for at sikre et langsigtet, bæredygtigt og helhedsorienteret perspektiv på vandforsyningen.

Du bliver en del af et professionelt team, med et godt arbejdsmiljø hvor vi vægter et godt kollegaskab og udvikling af den enkelte medarbejder højt.

Erfaren analytiker med viden om vandforsyningen
Vi forventer, at du har en relevant, videregående uddannelse som f.eks. ingeniør, geolog, dataanalytiker eller lignende. Du har kendskab til simuleringsarbejde, fx i Excel, samt 6-10 års erfaring fra ansættelse hos vandforsyning, rådgiver eller offentlig myndighed.

Som person lægger vi vægt på, at du er udadvendt, kan skabe gode samarbejdsrelationer og inddrage relevante kollegaer og interessenter i opgaveløsningen.  Det er vigtigt, at du er lyttende, kan tage ansvar og skabe sammenhæng, overblik og fremdrift i en proces fra start til slut.  Du er også i stand til at forudse og formidle komplekse problemstillinger både skriftligt og mundtligt.

Bliv en del af en større udvikling
I HOFOR bliver du en del af en fælles vision. Vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger inden for vores kerneområder: rent vand, spildevandsafledning, fjernvarme, fjernkøling og bygas samt sol- og vindenergi.

Du bliver en del af HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år. Vi moderniserer vores vandværker og indfører den nyeste teknologi samt de højeste hygiejnemæssige standarder, så værkerne fortsat kan levere friskt og sundt drikkevand til mere end en million mennesker i hovedstadsområdet. Derfor er dit arbejde også en del af en større udvikling.

Du kan læse mere om HOFOR og vores vision om at skabe bæredygtige byer, herunder vandforsyning, på www.hofor.dk/baeredygtige-byer.

Klar til at ansøge?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Mohamad Hammoud på telefon 2795 3468 eller chefkonsulent Per Sand Rosshaug på telefon 2795 4229.

Ansøgningsfristen er den 22. juli 2022.

Vi forventer at afholde samtaler i starten af august og ønsker opstart den 1. oktober 2022.

Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”Ansøg”.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder