Fokus på implementering af driftserfaringer i Anlægsprojekterne 
Du bliver en del af afdelingen Asset Teknik, som tæller 17 kolleger, hvis fornemmeste opgave er at sikre, at nye anlægsprojekter etableres med brug af driftserfaringer og krav til vedligehold og livscyklusomkostninger. Som den væsentligste del af jobbet deltager du både i modning og etablering af store og små anlægsprojekter, hvor du som specialist og repræsentant for afdelingerne i Asset-området bringer erfaringer fra drift og vedligehold ind i projekterne.

Du får en bred kontaktflade på tværs af koncernen, især til anlægsprojekterne og de andre afdelinger i Asset-området, og er således garant for sammenhæng i leverancekæden lige fra modning, standardisering og etablering til drift og vedligehold.

Glæd dig derfor til en specialistrolle, hvor du arbejder med komplekse tekniske løsninger og nye teknologier – og dermed direkte medvirker til at udvikle løsninger, der bidrager til den grønne omstilling. Du bliver del af et projektorienteret miljø med gode muligheder for at vidensdele med kompetente kolleger i vores fagmiljøer og opnå en stor viden inden for vores højspændingskomponenter.

I tråd med vores værdier ”mod” og ”tillid” er Energinet en fleksibel arbejdsplads med stor mulighed for indflydelse på, hvor og hvornår du løser dine arbejdsopgaver i en god balance mellem egne ønsker og værdiskabelsen for Energinet.

El-teknisk baggrund og lyst til projekter
Du er sikkert stærkstrømsingeniør eller el-installatør og har ideelt erfaring fra tidligere job, hvor du har arbejdet med højspændingskomponenter. Alternativt er du en erfaren elektriker med flere års relevant erfaring med enten etablering, idriftsættelse eller vedligeholdelse af højspændingskomponenter. Samtidig trives du i et travlt projektmiljø med mange sideløbende projekter. Det er vigtigt, at du er opsøgende i forhold til at indsamle og viderebringe relevante erfaringer. 

Som person er du samarbejdsorienteret og har en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang til samarbejdet i projekterne. Du brænder for teknikken og de faglige udfordringer i projekterne, men motiveres også af samarbejdet på tværs af organisationen. Sidst men ikke mindst forstår du at prioritere mellem de mange opgaver og kender vigtigheden af, at opgaverne følges og afsluttes.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning”, så vi har den senest 29. september 2020. Vi forventer at holde samtaler på vores kontor i Ballerup 8. oktober 2020. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Jacob Devantier Larsen på telefon 21 79 21 40. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.