Om os
Center for Ejendomme (CEJ) er det koncerncenter i Region Hovedstaden, som varetager regionens samlede ejendomsportefølje på ca. 2 mio. kvadratmeter. Sammen skal vi skabe, drive og optimere de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre samt stå for relaterede ejendomsservices.

Vi er med til at sikre optimale fysiske rammer for regionens ca. 40.000 ansatte og for de patienter, der skal føle sig ”Ventet og Velkommen”, overalt hvor de kommer på regionens matrikler.

Projekt Rensningsanlæg
Region Hovedstaden er, af en række kommuner, blevet pålagt at etablere decentrale rensningsanlæg på flere af regionens hospitaler. I første omgang drejer det sig om Bispebjerg og Hvidovre hospitaler samt Rigshospitalet på Blegdamsvej. I løbet af de næste 1-1½ år forventes afklaring af hvorvidt der skal etableres yderligere anlæg på regionens hospitalsmatrikler.

Udover de nævnte hospitaler ønsker Region Hovedstaden ligeledes at udbygge det eksisterende anlæg på Herlev Hospital, således at anlægget dimensioneres til den igangværende fremtidige hospitalsudbygning.

Projekt Rensningsanlæg er internt i CEJ organiseret med en styregruppe med medlemmer fra flere enheder. Til projektet er tilknyttet en programleder som varetager myndighedskontakt, markedsdialog og afklaring af teknologi. Senior projektlederen skal i samarbejde med programlederen være ansvarlig for den fysiske etablering af rensningsanlæggene og sikre koordinering, fremdrift og kvalitet hos projektlederne på de konkrete matrikelspecifikke delprojekter. 

Projektet er i idèfasen og vi forventer at anlægsbyggerierne er færdige i 2025 med en forventet anlægssum på 150-200 millioner kroner.

Om stillingen
Vi søger en erfaren og kompetent Senior projektleder som skal lede et stort tværgående bygge- og anlægsprogram med henblik på, at opgradere rensekapaciteten på en række af regionens centrale hospitaler. 

Senior projektlederen får ansvaret for at sikre en effektiv gennemførelse af alle projekterne i programmet, lige fra idé, projektering, udbud, udførelse, til aflevering og idriftsættelse.

Programmet er organisatorisk forankret i CEJ bygherreenhed Byg og Renovering, der vil forestå anlægsbyggeriet frem til aflevering og idriftsættelse.

Senior projektlederen vil fagligt referere til en styregruppe i Center for Ejendomme og organisatorisk vil Senior projektlederen blive tilknyttet en byggesektion i enheden med reference til Byggechefen.

Der er tilknyttet lokale og tværgående projektledere, som fagligt vil referere til Senior projektlederen.

Du vil få et stort ansvar og en central rolle i et markant anlægsbyggeri der omfatter daglig ledelse af bygherrens programorganisation, der består af både interne brugere, teknikere, specialister og ekstern bygherrerådgiver, totalrådgiver, byggeledelse og fagtilsyn samt entreprenører og leverandører, og skal i samarbejde med byggechefen  varetage bygherrerollen i alle projektets faster fra idé til ibrugtagning, herunder udvikling af tekniske koncepter i hovedprojektering og koordinering af projektets aktiviteter i samarbejde med bygherrerådgiver.

De primære opgaver vil desuden være:

  • at sikre professionel porteføljestyring og projektledelse, effektiv projekt controlling og rapportering
  • at sikre en optimal udbudsforretning og indkøb af leverancer og entrepriser, herunder ledelse af kontraktforhandlinger og afklaring af finansieringsform, herunder evt. OPP
  • at sikre og fastholde interessenthåndtering herunder løbende brugerinddragelse i byggeprojektet
  • planlægning og styring med henblik på optimal gennemførelse i forhold til tid, kvalitet, økonomi og sikkerhed for såvel programmet som for de enkelte lokale anlægsprojekter
  • koordinering med de tekniske driftsorganisationer, så nødvendig viden tilgår projekterne og samspillet med de eksisterende driftsforhold indarbejdes

Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. ingeniør eller anden relevant uddannelse med baggrund fra rådgiver- eller entreprenørbranchen.
Du skal kunne dokumentere bred byggeteknisk indsigt og erfaring med projektledelse og –styring, herunder organisering og gennemførelse af komplekse anlægsprojekter samt varetagelse af bygherrefunktion, bygherrerådgivning eller tilsvarende overordnet projektledelse i komplekse offentlige eller private byggerier.

Vi forventer at du også har erfaring med:

  • økonomistyring, risiko- og kvalitetsstyring
  • udbuds– og konkurrenceprocesser inden for byggeri og kontraktforhandling
  • OPP-projekter
  • kommunikation til forskellige interessenter på forskellige niveauer
  • og/eller kendskab til rensningsanlæg eller spildevandsanlæg

- og ikke mindst skal du besidde en høj grad af empati, som kan sikre at de mange – til tider modsatrettede – hensyn bliver håndteret på en konstruktiv måde.

Herudover forventer vi, at du har stærke samarbejds- og forhandlingsevner og anerkender de forskellige legitime interesser i en kompleks verden, uden at det går ud over det konstruktive og løsningsorienterede samarbejde, og gode samarbejds- og kommunikationsevner, der kan udfoldes på tværs af organisatoriske skel og faglige grænser.
Desuden har du en god forståelse for de politiske og administrative processer i en offentlig virksomhed, evne til at strukturere og bevare overblik samt evne til at arbejde selvstændigt og planlægge og prioritere opgaver.

Faglige udfordringer og dygtige kollegaer som en del af hverdagen
Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende projektlederjob, hvor du har mulighed for at implementere dine egne idéer og processer, og hvor du vil komme til at samarbejde med professionelle og engagerede kollegaer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter erfaring og kvalifikationer.

Du får en fleksibel arbejdstid og muligheder for efteruddannelse.
Vi har en aktiv personalepolitik, som vil understøtte din karriere gennem de forskellige faser af dit arbejdsliv.

Dit arbejdssted er på Lyskær 13A i Herlev, men der tilbydes også projektkontor på Rigshospitalet Blegdamsvej.

Tiltrædelse 1. januar 2021.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte Byggechef David Holkmann Olsen på tlf. 26 64 40 20 eller enhedschef for Byg og Renovering, Jacob U. Sachse på tlf. 22 10 74 53, hvis du vil vide mere om stillingen.

Ansættelsesprocedure
Du søger stillingen ved at uploade din ansøgning, CV og relevante uddannelsesbeviser via link i annoncen.

Ansøgningsfristen d. 26. oktober 2020.

Vi forventer løbende at holde ansættelsessamtaler, så vent ikke med at søge stillingen.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.