Jobbet "Statsgeolog til Afdelingen for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning ved GEUS" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Stillingen som statsgeolog (kontorchef) til Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning (GRUK) ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er ledig til besættelse pr. 1. januar 2022.

Som statsgeolog indgår du i GEUS’ chefteam, og du skal understøtte forsknings- og rådgivningsprojekter og arbejde tæt sammen med vores offentlige og private partnere. I overensstemmelse med GEUS’ værdier varetager du som statsgeolog den faglige, personalemæssige og økonomiske ledelse af afdelingen.

Arbejdsområde
Afdelingen beskæftiger sig med en bred vifte af forsknings- og rådgivningsopgaver inden for områder som geologisk kortlægning, grundvandsmonitorering, hydrokemi, hydrogeofysik og geotermi. Afdelingen bidrager i høj grad til det nationale natur- og miljøovervågningsprogram NOVANA samt grundvandskortlægningen under Miljøstyrelsen. GEUS’ jordprøvebeskrivelseslaboratorium er også en del af afdelingen. Afdelingen har et tæt samarbejde med Aarhus og Københavns Universitet og har tilknyttet speciale- og ph.d.-studerende samt postdocs.

Der er for øjeblikket ca. 20 medarbejdere i afdelingen, hvoraf 9 er forskere.

Opgaverne i afdelingen løses igennem GEUS’ projektstruktur i tæt samspil med de otte øvrige faglige afdelinger. Der er naturlig vægt på tværfaglige samarbejder med især de to søsterafdelinger, der forsker og rådgiver inden for fagområderne hydrogeokemi og hydrologi.

Du skal gennem udvikling af medarbejderne sikre, at afdelingen udfører forskning på højt internationalt niveau, og at den opbyggede viden kan anvendes i forbindelse med rådgivning af myndigheder og andre relevante opdragsgivere.

Det forventes, at afdelingen henter en væsentlig del af sine indtægter via eksternt finansierede forsknings-, innovations- og rådgivningsprojekter. Du skal sammen med afdelingens forskere kunne udvikle projekter og ansøgninger til fonde og myndigheder, hvor der lægges vægt på løsningsorienteret forskning og innovation gerne i tæt samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner.

Kvalifikationer
Du skal som leder af en forskningsafdeling med fokus på anvendt geologi og rådgivning af myndigheder have forskningsmæssig erfaring. Der fordres erfaring med at agere i et konkurrencepræget miljø. Yderligere skal du have solid erfaring inden for udarbejdelse af forsknings- og projektansøgninger samt hjemtagning af projekter.

Du har ledererfaring, besidder gode kommunikative evner, har overblik til at styre komplicerede projekter og få dem helt i mål. Du er kreativ og strategisk i såvel opgaveløsning som i at skabe opgaver og finansiering hertil via netværk hos myndigheder, virksomheder og forskningsverden. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har erfaring med at betjene de politisk ledede styrelser og forståelse for de politiske tiltag inden for vand- og klimaområdet.

Vi lægger vægt på erfaring med personaleledelse og på evnen til at motivere, uddelegere, udvikle og skabe resultater gennem medarbejdere. En sund dømmekraft, gode samarbejdsevner, personlig gennemslagskraft og et venligt sind er afgørende for at løse opgaverne.

Vi tilbyder:

  • Et udfordrende lederjob med selvstændigt ansvar og mulighed for at påvirke GEUS’ udvikling
  • under en øget internationalisering.
  • Et levende og uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede medarbejdere, der brænder for
  • det de laver.
  • Et chefteam, der prioriterer tværgående samarbejde og sparring.
  • Gode udviklingsmuligheder for dig selv som leder.

GRUK er beliggende i hjertet af Aarhus midt på den skønne Aarhus Universitets campus. Der er ikke langt til det andet geofaglige miljø på Aarhus Universitet eller til de Aarhus-baserede rådgivere, der arbejder med geologisk kortlægning, hydrologisk modellering og klimatilpasning. Vi er en familievenlig arbejdsplads med social ansvarlighed, personalearrangementer og moderne personalefaciliteter.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen forventes at blive besat på åremål i seks år med mulighed for forlængelse i tre år. Ansættelsen vil ske på vilkår iht. rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er placeret i løngruppe 1. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

GEUS betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle interesserede, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om GEUS og stillingen kan fås ved henvendelse til administrerende direktør Flemming Larsen på tlf. 30 51 58 99, e-mail: flar@geus.dk eller til vicedirektør Esben Auken på tlf. 28 99 25 87, e-mail: ea@geus.dk

Ansøgning
Ansøgningen skal være vedlagt et CV, samt relevante eksamenspapirer og evt. kontaktoplysninger på referencepersoner (max. 2).

Ansøgning sendes ved at klikke på "ansøg" og skal være GEUS i hænde senest den 17. september 2021, kl. 12.00.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgningen vil blive behandlet af et ansættelsesudvalg. I ansættelsesprocessen kan udvalget beslutte at anvende konsulentbistand ved vurderingen af ansøgernes ledelsesmæssige kompetencer.

Vi forventer at afholde samtaler den 24. september og eventuelt 2. runde samtaler den 30. september efter gennemførelse af personlig test.