Gå til hovedindhold
Jobbet "Specialist til at udvikle cybersikkerheden i den kritiske energiinfrastruktur" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Energistyrelsen søger en specialist til at udvikle cybersikkerheden i den kritiske energiinfrastruktur.

Vi søger en cybersikkerhedsspecialist til Energistyrelsen, der skal medvirke til at udvikle rammerne og fremme dialogen om cybersikkerhed i energisektorerne.  
 
Dine tekniske kompetencer skal medvirke til at kvalificere dialogen og sikre sammenhæng mellem regler, trusler og teknik i den kritiske energiinfrastruktur.  
 
Hvis du motiveres af at arbejde med en kompleks opgave af samfundsvital betydning, hvor vi skal forene tekniske vilkår, juridiske regler og politiske ambitioner til værdi for samfundet, så er denne stilling den rette.   
 
Om jobbet 
Du bliver tilknyttet som specialist i  beredskabsenheden, hvor dine opgaver bliver at bidrage med it-viden til vores team, der udvikler og forvalter beredskabet i energisektorerne. Du kommer til at bidrage til udarbejdelsen af analyser, strategier, tilsyn og regler, der har til formål at beskytte samfundsvital infrastruktur mod cybertrusler og fremme forsyningssikkerheden af energi til samfundet.  
 
Du vil få selvstændige opgaver, men vil ofte arbejde tæt sammen med kollegerne i teamet.

Opgaverne kan for eksempel være: 

  • Projektledelse af analyser af cybersikkerheden i energisektorerne. 
  • Bidrage til udviklingen af strategier og planer for udvikling af energisektorernes cybersikkerhed.  
  • Føre tilsyn med Energinets efterlevelse af reglerne for it-beredskabet efter gældende regler.   
  • Udarbejdelse af aftaledokumenter med virksomheder, myndigheder og andre lande om håndtering af cybersikkerhedshændelser.  
  • Besvarelse af spørgsmål fra energivirksomheder, offentligheden eller Folketinget om cybersikkerhed i energisektorerne.   

 
Vi tilbyder en spændende hverdag i en organisation, der skal skabe sammenhæng mellem de praktiske, faglige problemstillinger og det politiske miljø. Vi har et uformelt miljø, med gode kolleger, høj faglighed og stort engagement. Du bliver en del af et team, hvor opgaven er i højsædet, og hvor vi hele tiden arbejder med at udvikle os og vores opgaver. Vi er meget beviste om, det ansvar vi har for, at udvikle rammer der sikre strøm i stikkontakten og gas i rørene ved alle forbrugere i Danmark 
 
Om dig 
Vi søger en cyberspecialist med gode generalistkompetencer. Du har en uddannelsesmæssig baggrund inden for it eller datalogi med erfaring inden for strategiudvikling og betjening af en politisk organisation. Alternativt er du generalist (cand.scient.pol., officer, cand.polit. eller lignende) med erfaring inden for it-sikkerhedsbranchen. Det vigtigste er, at du kender it-sikkerhedsområdet, forstår kompleksiteten af cybertruslen og kan sætte dig ind virksomhedernes vilkår. Erfaring med specifikke it-sikkerhedsstandarder som NERC-CIP, ISO 270XX eller IEC 62443 er en klar fordel, men vi vægter din evne til at forstå sammenhæng mellem standarder, procedurer, tekniske forhold og trusler over specifik certificering.   
Det er et plus, hvis du også har kendskab til energisektorerne. 
 
Det er vigtigt, at du har mod på at sætte dig ind i et nyt felt og nye problemstillinger, og at du er proaktiv i din opgaveløsning. Vi forventer, at du selvstændigt vil kunne stå for projekter inden for udviklingen af rammerne for sektorenes cybersikkerhed, herunder varetage dialogen med sektorerne og andre samarbejdsparter.  
 
Et vigtigt element i vores arbejde er den løbende dialog med sektoren. Du vil, med afsæt i din faglighed, skulle samarbejde selvstædigt med relevante brancheorganisationer, virksomheder og myndigheder. Det er derfor vigtigt, at du som person har mod på og evner at argumentere og kommunikere dine budskaber klart og tydeligt.  
 
Dine nærmeste kolleger har et par års erfaring i beredskabsenheden, så der vil være god mulighed for oplæring og sparring. 
 
Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.   
 
Om os 
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 
 
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 
 
Du bliver ansat i Center for Forsyning, der skal sikre og udvikle rammerne for strøm i kontakten og gas, varme og vand i rørene til gavn for husholdninger og virksomheder. Centret har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion af strøm, gas og varme og den videre transport gennem rør og ledninger og dermed for indpasning af markant voksende mængder af vedvarende energi. Centeret har desuden ansvar for regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 
 
I beredskabsenheden arbejder vi med at sikre opretholdelse og videreførelse af de væsentligste dele af samfundets energiforsyning i krisesituationer. Styrelsen er beredskabsmæssig sektormyndighed på energiområdet og varetager som sådan de overordnede, koordinerende og regulerende beredskabsopgaver i forhold til Center for Cybersikkerhed, Rigspolitiet og andre myndigheder, og i forhold til de enkelte energisektorer. 
 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 360 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten. Der kan forhandles individuelle løntillæg afhængigt af dine kvalifikationer.  
Ansættelsesområdet er Energi- Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. Ansættelse 1. juni 2018 eller før. 

Vil du vide mere, kan du kontakte specialkonsulent Stinne Maria Thomassen på tlf. 3392 7564 eller mail: smt@ens.dk, eller fuldmægtig Jens Christian Vedersø på tlf. 3392 7611 eller mail: jcv@ens.dk.

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Ansøgning  
Du søger via "Ansøg" linket. Benyt linket ”Søg stillingen” på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, karakterudskrift og eventuelle øvrige bilag skal være indsendt senest den 18. marts 2018. 
 
Kandidater til stillingen skal være indstillet på at skulle udarbejde en opgave i forbindelse med rekrutteringsprocessen.