Vil du være med til at sikre Hvidovre og København mod stormflod fra syd så stormflodsløsningen bliver spændende og rekreativ?

I Hvidovre arbejder vi sammen med København, Tårnby og Dragør om at sikre byerne mod ekstreme stormfloder fra syd.

Din primære opgave vil være at indgå i et større projekt omkring forundersøgelse af stormflodssikring af København mod syd sammen med en god kollega.

Projektet vil indgå i regeringens kommende klimatilpasningsplan og rammerne vil derfor være præget af de kommende politiske forhandlinger på Christiansborg. 

Du kan læse mere om projektet her.

Du skal være med til at forberede et solidt beslutningsgrundlag for etablering af stormflodssikringen.

Det vil betyde, at du skal kunne: 

 •    Forhandle med ministerier og infrastrukturselskaber og vide hvornår dit mandat skal justeres.
 •    Lægge strategi og taktik for forhandlinger
 •    Bidrage til at finde løsninger og beslutninger på tværs af kommunerne 
 •    Påvirke processer og samarbejder på tværs uanset om det er kommuner, ministerier, infrastrukturselskaber og konsulenter der sikker overfor dig.
 •    Have tæft for samfundsøkonomi og gebyrberegninger
 •    Indgå i tæt dialog med lokale politikere/borgere og andre interessenter eksempelvis vores lokale pumpedige-lag. 
 •    Arbejde i en politisk ledet organisation. 

Din uddannelse er ikke så vigtig, men det vil være en fordel med erfaring fra arbejde i et ministerie f.eks. et departement eller lign.

Vi forestiller os, at du har en teknisk eller samfundsmæssig baggrund f.eks. cand. Polit., scient. Pol eller kandidat i klima, ressourcer og bæredygtighed.

Som person er du:

 •    nysgerrig og sætter pris på at drøfte næste træk med dine kolleger.
 •    god til indgå i tværfaglige samarbejder og kan arbejde selvstændigt. 
 •    god til at kommunikere til både borgere og fagfolk.
 •    god til at formulere dig skriftligt og mundtligt.

Du kommer til at indgå i Klima- og Miljøteamet som arbejder bredt med grøn omstilling, natur og miljø.

Vi arbejder med myndighedsopgaver indenfor bl.a. virksomhedstilsyn, spildevand, affald, VVM, varmeforsyning, jordforurening og drikkevand.

Desuden arbejder vi med større projekter indenfor bl.a. klimatilpasning, stormflodssikring, reduktion af CO2 og bæredygtig bundlinje hos virksomhederne. Vi forventer at vores klimaplan bliver godkendt i december.  

Teamet hører under Center for Plan og Miljø, hvor vi arbejder med at udvikle den fysiske planlægning i Hvidovre, så det bliver en grøn og klimarobust by.

Der er kolleger som arbejder med lokal- og kommuneplanlægning, og byggesagsbehandling. Det er understøttet af GIS og data teamet som giver os solide data og gode kort at arbejde ud fra.  

Løn- og ansættelsesvilkår
Det er en fuldtidsstilling med ansættelse hurtigst muligt.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. 

Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2022.
Vi holder 1. samtalerunde i uge 41.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Miljø-og Klimachef Charlotte Frische Münter tlf. 41 85 00 33 eller Morten Beha Pedersen 25 44 35 83.

Du kan læse mere om Hvidovre Kommune på www.hvidovre.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder