Jobbet "Skarp generalist til styring af den digitale udvikling i forsvarsministeriet" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Stillingen er forholdsvist nyoprettet, og du vil derfor få rig mulighed for at sætte dit eget
aftryk i stillingen.

Om os
Udviklingen, mulighederne og truslerne inden for digitaliseringsdagsordenen og nye digitale teknologier fylder meget i samfundet, hvilket senest er understreget i regeringens nye digitaliseringsstrategi. Dette gælder også for Forsvarsministeriet, som i den kommende tid skal accelerere arbejdet med digitalisering og nye teknologier på tværs af koncernen. Forsvarsministeriets koncern består af fem styrelser, hjemmeværnet og ikke mindst det samlede danske forsvar.

Du bliver en del af Team Digital Transformation og Styring, som er ansvarlig for at sætte retning for den strategiske udvikling og styring af IT-området i koncernen, herudover at sætte fokus på den digitale dagsorden. Teamet arbejder pt. på udarbejdelse af en digitaliseringsstrategi for Forsvarsministeriets koncern og igangsættelse af en digital transformation, og vi vil gerne have dig med i denne udvikling.

Vores team består af fem skarpe medarbejdere, herunder en teamleder. Dine kollegaer har vidt forskellige baggrunde og er en blanding af militære og civile medarbejdere. Fælles for dine kollegaer er, at de er meget engagerede og passionerede omkring IT- og digitaliseringsområdet. Teamet har en munter og en uformel omgangstone med godt samarbejde og fokus på sparring.

Sammen indgår vi i Center for Cyber og Digitalisering, hvis overordnede formål er at sikre, at Forsvarsministeriets koncern udnytter digitaliseringens muligheder og samtidig opbygger robusthed mod de risici og trusler, der følger med digitaliseringen.

Om stillingen
Som led i digitaliseringsdagsordenen skal der etableres en fælles tilgang for koncernens anvendelse af nye digitale teknologier, såsom kvanteteknologi og kunstig intelligens, som kan styrke koncernens opgaveløsning, hvilket vil blive stillingens omdrejningspunkt.

I den kommende periode, vil dit fokus være at danne netværk og fremme samarbejdet på tværs af hele Forsvarsministeriet med det formål at sikre videreudvikling, engagement og resultater for digitalisering.

Derudover vil du have til opgave at levere skriftlige produkter, som f.eks. sagsnotater og præsentationer til forelæggelser for direktionen og koncernledelsen samt at drive udarbejdelsen af koncernfælles retningslinjer, som er værdiskabende og målbare inden for digitalisering.

Som nævnt er stillingen forholdsvis nyoprettet, og du skal have lyst til at sætte dit eget aftryk på opgaveporteføljen, tage ejerskab og lede din egne arbejdsgange. Du vil efter interesse og kompetencer også få tildelt andre opgaver.

Om dig
Du har interesse for digitalisering og nye teknologier som kunstig intelligens og kvanteteknologi (Emerging Disruptive Technologies), idet det vil være stillings omdrejningspunkt.

Du er nyuddannet eller har nogle års erfaring inden for området. Vigtigst er, at du besidder interesse og lyst, og at du efter en kort indkøringsperiode formår at tage ansvar for driften og udviklingen af dit eget område, som er præget af høj kompleksitet.

Vi ser endvidere gerne, at du;
- Har interesse for at arbejde i en stor og politisk organisation.
- Arbejder selvstændigt, og motiveres af at drive og udvikle en spændende opgaveportefølje.
- Har et skarpt blik for skriftlig kommunikation og trives i en skriftlig organisation.

Som person;
- Tager du initiativ, er proaktiv og har lyst til at lære og sætte sig ind i nye områder.
- Finder du glæde ved en udadgående rolle.
- Har du et udviklingsorienteret mindset

Kontorchef Charlotte Sørensen fortæller:
”Hos os, skal du trives og finde glæde i et team, der har fokus på udvikling og hvor opgaverne er omskiftelige. Jeg forventer, at du er initiativrig og bringer de gode idéer på bordet”.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til den enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiver finansieret pensionsordning.

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte.

Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9, 1066 København.

Kontakt og ansøg 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Charlotte Sørensen på telefon 25 27 45 22 eller teamleder Jimmy Kevin Pedersen på telefon 52 39 38 85.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent Nezi Olgun fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 55 21.

Ansøgningsfristen er den 31. maj 2022. Samtaler forventes afholdt løbende eller snarest herefter.

I forbindelse med ansættelsessamtalen, kan du blive bedt om at løse en skriftlig opgave.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket "Ansøg". Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på fmn.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.