Jobbet "Strategisk klima- og energiplanlægger til Frederiksberg Kommune" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Frederiksberg har i mange år arbejdet ambitiøst med klima- og bæredygtighed. Kommunen har som en del af DK2020 pilotkommunerne fået godkendt en klimaplan. Målet er at sikre CO2 neutralitet i 2030 samtidig med, at vi skaber en endnu mere attraktiv og bæredygtig by.

Om jobbet
Til at hjælpe med at realisere vores ambitiøse klimaplan søger vi en faglig skarp, nysgerrig og innovativ kollega til en nyoprettet stilling. I stillingen får du mulighed for at sætte dine veludviklede faglige og menneskelige evner i spil for at sikre en af de vigtigste indsatser i Danmarks tættest befolkede kommune.

Du vil blive en del af kommunens faglige spydspids inden for miljømæssig bæredygtighed og får en vigtig rolle i arbejdet for at sikre CO2-neutralitet i 2030. Sammen er vi ansvarlige for fremdrift og realisering af klimaplanen. Det gør vi baseret på analyser af udfordringerne, udarbejdelse af politiske planer og strategier, og udvikling og gennemførelse af innovative løsninger og tiltag i tæt samarbejde med interne kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Du skal favne bredt i din forståelse af klimaudfordringen, da indsatsen kræver en høj grad af kobling mellem sektorer og interessenter. Som samlet team skal vi bidrage tydeligt til at sikre retning og prioritering af kommunens samlede klimaindsats.

En stor del af den forventede CO2-reduktion på Frederiksberg vil ske igennem de kollektive energisystemer og vi forventer derfor, at du blandt andet kan bidrage med en solid viden om sammenhænge og beslutningstagere på dette område, så vi sammen kan sikre den vigtige omstilling til bæredygtig, vedvarende energi. Du skal være i stand til at rådgive i organisationen om effekter og konsekvenser af beslutninger i særligt fjernvarmesystemet.

En af dine opgaver vil være at stå for dataindsamling, beregninger, afrapportering og kommunikation af CO2 regnskab/grønt regnskab for kommunen som virksomhed og særligt kommunen som geografi. Du vil desuden være omdrejningspunkt for opdatering af scenarieberegninger i samarbejde med eksterne konsulenter. Du er i stand til at bruge disse analyser til at udpege, hvilke veje vi bør gå for at nå vores mål og kunne beregne effekt af indsatsområder og handlinger.

Du vil ikke kunne gemme dig bag computerskærmen med dine analyser – de skal ud over rampen. Du skal være skarp på netværksledelse i organisationen, så de rette personer samles om hele indsatsen fra udvikling af strategi til gennemførelse af handlinger. Nogle indsatser gennemføres af kolleger, selskaber eller eksterne samarbejdspartnere, mens andre projektledes af os. Derfor skal du være klar til og gerne have erfaring med projektledelse.
 
Dine evner til at sikre vejen fra analyse over strategi, projektudvikling til projekt, kunne eksempelvis komme i spil på et eller flere af følgende områder:
 

 • Sikre koblingen mellem energisystemer og bygningsejere og i sidste ende borgere og virksomheder. Det kunne eksempelvis være dig, der satte nye innovative løsninger i søen i samarbejde med forsyningsselskaber eller forskningsinstitutioner med fokus på smartere energiforbrug og lokal energiproduktion i byens bygninger, måske gennem borgerenergifællesskaber.
 • Øge fokus på energibesparelser i byens eksisterende etageboliger og erhvervsbygninger eksempelvis ved at udvikle og lede projekter med netværksskabelse med store bygningsejere.
 • Indsigt i processer omkring byudvikling og hvordan vi som kommune kan sikre udvikling af en CO2-neutral by. Din viden vil bl.a. være relevant ved byudvikling af Hospitalsgrunden ved Frederiksberg Hospital, som skal være et grønt fyrtårn med fokus på innovative løsninger og lavt CO2-aftryk.

For at kunne løfte opgaven, forestiller vi os at du

 • har relevant erhvervserfaring, eksempelvis som energiplanlægger, klimakoordinator eller lignende
 • har en længerevarende akademisk uddannelse og er fagligt velfunderet på klima- og energiområdet
 • Har viden om energisystemet og kan dine energitekniske forkortelser og er i stand til at sætte dem i spil i forhold til både energiselskaber, bygningsejere, politikere og borgere
 • har stærke sociale kompetencer og er god til at samarbejde og skabe netværk
 • er en dygtig facilitator og projektleder og evner at holde fokus på opgaven, skabe fremdrift og resultater, og er samtidigt god til at inddrage og lytte
 • er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt med mange forskellige målgrupper.
 • har indsigt i og forståelse for det at arbejde i en politisk styret organisation
 • brænder for den grønne omstilling.

Vi tilbyder

 • et spændende, selvstændigt og varieret job, hvor du selv sætter dit præg på opgaveløsningen
 • et miljø med høj faglighed, videndeling og stor nysgerrighed
 • at komme tæt på de politiske beslutninger
 • at arbejde i en ambitiøs klimakommune, der sætter barren meget højt inden for klima, energi og bæredygtighed
 • at blive del af et område med meget stort fokus fra politikere og borgere
 • engagerede kollegaer i et uhøjtideligt arbejdsmiljø

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver en del af et stærkt team i Miljøenheden i Vej-, Park- og Miljøafdelingen. I Miljøenheden er vi 28 medarbejdere og 10 studenter, der arbejder bredt med klima, bæredygtighed, miljø, jord- og grundvand, cirkulær økonomi og affald.
Stillingen er på 37 timer om ugen, og vi har flekstidsordning.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere
Kontakt specialkonsulent Thomas Niebuhr på telefon 28984142.
Du kan finde DK2020 klimaplanen og andet information på frederiksberg.dk.

Ansøgningsfrist
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest 10. oktober. Vi holder første runde samtaler den 14. oktober og anden runde samtaler den 26. oktober med henblik på, at du begynder hos os den 1. december 2021.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.