Gå til hovedindhold
Jobbet "Senior it-projektleder" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Senior it-projektleder til Program- og Projektledelse

Er du fagligt stærk inden for it-projektledelse, har god personlig gennemslagskraft og befinder dig godt i spændingsfeltet mellem it og forretningsudvikling? Så er det dig, vi har brug for til Program- og Projektledelsen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. 

Som senior it-projektleder i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse leder du store og komplekse it-projekter og/eller forandringsprojekter, der digitaliserer understøttelsen af Forsvarets opgaveløsning. 

Vi leverer projektledelse til styringsinteressante it-projekter inden for Forsvarets område. Det kan f.eks. omhandle it-projekter i f.m. anskaffelsen af nyt kampfly, Forsvarets indførelse af SAP S/4 Hana og ændringer af andre større koncernfælles systemer. 

Projekterne i denne kategori er typisk flerårige, involverer interessenter på tværs af Forsvaret, har indflydelse på hvordan store dele af Forsvaret arbejder, har stor politisk bevågenhed og kan omfatte offentlige udbud.

Om os
Program- og Projektledelsen omfatter ca. 30 projektledere, som arbejder med en bred vifte af materielprojekter, it-projekter og forretningsudviklingsprojekter. 

Projekterne udføres typisk for slutkunden som er hæren, søværnet og flyvevåbnet samt Forsvarets øvrige myndigheder. Projekterne er typisk teknisk eller politisk komplekse og har en væsentlig økonomisk volumen.

Vores projektledelsesmetoder og -processer er baseret på PRINCE2 og øvrige AXELOS Global Best Practice koncepter. På it området følger vi Statens it-projektmodel.

Om stillingen
Du vil blive ansat i Program- og Projektledelsen i Ballerup, der vil udgøre din faglige base. Her indgår du i et fagligt og professionelt fællesskab med andre projektledere, og det er her din opgavetildeling og faglige udvikling vil være forankret. Vi lægger vægt på at gruppen af projektledere også er et hold, der deler erfaringer og ”spiller hinanden gode”. Ansættelsesmæssigt vil du referere til din sektionschef. I forbindelse med din rolle som projektleder vil du referere til styregruppeformanden for hvert enkelt projekt.

Du vil blive tilknyttet som projektleder for et eller flere projekter ad gangen afhængig af projekternes størrelse og kompleksitet, og du vil typisk være ansvarlig for projekterne fra start til slut. 

It-projekter i Forsvaret vil typisk tage udgangspunkt i forretningens behov, som skal afdækkes og efterfølgende rammesættes og imødekommes. Som seniorprojektleder er din opgave at sikre, at løsningen specificeres, udvikles/anskaffes og implementeres både teknisk og organisatorisk. Du har ansvar for at opretholde fremdrift i projektet i overensstemmelse med aftalt tid, økonomi og kvalitet samt tilsikre at projektet tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.

Projekterne udføres i tæt samarbejde med kunden, samt specialister inden for bl.a. teknologi, indkøb, økonomi og jura samt eksterne leverandører. Markedsundersøgelse, udbud, udvælgelse af leverandører og efterfølgende samarbejde med leverandøren samt test og implementering er væsentlige elementer i projekterne for at sikre gode løsninger for Forsvaret.

Som udgangspunkt ledes projekterne med base i vores domicil i Ballerup, men ud fra det princip, at projektlederen skal være dér, hvor det giver bedst mening for projektet. Der må derfor påregnes en del rejse- og ekstern mødeaktivitet – særligt til Hvidovre, hvor vores it-ressourcer er samlet - afhængig af projekternes karakter.

Vi tilbyder muligheden for at arbejde på en spændende og alsidig arbejdsplads med opgaver, der har betydning for Danmarks sikkerhed både nationalt og internationalt. Vi har gode uddannelses- og udviklingsmuligheder, som vil give dig værdifuld viden og kompetencer. En stor del af den faglige og metodemæssige udvikling udspringer af vores netværk af projektledere, som du vil indgå i og forventes at bidrage til.

Om dig
Du har en it-faglig akademisk uddannelse. Vi forventer, at du har ca. 8-10 års dokumenteret erfaring med ledelse af store it-projekter i en større virksomhed, gerne offentlig, og at du har dokumenteret erfaring med anvendelse af en standardiseret projektmodel, f.eks. PRINCE2® og/eller Statens it-projektmodel. Alternativt er du officer og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Leder (VUT-II/L), og efterfølgende opnået tilsvarende dokumenteret erfaring som projektleder inden for it-området. 

Du forstår at gå foran og sikre leveringen af det aftalte slutprodukt til aftalt tid, pris og kvalitet. Din indstilling til projektledelse hviler på ansvarlighed både i forhold til at levere fremdrift og overholdelse af forvaltningsregler, værdibaseret ledelse, helhedssyn, samarbejde og professionalisme. Du sætter dig ind i og anvender og efterlever Forsvarers projektmetode og -værktøjer tilpasset situationen og projektets kompleksitet samt kommunikerer nøgleinformationer i rette tid til projektets interessenter. Du er indstillet på at bidrage konstruktivt til den kontinuerlige udvikling af vores processer og metoder.

Som person er du proaktiv og resultatorienteret med en god portion robusthed og gennemslagskraft samt fleksibel, vant til at navigere i en stor organisation og trives med at bygge og vedligeholde relationer. Derudover evner du at indgå i et travlt miljø med mange interessenter og skiftende vilkår, hvor du selv er med til at tilsikre den nødvendige afklaring og fastlæggelse af projektets omfang og indhold.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med SAP implementering og/eller agile projektmetoder.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med fast tjenestested i Ballerup. 

Hvis du har en civil baggrund, bliver du ansat som specialkonsulent eller chefkonsulent efter den til enhver gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Er du militær ansat besættes stillingen efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Ved besættelse af stillingen efter ansøgning bortfalder nuværende personlige kvalifikationstillæg. Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du rette henvendelse til chefkonsulent Jeanette Nørregaard på tlf. 5086 4677 eller major Morten Salomonsen tlf.: 7281 5302. 

Stillingen er til besættelse den 1. juli 2018 eller tidligst muligt.

Ansøgningsfristen er mandag den 30. april 2018. Samtaler afholdes løbende og senest umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingerne via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder