Gå til hovedindhold
Jobbet "Spildevandsmedarbejder" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Spildevandsmedarbejder, Næstved Kommune

I Næstved Kommune sætter vi pris på et rent og sundt vandmiljø. Det kræver en god rensning af spildevandet. Som det fremgår af vores spildevandsplan har kommunen mange udviklingsplaner og mange miljømål vi skal leve op til. Det er ikke uden omkostninger, hverken for borgerne eller Næstved Forsyning. Der kan være modsatrettede interesser, og derfor er der behov for godt samarbejde og god kommunikation.  Vil du være med til at sikre at vi når miljømålene samtidig med at vi tager hensyn til alle berørte parter? Har du kompetencerne og brænder du for opgaverne inden for spildevandsområdet, så søg stillingen som spildevandsmedarbejder. 

Jobbet
Du vil blive en del af Team Vand og Natur på ca. 20 medarbejdere, som dækker natur, grundvand, vandløb, landbrug og spildevand. Du skal indgå i spildevandsgruppen, hvor de store opgaver er kloakering, spildevandsplanlægning og bedre spildevandsrensning i det åbne land.
Du kan i princippet komme til at arbejde med alle opgaver inden for spildevandsområdet. Gruppen skal i fællesskab løfte opgaverne, men der vil også blive taget hensyn til dine specifikke kompetencer og interesser.  

Arbejdet omfatter blandt andet:

  • udarbejdelse af ny spildevandsplan og andre planlægningsopgaver
  • myndighedsarbejde i forbindelse med udledningstilladelser
  • spildevandsrensning i det åbne land
  • masser af kontakt til forsyningsselskab, kloakmestre og borgere

Dig
Du kan være biolog, ingeniør, miljøtekniker eller lignende, men din uddannelse er ikke afgørende og du behøver ikke at være specialist. Men vi forventer du har erfaring med spildevandsområdet, både praktisk og juridisk. 

Du er som person:

  • god til at håndtere interessemodsætninger og konflikter
  • er initiativrig, selvstændig og god til at samarbejde
  • er god til borgerkontakt og god til at formulere dig både over for borgere og politikere
  • kan arbejde struktureret og selvstændigt 
  • imødekommende, ligefrem, og har et godt humør

Om os
Du vil blive en del af en arbejdsplads med et højt, fagligt niveau og et højt ambitionsniveau. Teamet er socialt velfungerende, med en åben og imødekommende dialog og med hjælpsomhed og godt humør. Vi vægter arbejdsmiljøet højt og har sociale aktiviteter - ofte med fagligt indhold - både indenfor og uden for normal arbejdstid. 
Teamet hører under Center for Plan og Miljø, hvor der er ca. 90 medarbejdere.

 

I Næstved kommune er vi i fuld gang med at lave vandløbsrestaureringer og vådområdeprojekter, og vi mangler en ny kollega til at hjælpe os med de mange projekter. Skal det være dig?

Statens vandplaner betyder, at vi i Næstved Kommune laver mange vandplanprojekter. Vi er i dag to medarbejdere, som arbejder med opgaven, og vi har brug for en mere. Projekterne laver vi i tæt dialog med lodsejere, Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, rådgivere og entreprenører.

Dine opgaver
Din primære opgave er at bidrage til at vi får gennemført vandløbs-og vådområdeprojekter. Du skal være med til at drive og styre lodsejerforhandlinger, forundersøgelser, detailprojektering, rådgiverkontakt og anlægsarbejdet i marken. Dette foregår i tæt samarbejde med de to øvrige projektmedarbejdere. Du vil i øvrigt skulle deltage i gruppens øvrige opgaver, f.eks. regulerings- og restaureringssager, anden sagsbehandling samt henvendelser fra borgere.

Dine kompetencer
Vi forventer, at du har erfaring med at styre projekter og gerne vandplanprojekter. Du skal have lyst til at have en tæt dialog med de involverede parter samt have erfaring med at styre økonomien i projekterne. Være i besiddelse af en naturlig tilgang til at samarbejde, skabe god relationer og have gode forhandlingskompetencer.

Du skal have en relevant uddannelse og et stærkt naturfagligt fundament. Det er en fordel, hvis du har kendskab til vandløbsøkologi og en grundlæggende forståelse for hydraulik samt et godt kendskab til vandløbsloven. Du skal desuden være fortrolig med at bruge GIS samt VASP som arbejdsværktøj.

Du skal kunne agere i et afslappet arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden og tager vare på hinanden.

Om os
Du vil sammen med 7 kollegaer indgå i vores vandløbsgruppe, som varetager alt myndighedsbehandling efter vandløbsloven, vedligeholdelse af vores vandløb samt vandplanprojekter. Gruppen indgår i vores Team Vand og Natur, hvor der ialt er ca. 20 medarbejdere, som arbejder med vandløb, natur, spildevand, grundvand og landbrug. Teamet hører under Center for Plan og Miljø, hvor der er ca. 80 medarbejdere.

Du kan se job- og personprofilen her.

Hvis der til stillingen kræves, at du er uddannet, skal relevant uddannelsesbevis vedhæftes. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Tiltrædelse pr. 1. december 2018.

Arbejdstid pr. uge 37 med flextid. 

Vil du vide mere 
Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Birgitte Jensen på telefon 5588 6152 eller teamleder Niels Hermansen på telefon 5588 6271. 

Ansøgningsfrist onsdag den 26. september 2018.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 11. oktober 2018.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder