Jobbet "Statsgeolog for afdelingen Geoenergi og -lagring ved GEUS" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Stillingen som statsgeolog (kontorchef) for afdelingen Geoenergi og -lagring ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er ledig til besættelse snarest muligt.

Som statsgeolog indgår du i GEUS’ chefteam, og skal sikre udviklingen af GEUS’ rolle inden for energiområdet og lagring i undergrunden. Du skal være en drivende kraft i hjemtagning af projekter samt i rådgivnings- og samarbejdsprojekter med myndigheder, virksomheder og akademiske samarbejdspartnere, nationalt som internationalt. Du skal stå for den faglige, personalemæssige, administrative og økonomiske ledelse af afdelingen, og skal udvikle den og dens personale i overensstemmelse med GEUS’ værdier og strategiske mål.

Arbejdsområde
Afdelingens hovedopgave er at forstå den geologiske udvikling af sedimentbassinerne i Danmark og Grønland med særlig fokus på anvendelsen af undergrunden. Dette gælder både i forhold til udnyttelse af geotermisk energi, varme- og energilagring samt Carbon Capture and Storage (CCS) og brintlagring. Forskningsmæssigt arbejdes der især med følgende discipliner: geologisk modellering, reservoirkarakterisering og –modellering, petrofysik, petrografi, diagenese, uorganisk og organisk geokemi, log- og seismisk tolkning, samt tre-fase-strømningseksperimenter ved reservoirbetingelser i kalk og sandsten.

Afdelingen har to laboratorier, kerneanalyselaboratoriet og laboratorium for organisk geokemi og petrografi, og deltager i mange større forskningsprojekter. Afdelingen bidrager til rådgivning af danske og grønlandske myndigheder, især Energistyrelsen i Danmark og Departementet for Råstoffer og Justitsområdet i Grønland, og udfører rådgivningsopgaver for energiselskaber. Afdelingen har et tæt samarbejde med nationale og internationale forskningsinstitutioner og virksomheder.

Der er for øjeblikket ca. 27 medarbejdere i afdelingen, hvoraf 18 er forskere.

Opgaverne i afdelingen løses igennem GEUS’ projektstruktur i tæt samspil med de otte øvrige faglige afdelinger, men især med naboafdelingen Afdeling for Geofysik og Sedimentære Bassiner. Derudover indgår afdelingens laboratorier i tværgående projekter for hele GEUS.

Der er en forventning om, at afdelingen henter en stor del af sine indtægter via eksternt finansierede forsknings-, innovations- og rådgivningsprojekter, hvorfor ansøgeren skal have erfaring inden for hjemtagning af eksternt finansierede projekter.

Du skal gennem udvikling af medarbejderne sikre, at afdelingen udfører forskning på internationalt niveau, og at den opbyggede viden kan anvendes i forbindelse med rådgivning af myndigheder og andre relevante opdragsgivere. En særlig udfordring vil være at geare afdelingen til at hjemtage innovationsprojekter, hvor der fra de forskningsbevilgende myndigheder lægges vægt på løsningsorienteret forskning i tæt samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner, samtidig med at der holdes et højt forskningsniveau.

Kvalifikationer
Du skal som leder af en forskningsafdeling, med fokus på anvendt geologi og rådgivning af myndigheder og selskaber, have forskningsmæssig erfaring. Der fordres erfaring med at agere i et konkurrencepræget miljø og dermed kendskab til fundraising og markedsføring i forbindelse med hjemtagelse og udførelse af eksterne forsknings- og rådgivningsprojekter.

Du har ledererfaring og besidder gode kommunikative evner, har overblik til at styre komplicerede projekter og få dem helt i mål, er kreativ og strategisk i såvel opgaveløsning som i at skabe opgaver og finansiering hertil via netværk hos myndigheder, virksomheder og forskningsverden. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har erfaring med at betjene de politisk ledede styrelser og forståelse for den vigtige klimapolitiske omstilling på energiområdet.

Vi lægger vægt på erfaring i personaleledelse og på evnen til at motivere, uddelegere, udvikle og skabe resultater gennem medarbejdere. En sund dømmekraft, gode samarbejdsevner, personlig gennemslagskraft og et venligt sind er afgørende for at løse opgaverne.

Vi tilbyder:

  • Et udfordrende lederjob med selvstændigt ansvar og mulighed for at påvirke GEUS’ udvikling under en øget internationalisering og den kommende grønne omstilling.
  • Et levende og uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede medarbejdere, der brænder for det de laver.
  • Et lederteam, der prioriterer tværgående samarbejde og sparring.
  • Gode udviklingsmuligheder for dig selv som leder.

GEUS er beliggende i en fredet bygning med ‘højt til loftet’ i hjertet af København. Vi er en familievenlig arbejdsplads med social ansvarlighed, personalearrangementer og moderne personalefaciliteter.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen forventes at blive besat på åremål i seks år, med mulighed for forlængelse i tre år. Ansættelse vil ske på vilkår iht. rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er placeret i løngruppe 1. Ansættelsesområdet er Klima, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

GEUS betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle interesserede, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om GEUS og stillingen kan fås ved henvendelse til administrerende direktør Flemming Larsen på tlf. 30 51 58 99, e-mail: flar@geus.dk.

Ansøgning
Ansøgningen skal være vedlagt et CV, samt relevante eksamenspapirer og evt. kontaktoplysninger på referencepersoner (max. to).

Du kan sende din ansøgning ved at trykke på knappen ”Ansøg”. Ansøgningen skal være GEUS i hænde senest mandag den 24. oktober 2022kl. 12.00.

Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgningen vil blive behandlet af et ansættelsesudvalg. I ansættelsesprocessen kan udvalget beslutte at anvende konsulentbistand ved vurderingen af ansøgernes ledelsesmæssige kompetencer.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 44 eller 45 samt 2. runde samtaler i uge 47 efter gennemførelse af personlig test.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder